ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวสำนัก

    ข่าวสำนัก


APSCO International Symposium on Space Cooperation for the Asia-Pacific Region

July 20-24, 2009

Pattaya, Thailand


goto second announcement page >>
goto final announcement page >>


To effectively take advantage of the space resources of the Member States of Asia Pacific Space Cooperation Organization (APSCO) and other countries in the Asia-Pacific Region, better understand in space technology and space applications between APSCO and countries in this region and, probe into the possibility of cooperation in space field, the Secretariat of APSCO and the Ministry of Information and Communication Technology of Thailand (MICT) will jointly convene the APSCO International Symposium on Space Cooperation for the Asia-Pacific Region in Pattaya, Thailand, July 20-24, 2009.

We would like to sincerely welcome you to participate in the symposium to make introduction about your space capability, experiences and space plan of your country or organization in the fields of satellite technology, remote sensing satellite data applications and satellite communication technology applications, as well as to exchange views on the status quo of cooperation projects and suggestions.

Joint Organizer
Asia Pacific Space Cooperation Organization (APSCO)
The Ministry of Information and Communication Technology of Thailand (MICT)

Main Themes
1. Remote Sensing Data Applications
2. Satellite Communication Technology Applications
3. Space Technology

Important Deadlines
The submission of presentation abstract will be due on April 30, 2009. All the abstracts shall be submitted to the Secretariat of APSCO. The authors of the accepted abstracts for presentation will be noticed by May 20, 2009.

Contact person :
Ms. Gao Ye (Yoyo)
Telephone : 86-10 8827 1277 Ext 21
Facsimile : 86-10 8827 1120
E-mail : [email protected]
Presentation
Presentations are limited to 15 minutes, followed by 5 minutes' question and answer. Overhead projector and computer for aiding presentations will be available.

Language
English is the official language for the symposium, there is no interpretation service provided.

The Venue
The meeting will be held at Hotel named: Pattaya Marriott Resort& Spa
Hotel address: 218/2-4 M.10 Beach Road, Pattaya 20260, Thailand
Telephone:66-38 412120 Faxcimile:66-38 429926


http://www.marriott.com/hotels/travel/pyxmc-pattaya-marriott-resort-and-spa/

Room Reservation
Room Rate: Special Room Rate of Deluxe Room for this symposium is 3800 Baht (around USD 109 ) per night including breakfast (Exchange Rate 1 USD=35Baht)

MICT, the local organizer, will make the hotel room reservation for all participants according to the Registration Form (Deadline-5 June 2009).

Contact person :
Ms. Chananporn Ponpadung
Telephone : + 662 1416874
Facsimile : + 662 1438026 - 7
E-mail : [email protected]

Registration
All participants shall fill in the following Registration Form attached herewith and send by facsimile or e-mail to the Secretariat of APSCO and MICT not later than June 5, 2009.

Contact person :
Ms. Gao Ye (Yoyo)
Telephone : 86-10 8827 1277 Ext 19
Facsimile : 86-10 8827 1120
E-mail : [email protected]

Cc: Ms. Chananporn Ponpadung
Telephone : + 662 1416874
Facsimile : + 662 1438026 - 7
E-mail : [email protected]

Visa Application
MICT, the local organizer, will provide the formal invitation letter to all participants for their visa application regarding to the Registration Form sent by the participants.

Transportation
MICT, the local organizer, will provide transportation for all participants between the airport and hotel on their arrival and departure.

Registration Form
Click here to download registration form.

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]