ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวสำนัก

    ข่าวสำนัก


APSCO International Symposium on Space Cooperation for the Asia-Pacific Region

July 20-24, 2009

Pattaya, Thailand


goto first announcement page >>
goto final announcement page >>


Registration
Registration time will be from 9:00-16:00 of July 20, and 8:30-9:20 of July 21, 2009. There will be a registration desk in front of the meeting room.

MICT, the local organizer, would like to provide partial hotel rooms, all meals, and the welcome dinner.

Presentation
All invited keynote speeches and presentations will be allotted within scheduled minutes, with 5 minutes for questions and discussions afterwards.

Publication
A full paper (electronic version) from participants who are going to give presentations will be asked to submit by 15 July 2009 for publication. All invited keynote speeches and presentations (electronic version) will be collected at the registration desk. The Secretariat will publish the corpus after the Symposium, and distribute to every participant.

Deadline for Submission of Registration Form
All participants should fill out the Registration Form, and send back to the Secretariat of APSCO and MICT no later than 5 June 2009:

Contact person :
Ms. Gao Ye (Yoyo)
Tel: 86-10-88271277 Ext.21
Cell: 86-13801215918
Fax: 86-10-88271120
E-mail : [email protected]

Cc: Ms. Chananporn Ponpadung
Telephone : 66 2 141 6874
Facsimile : 66 2 143 8026, 66 2 143 8027
E-mail : [email protected]

Preliminary Agenda       (download in pdf format)
July 21st, 2009 Tuesday
(venue: Rose Garden at lobby floor, Pattaya Marriott Resort& Spa Hotel )
08:30—09:20 Registration
09:30—10:00 09:30—10:00 Opening Ceremony (Chairperson: from local organizer)
Introduction MC
Welcome Address Local government – MICT
Opening Address Ministry of Industry and Information Technology of the People’s Republic of China
Address Dr. Zhang Wei (APSCO)
Group Photo All participants
10:00—10:20 Break
Session A: Space Activities, Statues and Development (Chairperson: TBD)
10:20—10:50 Introduction on APSCO Program Planning(APSCO) Dr. Li Mengxue
10:50—11:10 Satellite Engineering for Thailand (Thailand) Dr. Sujate Jantarang
11:10—11:40 CE-1 Orbiter & Its Scientific Achievements and the largest update of CLEP (China) Dr. Ye Peijian
11:40—12:00 Current LAPAN Program on Satellite Technology and Application Development (Indonesia) Dr. Abdul Rahman
12:00—14:00 Lunch Break
14:00—14:20 Space Agency of Peru Research and Development Activities (Peru) Dr. Henriquez Gustavo
14:20—14:40 Introduction of Chinese Land Observation Satellites and Data Distribution (China) Dr. Chen Weirong (CRESDA)
14:40—15:00 National Program for Space Activities (Brazil) Dr. Himilcon de Castro Carvalho
15:00—15:20 Chinese Meteorological Satellite and Application in Disaster Monitoring and Service (China) Dr. Liu Jian (CNMA)
15:20—15:40 Introduction of Iran's space program and satellite application (Iran) Mr. Rahmatallah Khazaei
15:40—16:00 Tea Break
16:00—16:20 Satellite System Development Reliability Analysis Capability of TUBITAK UZAY (Turkey) Dr. IIknur Baylakoglu
16:20—16:40 Pakistan’s Space Program –An Overview (Pakistan ) Mr. Iqbal Imran
16:40—17:00 Views and Experiences on the Co-operation in the field of Remote Sensing Technology and Remote Sensing Satellite Data Applications (Bangladesh) Dr. Zakirul Islam
17:00—17:20   CODATA
18:00—20:00 Welcome dinner and Thai Classical Show
(Venue: Sala Rim Nam, Pattaya Marriott Resort& Spa hotel)
MICT


July 22nd, 2009 Wednesday
(Venue: Rose Garden at lobby floor, Pattaya Marriott Resort& Spa Hotel)
Session B: Satellite Earth Observation Technology and Application (Chairperson: TBD )
9:00—9:30 Keynote Speech:
Appropriate spatial resolution of sensors based on heterogeneity of land surface
Prof. Li, Chuanrong
9:30—9:50 Robust Attitude Control of Small Spacecraft Subjected to Geomagnetic Field Uncertainty (Thailand) Dr. Peerawat Artitthang
9:50—10:10 Statistical Orbit Determination for Low-Earth-Orbit Spacecraft using Code Information of Global Position System (GPS) Signals (Thailand) Dr. S.Purivigraipong
10:10—10:30 High Data Rate X-Band Transmitter for Low Earth Orbit Satellite (Turkey) Dr. Celal Dudak
10:30—10:50 A Preliminary Study on Hyperspectrum Data of HI-1A Satellite (Thailand) Dr. Mongkol Raksapatcharawong
10:50-11:10 Tea Break
11:10—11:30 TBD Gu Xinfa
CODATA
11:30—11:50 An Improvement of Rainfall Estimation in Thailand using FY-2C Infrared Data (Thailand) Dr.Watcharee Veerakachen
11:50—12:10 Spacecraft Orbit Determination using the Filtering Estimator (Thailand) Dr. S. Purivigraipong
12:10—14:00 Lunch Break
14:00—14:20 Evaluation of Ground Deformation for the Reclaimed Foundation in Hongkong International Airport using ASAR PSI Methods (Hongkong) Dr. Lin hui
14:20—14:40   CODATA
14:40—15:00 On the End-Member Estimation for the Sub-Classifier Based on the Linear Mixture Model (Thailand) Dr. Teerasit Kasetkasem
15:00—15:20 Environment and Disaster Monitoring Forecasting Small Satellite Constellation—SMMS&HJ-1B Mission Introduction (China) Dr. Shenzhong
15:20—15:40 Potential Use of Object-oriented Analysis Technique to Land Use Classification of Satellite Data (Thailand) Dr. V. Wanpiyarat
15:40—16:00 Tea Break
16:00—16:20 Monitoring Sugarcane Growth using EMVISAT ASAR Data (HongKong) Dr. Chen Jinsong
16:20—16:40 Simulation at Ku- and Ka-band of Space-based Radar Observations of Precipitations (Thailand) LCDR. Direk Khajonrat
16:40—17:00 The Application of CEBERS and HJ1A/1B Satellite(China) Dr. Fu Qiaoyan


July 23rd, 2009 Thursday
(Venue: Rose Garden at lobby floor, Pattaya Marriott Resort& Spa Hotel)
Session C: Satellite Communication Technology and Application (Chairperson: TBD)
9:00—9:30 Keynote Speech:
China Communication Satellite Capability and International Cooperation
Dr. Li Litian
9:30—9:50 Prediction of Daily Rain Attenuation Distribution on Earth-Satellite Path in Southeast Asia based on Long-term Rainfall Statistics and Rachan’s Model (Thailand) Dr. Suthi Aksornkitti
9:50—10:00 Rain Attenuation Research in Thailand with KABES Ground Station (Xi’an, China) Dr. Zuo Peng
10:00—10:20 A Development of Ka-Band Satellite Model for Small Multi-Mission Satellite (SMMS) and Its Application (Thailand) Dr. Mongkol Raksapatchar-awong
10:20—10:40 Tea Break
10:40—11:00 The Current Situation of in use of Satellite Communication in Mongolia, and its Future Perspectives (Mongolia) Ts. Nyamkhuu
11:00—11:20 Broadband Satellite for Digital Inclusion (Thailand) Dr. Udomsak Luengkhwan
11:20—11:40 Effect of Ionosphere Scintillation on the Accuracy of Global Positioning System (Thailand) Dr. Rose Aksornkitti
11:40—12:00 Satellite Communication System based on DVB-RCS (China) Dr.Wang Xiwei
12:00—14:00 Lunch Break
14:00—17:00 Technical Visit to THEOS Ground Control Station Arranged by MICT


กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]