ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวสำนัก

    ข่าวสำนัก


APSCO International Symposium on Space Cooperation for the Asia-Pacific Region

July 20-24, 2009

Pattaya, Thailand


goto first announcement page >>
goto second announcement page >>


Organizers:
Asia-Pacific Space
Cooperation Organization
(APSCO)
Ministry of Information and
Communication Technology
of Thailand (MICT)

Supporters:
Ministry of Industry and Information Technology of the People’s Republic of China (MIIT)
United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA)
The Committee on Data for Science and Technology (CODATA)

Registration
Registration time will be from 9:00-16:00 of July 20, and 8:30-9:20 of July 21, 2009. There will be a registration desk in front of the meeting room.

MICT, the local organizer, would like to provide partial hotel rooms, all meals, and the welcome dinner.

Presentation
All invited keynote speeches and presentations will be allotted within scheduled minutes, with 5 minutes for questions and discussions afterwards.

Publication
A full paper (electronic version) from participants who are going to give presentations will be asked to submit to following address by 15 July 2009 for publication. All invited keynote speeches and presentations (electronic version) will be collected at the registration desk. The Secretariat will publish the corpus after the Symposium, and distribute to every participant.

Meeting Secretariat Contact Point
Ms. Gao Ye (Yoyo)
Tel: 86-10-88271277 Ext.21
Fax: 86-10-88271120
E-mail : [email protected]

Cc:
Ms. Chananporn Ponpadung
Telephone : 66 2 141 6874
Facsimile : 66 2 143 8026/66 2 143 8027
E-mail : [email protected]


Transportation between airport and hotel
For your convenience, APSCO will provide the transportation between airport and hotel for all participants based on your arrival and departure time, MICT will help to arrange the vehicles with sign of APSCO/MICT on it to pick you up at airport and hotel by then. Please make sure to send your travel information including arrival and departure date, time, flight number, air company name and etc. to local contact person no later than 15 July 2009. We appreciate for your cooperation.

Local Contact Person
Ms. Chananporn Ponpadung
Telephone : 66 2 141 6874
Facsimile : 66 2 143 8026/66 2 143 8027
E-mail : [email protected]

Cc:
Ms. Gao Ye (Yoyo)
Tel: 86-10-88271277 Ext.21
Fax: 86-10-88271120
E-mail : [email protected]


Hotel map :

Agenda       (download in pdf format)
July 21st, 2009 Tuesday
(venue: Ballroom at lobby floor, Pattaya Marriott Resort& Spa Hotel )
08:30—09:20 Registration
09:30—10:20 Opening Ceremony (MC: Ms. Patima Arphasilp)
Introduction Ms. Patima Arphasilp, (MICT, Thailand)
Welcome Address Local Government (MICT, Thailand)
Opening Address Dr. Zhang Wei (APSCO)
Address Mr. Lin Sen (MIIT, China)
Address Mr. Niklas HEDMAN (UNOOSA)
Address Mr. Khiam Jin Lee (UNESCAP)
Group Photo All participants
10:20—10:30 Tea Break at Ballroom Terrace
Session A: Space Activities, Statues and Development
(Chairperson: Mr. Juan Enrique PASCO)
10:30—10:55 Keynote Speech:
Introduction on APSCO Program Planning (APSCO)
Dr. Li Mengxue
10:55—11:20 The role of COPUOS and UNOOSA in promoting international cooperation in space activities (UNOOSA) Mr. Niklas HEDMAN
11:20—11:45 Satellite Engineering for Thailand (Thailand) Dr. Sujate Jantarang
11:45—12:10 CE-1 Orbiter & Its Scientific Achievements and the largest update of CLEP (China) Dr. Ye Peijian
12:10—14:00 Lunch Break at Benihana Restaurant
(Chairperson: Mr. Nyamkhuu TSOODOL)
14:00—14:20 Views and Experiences on the Co-operation in the field of Remote Sensing Technology and Remote Sensing Satellite Data Applications (Bangladesh) Dr. Shah Alam
14:20—14:40 Chinese Meteorological Satellite and Application in Disaster Monitoring and Service (China) Dr. Liu Jian
14:40—15:00 Introduction of Iran's space program and satellite application (Iran) Mr. Rahmatallah Khazaei
15:00—15:20 Pakistan’s Space Program –An Overview (Pakistan ) Mr. Imran Iqbal
15:20—15:40 Space Agency of Peru Research and Development Activities (Peru) Dr. Juan Enrique Pasco
15:40—16:00 Tea Break at Ballroom Terrace
16:00—16:20 Current LAPAN Program on Satellite Technology and Application Development (Indonesia) Dr. Abdul Rahaman
16:20—16:40 Satellite System Development Reliability Analysis Capability of TUBITAK UZAY (Turkey) Dr. IIknur Baylakoglu
16:40—17:00 Introduction of Chinese Land Observation Satellites and Data Distribution (China) Dr. Chen Weirong
17:00—17:20 Preservation of and Access to Scientific and Technical Data in Developing Countries (CODATA) Prof. Gu Xingfa
18:00—20:00 Welcome dinner and Thai Classical Show
(Venue: Sala Rim Nam, Pattaya Marriott Resort& Spa hotel)
MICT


July 22nd, 2009 Wednesday
(Venue: Ballroom at lobby floor, Pattaya Marriott Resort& Spa Hotel)
Session B: Satellite Earth Observation Technology and Applications
(Chairperson: Mr. Rahmatallah KHAZAEI )
9:00—9:30 Keynote Speech:
Appropriate spatial resolution of sensors based on heterogeneity of land surface
Prof. Li, Chuanrong
9:30—9:50 Robust Attitude Control of Small Spacecraft Subjected to Geomagnetic Field Uncertainty (Thailand) Dr. Peerawat Artitthang
9:50—10:10 Statistical Orbit Determination for Low-Earth-Orbit Spacecraft using Code Information of Global Position System (GPS) Signals (Thailand) Dr. S.Purivigraipong
10:10—10:30 High Data Rate X-Band Transmitter for Low Earth Orbit Satellite (Turkey) Dr. Tunahan Kirilmaz
10:30-11:50 Tea Break at Ballroom Terrace
10:50—11:10 A Preliminary Study on Hyperspectrum Data of HI-1A Satellite (Thailand) Dr. Mongkol Raksapatcharawong
11:10—11:30 WGISS/CEOS' Contribution to the GEOSS Infrastructure (CODATA) Dr. Pakorn Apaphant
11:30—11:50 An Improvement of Rainfall Estimation in Thailand using FY-2C Infrared Data (Thailand) Dr.Watcharee Veerakachen
11:50—12:10 Methodology of Data Integration in Moderate Scale for Land Ecosystem Asessment in Great Mekong Subregion (CODATA) Prof. Liu Chuang
12:10—14:00 Lunch Break at Garden Cafe
(Chairperson: Mr. Mongkol Raksapatcharawong)
14:00—14:20 Evaluation of Ground Deformation for the Reclaimed Foundation in Hongkong International Airport using ASAR PSI Methods (Hongkong) Dr. Lin hui
14:20—14:40 Spacecraft Orbit Determination using the Filtering Estimator (Thailand) Dr. S. Purivigraipong
14:40—15:00 On the End-Member Estimation for the Sub-Classifier Based on the Linear Mixture Model (Thailand) Dr. Teerasit Kasetkasem
15:00—15:20 Environment and Disaster Monitoring Forecasting Small Satellite Constellation—SMMS&HJ-1B Mission Introduction (China) Dr. Shenzhong
15:20—15:40 Potential Use of Object-oriented Analysis Technique to Land Use Classification of Satellite Data (Thailand) Dr. V. Wanpiyarat
15:40—16:00 Tea Break at Ballroom Terrace
16:00—16:20 Simulation at Ku- and Ka-band of Space-based Radar Observations of Precipitations (Thailand) Mr. Direk Khajonrat
16:20—16:40 The Application of CEBERS and HJ1A/1B Satellite (China) Dr. Fu Qiaoyan
16:40—17:00 Estimating Canopy Chlorophyll Concentration and Leaf Area Index from HJ-1A Hyperspectral data (CODATA) Prof. Wang Jinnian
17:00—17:20 Space Applications for Watercourse Management in Pakistan (Pakistan) Mr Jaweed A Queshi
18:00 Dinner at Pool Side


July 23rd, 2009 Thursday
(Venue: Ballroom at lobby floor, Pattaya Marriott Resort& Spa Hotel)
Session C: Satellite Communication Technology and Applications
(Chairperson: Mr. Imran IQBAL)
9:00—9:30 Keynote Speech:
China Communication Satellite Capability and International Cooperation
Dr. Li Litian
9:30—9:50 The Current Situation of in use of Satellite Communication in Mongolia, and its Future Perspectives (Mongolia) Mr. Ts. Nyamkhuu
9:50—10:00 Prediction of Daily Rain Attenuation Distribution on Earth-Satellite Path in Southeast Asia based on Long-term Rainfall Statistics and Rachan's Model (Thailand) Dr. Suthi Aksornkitti
10:00—10:20 A Development of Ka-Band Satellite Model for Small Multi-Mission Satellite (SMMS) and Its Application (Thailand) Dr. Mongkol Raksapatcharawong
10:20—10:40 Tea Break at Ballroom Terrace
10:40—11:00 Broadband Satellite for Digital Inclusion (Thailand) Dr. Udomsak Leungkhwan
11:00—11:20 Effect of Ionosphere Scintillation on the Accuracy of Global Positioning System (Thailand) Dr. Rose Aksornkitti
11:20—11:40 Satellite Communication System based on DVB-RCS (China) Dr.Wang Xiwei
12:00—14:00 Lunch Break at Garden Cafe
14:00—17:00 Technical Visit to THEOS Ground Control Station Arranged by MICT
18:00 Dinner at More Bar Restaurant


กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]