ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวสำนัก

    ข่าวสำนักนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วม งาน "วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหารและงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี 2556" ณ โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบ 55 ปี พร้อมทั้งเข้ารับ “รางวัลเกียรติยศ จักรดาว สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” จาก พลอากาศเอกสุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ที่มอบให้แก่ศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ที่มีผลงานดีเด่น เป็นผู้ที่ทำประโยชน์ให้แก่สังคม กองทัพ และประเทศชาติ จนถือว่าเป็นบุคคลดีเด่นสมควรได้รับการยกย่องและยอมรับ โดย นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ฯ ได้ดำเนินการสร้างโอกาสให้คนไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญได้ผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู้สังคมอุดมปัญญาด้วยยุทธ์ศาสตร์ Smart Thailand

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]