ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวสำนัก

    ข่าวสำนัก


30 สิงหาคม 2556
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพมหานคร

การประกวดแข่งขัน โครงการทางวิทยาศาสตร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศ รอบสุดท้าย ในวันนี้ ซึ่งจัดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์สนับสนุนให้นักเรียนที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาได้นำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งานและสร้างโครงงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศ การประกวดแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในแวดวงกิจการอวกาศของไทยที่นักเรียนทั่วทุกภูมิภาคเกิดการตื่นตัวและเสาะแสวงหาความรู้ในศาสตร์แขนงนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรในด้านนี้ให้มีความรู้ความสามารถ และความเข้าใจในด้านกิจการอวกาศ ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานด้านกิจการอวกาศต่อไปในอนาคตได้ การประกวดแข่งขันในวันนี้ จึงนับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการกระตุ้นให้นักเรียนและบุคลากรด้านการศึกษาได้ให้ความสนใจในด้านกิจการอวกาศ และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคต

นายจำนง แก้วชะฎา รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รศ.ดร.สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ หัวหน้าโครงการ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
ให้เกียรติถ่ายรูปหมู่ร่วมกับผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขัน
โครงการทางวิทยาศาสตร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศ รอบสุดท้าย


(คลิ๊กที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)

ทางโครงการฯ ได้กําหนดให้มีการจัดประกวดแข่งขัน โครงการทางวิทยาศาสตร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศ รอบสุดท้าย
โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลการจัดการประกวด
วันที่ :  
วันที่ 30 มีนาคม 2556
เวลา :  
08:30 - 16:00 น.
สถานที่อบรม :  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพมหานคร
จำนวนผู้เข้าอบรม :  
30 ท่าน


ตารางและรายละเอียดการประกวด
เวลา 30 สิงหาคม 2556
08:30 - 08:45 น. ลงทะเบียน และ จับฉลากลำดับทีมนำเสนอผลงาน
09.00 – 09.10 น . พิธีเปิดการแข่งขัน
09.10 – 09.15 น . ถ่ายรูปหมู่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ร่วมกับ ประธาน และผู้ทรงคุณวุฒิ
09.15 – 09.30 น . โครงการสเตม (STEM)
โดยผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน)
09.30 – 10.00 น . ทีม PK System :: โรงเรียนภูเขียว
10.00 – 10.30 น . ทีม แปลก :: โรงเรียนชลกันยานุกูล
10.40 – 11.10 น . ทีม KKW Knowledge :: โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
11.20 – 11.50 น . ทีม Astraris :: โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
12.00 – 13.00 น . พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.10 – 13.40 น . ทีม TUNU Victory :: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
13.50 – 14.20 น . ทีม Satellite :: โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
14.30 – 15.00 น . ทีม Mini Bear :: โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
15.10 – 15.40 น . ทีม Three Laika :: โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
16.00 น . ประกาศผลการแข่งขัน และมอบรางวัล


ภาพบรรยากาศการแข่งขัน ....ดูภาพทั้งหมด


กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]