ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวสำนัก

    ข่าวสำนัก

การสาธิตการเผยแพร่ความรู้ด้านอวกาศ จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูลการสาธิต
วันที่ :  
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2548
เวลา :  
08.00 - 12.00 น.
สถานที่ฝึกอบรม :  
ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
จำนวนผู้เข้าอบรม :  
100 ท่าน

หัวข้อในการสาธิต
1. การบรรยายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดาวเทียม
    บรรยายโดย : อ.ครรชิต จามรมาน
2. การสาธิตการรับสัญญาณจากดาวเทียม NOAA
    บรรยายโดย : ณัฐดล บุญเสริม

เอกสารการสัมมนา   .....download


การสาธิตการเผยแพร่ความรู้ด้านอวกาศ จังหวัดสุรินทร์

ข้อมูลการสาธิต
วันที่ :  
วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2548
เวลา :  
08.00 – 12.00 น.
สถานที่ฝึกอบรม :  
ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ จ.สุรินทร์
จำนวนผู้เข้าอบรม :  
100 ท่าน

หัวข้อในการสาธิต
1. การบรรยายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดาวเทียม
    บรรยายโดย : อ.ครรชิต จามรมาน
2. การสาธิตการรับสัญญาณจากดาวเทียม NOAA
    บรรยายโดย : คุณณัฐดล บุญเสริม

เอกสารการสัมมนา   .....download


การสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านอวกาศ จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูลการสัมมนา
วันที่ :  
วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2548
เวลา :  
08.00 – 16.00 น
สถานที่ฝึกอบรม :  
ห้องประชุมใหญ่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จำนวนผู้เข้าอบรม :  
200 ท่าน

หัวข้อการบรรยายประกอบการสัมมนา
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดาวเทียม
    บรรยายโดย : อ.ครรชิต จามรมาน
2. การสาธิตการรับสัญญาณจากดาวเทียม NOAA
    บรรยายโดย : คุณณัฐดล บุญเสริม
3. ดาวเทียมวิทยุสมัครเล่น
    บรรยายโดย : คุณชวลิต รัศมีนิล
4. ประโยชน์ของภาพถ่ายจากดาวเทียม
    บรรยายโดย : ดร.ศุภิชัย ตั้งใจตรง
5. สถานีอวกาศ ISS
    บรรยายโดย : คุณชวลิต รัศมีนิล

เอกสารการสัมมนา   .....download


การสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านอวกาศ จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูลการสัมมนา
วันที่ :  
วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2548
เวลา :  
08.00 – 16.00 น.
สถานที่ฝึกอบรม :  
ห้องประชุมสายบุรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนผู้เข้าอบรม :  
200 ท่าน

หัวข้อการบรรยายประกอบการสัมมนา
1. ความรู้เบื้อต้นเกี่ยวกับดาวเทียม
    บรรยายโดย : อ.ครรชิต จามรมาน
2. การสาธิตการรับสัญญาณจากดาวเทียม NOAA
    บรรยายโดย : คุณณัฐดล บุญเสริม
3. ดาวเทียมวิทยุสมัครเล่น
    บรรยายโดย : คุณชวลิต รัศมีนิล
4. ประโยชน์ของภาพถ่ายจากดาวเทียม
    บรรยายโดย : ดร.ศุภิชัย ตั้งใจตรง
5. สถานีอวกาศ ISS
    บรรยายโดย : คุณชวลิต รัศมีนิล

เอกสารการสัมมนา   .....download

ภาพบรรยากาศการสัมมนาและสาธิต    .....download ทั้งหมด


กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]