ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวสำนัก

    ข่าวสำนัก

28 มีนาคม 2556
ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพ


นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางทรงพร โกมลสุรเดช รศ.ดร.สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ และรศ.ดร.อธิคม ฤกษบุตร ให้เกียรติถ่ายรูปหมู่ร่วมกับผู้เข้ารับการอบรม โครงการเผยแพร่ความรู้ การจัดการเครือข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม ครั้งที่ 1 ปี 2556


(คลิ๊กที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)(คลิ๊กที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)(คลิ๊กที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)(คลิ๊กที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)


(จากซ้าย) รศ.ดร.สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์(หัวหน้าโครงการเผยแพร่ความรู้ การจัดการเครือข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม)
นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา (รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
นางทรงพร โกมลสุรเดช (ผู้อำนวยการสำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
รศ.ดร.อธิคม ฤกษบุตร (คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)

ทำเนียบรุ่นผู้เข้าร่วมรับการอบรม ....คลิ๊กที่นี่รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ให้เกียรติมอบวุฒิบัตร ผู้เข้ารับการอบรมโครงการเผยแพร่ความรู้การจัดการเครือข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม ครั้งที่ 1 ปี 2556

ภาพพิธีมอบวุฒิบัตร ....ดูภาพทั้งหมดกลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]