ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวสำนัก

    ข่าวสำนัก

26 เมษายน 2556
ณ โรงแรมเทา-ทอง (มหาวิทยาลัยบูรพา)


นายจำนง แก้วชะฎา รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาวสุดสาคร สิงห์ศรีโว รศ.ดร.สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ รศ.ดร.อธิคม ฤกษบุตร และนางปราณี สิทธิโรจน์ ให้เกียรติถ่ายรูปหมู่ร่วมกับผู้เข้ารับการอบรม โครงการเผยแพร่ความรู้ การจัดการเครือข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม ครั้งที่ 2 ปี 2556


(คลิ๊กที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)

(จากซ้าย) รศ.ดร.สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์(หัวหน้าโครงการเผยแพร่ความรู้ การจัดการเครือข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม)
รศ.ดร.อธิคม ฤกษบุตร (คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)
นายจำนง แก้วชะฎา (รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
นางสาวสุดสาคร สิงห์ศรีโว (รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสนับสนุนการใช้ประโยชน์)
นางปราณี สิทธิโรจน์

ทำเนียบรุ่นผู้เข้าร่วมรับการอบรม ....คลิ๊กที่นี่รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ให้เกียรติมอบวุฒิบัตร ผู้เข้ารับการอบรมโครงการเผยแพร่ความรู้การจัดการเครือข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม ครั้งที่ 2 ปี 2556

ภาพพิธีมอบวุฒิบัตร ....ดูภาพทั้งหมดกลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]