ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวสำนัก

    ข่าวสำนัก


รายชื่อทีมที่ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย
โครงการทางวิทยาศาสตร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศ ระดับมัธยมศึกษากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร


ตามที่คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน โครงการทางวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศ ในการประชุมครั้งที่ ๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสโมสรอาจารย์ ชั้น ๒ อาคาร E มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้มีการพิจารณาตัดสินการประกวดแข่งขันรอบคัดเลือก โดยมีทีมนักเรียนส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ๙๐ ทีม และส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือกจำนวน ๕๕ ผลงาน

ทั้งนี้ ผลการพิจารณา มีผลงานจำนวน ๘ ผลงาน ที่ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเข้าแข่งขันในรอบสุดท้าย โดยมีรายชื่อดังนี้ (ไฟล์ประกาศผล)

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]