ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวสำนัก

    ข่าวสำนัก


โครงการทางวิทยาศาสตร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศ ระดับมัธยมศึกษา

ตามที่สำนักงานกิจการอวกาศแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้มีดำริจะจัดการประกวดแข่งขัน โครงการทางวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาขึ้น โดยได้จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขันฯ พร้อมจัดส่งเอกสารหลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันฯ และ หนังสือเชิญถึงผู้อำนวยการโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

โดยมีกำหนดส่งใบสมัครภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ทั้งนี้ทีมนักเรียนส่งใบสมัครแจ้งความจำนงที่จะส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน จำนวน ๘๙ ทีม จาก ๔๐ โรงเรียน โดยมีรายชื่อดังนี้ (ไฟล์รายชื่อทีมที่ส่งใบสมัคร)

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]