ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ แนะนำหนังสือ

    แนะนำหนังสือ

20 คำถามสำคัญของเอกภพ (The Big Questions: The Universe.)
ผู้แต่ง : สจ๊วร์ต คลาร์ก (Stuart Clark)
ผู้แปล : ดร.ภาณุ ด่านวานิชกุล
สำนักพิมพ์/สถาบัน : มติชน
รายละเอียด >>
การใช้ประโยชน์จากดาวเทียม
ผู้แต่ง/ผู้แปล : รศ.ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ อ.ไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ อ. มรกต ทีฆพุฒิ
สำนักพิมพ์/สถาบัน : ดอกหญ้ากรุ๊ป
รายละเอียด >>
วิศวกรรมสื่อสารดาวเทียม
ผู้แต่ง/ผู้แปล : ผศ.ชนินทร์ วงศ์งามขำ
สำนักพิมพ์/สถาบัน : โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
รายละเอียด >>
รอบรู้เรื่องดาวเทียม
หนังสือแจกฟรีโดย : บริษัทไทยคม จำกัด(มหาชน)
รายละเอียด >>
เครื่องปรุงจักรวาล
ผู้แต่ง/ผู้แปล : Mister Tompkin
ภาพประกอบ : ทีปกร วุฒิพิทยามงคล
สำนักพิมพ์/สถาบัน : แซลมอนบุ๊คส์
รายละเอียด >>
The LAST LECTURE
ผู้แต่ง/ผู้แปล : Randy Pausch and Jeffery-Zaslow / วนิษา เรซ
สำนักพิมพ์/สถาบัน : อมรินทร์ HOW TO
รายละเอียด >>
25 ความคิดพลิกโลก
ผู้แต่ง/ผู้แปล : Robert Matthews /รศ.ดร.ชัยวัฒน์ คุประตกุล
สำนักพิมพ์/สถาบัน : สำนักพิมพ์วี.วิชช์
รายละเอียด >>
เอกภพ เพื่อความเข้าใจในธรรมชาติของจักรวาล
ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : วิภู รุโจปการ
สำนักพิมพ์/สถาบัน : บริษัท นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จำกัด
รายละเอียด >>
ไทบ้านดูดาว
ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว
สำนักพิมพ์/สถาบัน : ศยาม
รายละเอียด >>
อารมณ์กาแฟ
ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : ภาณุ มณีวัฒนกุล
สำนักพิมพ์/สถาบัน : แพรวสำนักพิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 4(ฉบับปรับปรุง)
รายละเอียด >>
เข็มทิศชีวิต แผนที่ดูจิต บริหารชีวิต สู่อิสระทางการเงินและจิตใจ
ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : ฐิตินาถ ณ พัทลุง
รายละเอียด >>
ทอถักจักรวาล
ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : ไบรอัน กรีน (Brian Greene)
สำนักพิมพ์/สถาบัน :มติชน
รายละเอียด >>
สบตากับความตาย
ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)
สำนักพิมพ์/สถาบัน : อมรินทร์
รายละเอียด >>
โลกร้อน ธรรมเย็น
ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : ว.วชิรเมธี, ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
สำนักพิมพ์/สถาบัน : บ้านพระอาทิตย์
รายละเอียด >>
ท่องจักรวาล โลก และทะเล
ผู้แต่ง/ผู้แปล : คิม ซอก โฮ / ผศ. อุไรวรรณ จิตเป็นธม คิม
สำนักพิมพ์/สถาบัน : บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด
รายละเอียด >>
พจนานุกรมศัพท์ดาราศาสตร์ อังกฤษ-ไทย
ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : นิพนธ์ ทรายเพชร, อารี สวัสดี และบุญรักษา สุนทรธรรม
สำนักพิมพ์/สถาบัน : สมาคมดาราศาสตร์ไทย
รายละเอียด >>
นิทานโลกและอวกาศ แสนพิศวง
ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : Longhorn beetle (แปลโดย สาทิตย์ บุญทวี)
สำนักพิมพ์/สถาบัน : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
รายละเอียด >>
อัจฉริยะบนเส้นทางสีขาว ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : สานุพันธ์ ตันติศิริวัฒน์, อิศวเรศ ตโมนุท
สำนักพิมพ์/สถาบัน : สำนักพิมพ์ ฟรีมายด์
รายละเอียด >>
On The Shoulders of Giants The Great Works of Physics and Astronomy
ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : Stephen Hawking
สำนักพิมพ์/สถาบัน : Running Press
รายละเอียด >>
Fundamentals of Space Systems
ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : Pisacane, V.L.,and Moore,R.C.
สำนักพิมพ์/สถาบัน : Oxford University Press
รายละเอียด >>
Spacecraft Systems Engineering
ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : Fortescue, P., Stark, J., and Swinerd, G.
สำนักพิมพ์/สถาบัน : John Wiley and Son
รายละเอียด >>
Understanding GPS: Principles and Applications
ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : E. Kaplan และ C. Hegarty
สำนักพิมพ์/สถาบัน : Artech House
รายละเอียด >>
จดหมายเหตุดาราศาสตร์จากฝรั่งเศสเกี่ยวกับราชอาณาจักรสยามในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : อารี สวัสดี
สำนักพิมพ์/สถาบัน : สมาคมดาราศาสตร์ไทย
รายละเอียด >>
Understanding Space: an Introduction to Astronautics
ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : Jerry Jon Sellers
สำนักพิมพ์/สถาบัน : McGraw-Hill Publishing
รายละเอียด >>
หมายเหตุ สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ จัดทำเว็บไซต์ www.space.mict.go.th เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ
หากท่านใดจะนำข้อมูลของเว็บไซต์ไปใช้ กรุณาอ้างอิงเว็บไซต์ด้วย

กลับไปด้านบน


copyright © 2017 กองกิจการอวกาศแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]