ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ แนะนำหนังสือ

    แนะนำหนังสือ

โดย สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 51 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพ 10530
โทร 02-988-3655, 02-988-3666 โทรสาร 02-988-4040 E-mail: [email protected]


หนังสือ : On The Shoulders of Giants The Great Works of Physics and Astronomy
ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : Stephen Hawking
สำนักพิมพ์/สถาบัน : Running Press
ปีที่พิมพ์ : ค.ศ. 2002
จำนวนหน้า : 1200 หน้า

หนังสือเล่มนี้รวบรวมผลงานสำคัญของนักวิทยาศาสตร์ 5 ท่าน ซึ่งผลงานดังกล่าวถือได้ว่าเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาด้านฟิสิกส์อวกาศและดาราศาสตร์ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน

ชื่อของหนังสือเล่มนี้ "On The Shoulders of Giants" ท่านศาสตราจารย์ สตีเฟน ฮอว์คิง (บรรณาธิการ) ได้สื่อให้เราเข้าใจถึงการต่อยอดในการทำงานใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัย หรืองานด้านอื่นๆ โดยสื่อไว้ว่า ถ้าเราได้ศึกษาผลงานของนักวิทยาศาสตร์แต่ละท่านได้เข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วนั้น เสมือนกับว่าเราได้ยืนอยู่บนบ่าของยักษ์ ซึ่งทำให้เราสามารถมองเห็นออกไปได้ไกลและต่อยอดผลงานจากท่านนักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นได้สูงขึ้น

ผู้อ่านหลายท่านอาจจะเคยอ่านหรือเห็นบางส่วนของหนังสือเล่มนี้มาแล้ว เนื่องจากหนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมเนื้อหามาจากหนังสือ 5 เล่ม อันได้แก่

  1. On the revolutions of heavenly spheres ซึ่งเป็นผลงานของนิโคลัส โคเปอร์นิคัส
  2. Dialogues concerning two new sciences ซึ่งเป็นผลงานของกาลิเลโอ กาลิเลอี
  3. Harmonies of the world, book five ซึ่งเป็นผลงานของโจฮันเนส เคปเลอร์
  4. Principia ซึ่งเป็นผลงานของไอแซค นิวตัน
  5. Selections from the principle of relativity ซึ่งเป็นผลงานของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
แหล่งสืบค้น : ห้องสมุด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การอ่านหรือการทำความเข้าใจในหนังสือเล่มนี้ (หรือทั้ง 5 เล่มย่อย) นับว่าเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความพยายามพอสมควร ทั้งในแง่ของจำนวนหน้า และที่สำคัญที่สุดซึ่งก็คือเนื้อหาที่ถูกแปลมาจากหนังสือต้นฉบับ ที่ถูกตีพิมพ์ (ในยุคนั้น) เป็นภาษาละติน ภาษาอิตาลี และ ภาษาเยอรมัน

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีความสนใจศึกษาและค้นคว้า เพื่อวิเคราะห์และสืบค้นว่าแนวความคิดเริ่มต้นในการสร้างผลงานระดับยักษ์ของนักวิทยาศาสตร์แต่ละท่านเกิดขึ้นได้อย่างไร รวมไปถึงแนวความคิดของนักวิทยาศาสตร์แต่ละท่านในการพัฒนาสิ่งที่ตนเองเริ่มต้นคิดค้นขึ้น หรือการต่อยอดจากผลงานของคนอื่น จนได้ผลลัพธ์เป็นผลงานของตนเองที่มีคุณค่าและได้รับการยอมรับจากนักวิทยาศาสตร์ร่วมสมัยและรุ่นต่อๆ มา

หมายเหตุ สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ จัดทำเว็บไซต์ www.space.mict.go.th เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ
หากท่านใดจะนำข้อมูลของเว็บไซต์ไปใช้ กรุณาอ้างอิงเว็บไซต์ด้วย

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]