ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ แนะนำหนังสือ

    แนะนำหนังสือ

โดย ประสูตร เดชสุวรรณ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 51 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพ 10530
โทร 02-988-3655, 02-988-3666 โทรสาร 02-988-4040 E-mail: [email protected]


หนังสือ : เอกภพ เพื่อความเข้าใจในธรรมชาติของจักรวาล
ผู้แต่ง : วิภู รุโจปการ
สำนักพิมพ์ : บริษัท นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จำกัด
จำนวนหน้า : 344 หน้า

หากเราต้องการศึกษา ดาราศาสตร์(สาขาหนึ่งของวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือในการค้นหาความจริงในจักรวาล) อย่างสนใจ หาใช่เป็นเพียงเรื่องของการดูดาวเพื่อความสวยงามเท่านั้นเราจะเป็นต้องเข้าใจ ถึงระบบจักรวาลว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ซึ่งหลายๆท่านก็ยังคงสับสนมากมายทีเดียว ว่าระบบสุริยะ ทางช้างเผือก กระจุกดาราจักร มีความสัมพันธ์กันอย่างไร และสับสนถึงความเกี่ยวพันธ์กันซึ่งกันและกันด้วย

"เอกภพ เพื่อความเข้าใจในธรรมชาติของจักรวาล" หนังสือที่จะไขปัญหาข้อสงสัยทุกอย่างในจักรวาล ว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง เพื่อไม่ให้เป็นเรื่องที่สับสนสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาดาราศาสตร์ ตั้งแต่ระดับเบื้องต้นจนถึงขั้นสูงขึ้นไป โดยเป็นแหล่งอ้างอิง ข้อมูลที่ดียิ่งสำหรับผู้ที่สนใจ และศึกษาด้านดาราศาสตร์ได้เป็นอย่างดี

โดยหนังสือได้อธิบายโครงสร้างของจักรวาลว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง และอธิบายในส่วนต่างๆ แยกย่อยได้อย่างละเอียด โดยให้ข้อมูลที่จำเพาะเจาะจงลงไป ในแต่ละส่วนอย่างละเอียด


รูปที่1 ภาพประกอบในหนังสือที่แสดงองค์ประกอบของจักรวาล

จากรูปที่1 จะเห็นได้ว่าโลก เป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะ(The Solar System) ซึ่งประกอบด้วยดาวเคราะห์หลักเก้าดวงและมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ โดยดวงอาทิตย์เองก็เป็นดาวฤกษ์ดวงหนึ่งในจำนวนกว่าสองแสนล้านดวงในดาราจักรทางช้างเผือก (The Milky Way Galaxy) ซึ่งดาราจักรทางช้างเผือกของเราก็เป็นดาราจักรหนึ่งในจำนวนกว่าสามสิบดาราจักรในกระจุกดาราจักรประจำถิ่น (The Local Group) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระจุกดาราจักรยวดยิ่งเวอร์โก (The Virgo Super cluster) และกระจุกดาราจักรยวดยิ่งเวอร์โก รวมทั้งกระจุกดาราจักรอื่นๆ อีกมากมายประกอบเป็นโครงสร้างโดยรวมของจักรวาล (The Universe) ซึ่งนักดาราศาตร์คาดการณ์ว่าจักรวาลของเรามีดาราจักรประมาณแปดหมื่นล้านดาราจักร แล้วจักรวาลของเรามีขอบเขตหรือไม่ ก็ยังเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบที่รอการศึกษาของนักวิทยาศาตร์กันต่อไป


ผู้แต่ง: วิภู รุโจปการ

โดยในหนังสือเล่มนี้จะเริ่มอธิบายตั้งแต่เริ่มต้นของการศึกษาดาราศาสตร์ ว่าเกิดขึ้นเมื่อใด แล้วจึงพัฒนาการศึกษาดาราศาสตร์ด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์เมื่อใด โดยในบทแรกๆจะอธิบายถึง เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยเราศึกษาดาราศาสตร์ อธิบายถึงกล้องโทรทรรศน์และทัศนูปกรณ์แบบต่างๆ พร้อมทั้งมีภาพสีประกอบตลอดทั้งเล่ม อธิบายถึงการใช้กล้องโทรทรรศน์หลายๆ ช่วงคลื่น ซึ่งแต่ละแบบไว้ศึกษาในเรื่องใดบ้าง เช่น กล้องโทรทรรศน์วิทยุ กล้องโทรทรรศน์ช่วงคลื่นอินฟราเรด กล้องโทรทรรศน์รังสีอัลตราไวโอเลต กล้องโทรทรรศน์รังสีเอกซ์ เป็นต้น

จากนั้นหนังสือจะเริ่มอธิบายเกี่ยวกับ ดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นดาวฤกษ์ที่สำคัญอย่างยิ่งในระบบสุริยะ ที่มีโลกของเราเป็นส่วนหนึ่ง โดยอธิบายอย่างละเอียดตั้งแต่ ดวงอาทิตย์คืออะไร ,การเกิดปฎิกริยาฟิวชัน ของดวงอาทิตย์ที่อธิบายด้วยสมการของไอน์สไตน์ที่ผู้อ่านหลายท่านคุ้นเคย โครงสร้างภายในและกระบวนการถ่ายเทพลังงานของดวงอาทิตย์ ชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์ ปรากฎการณ์บนผิวดวงอาทิตย์ เช่นจุดบนดวงอาทิตย์ เปลวสุริยะและปรากฏการณ์ลุกจ้า ลมสุริยะ จากเรื่องของดวงอาทิตย์ ก็จะตามมาด้วยดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ ที่จะเป็นการอธิบาย และแสดงถึงข้อมูลจำเพาะของดาวแต่ละดวง ซึ่งประกอบไปด้วยดาวเคราะห์หลักทั้งเก้าดวงคือ ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน และดาวเคราะห์แคระ อย่างดาวพลูโต ซึ่งจะมีการอธิบายอย่างละเอียดตั้งแต่ สภาพชั้นบรรยากาศ วงโคจร พื้นผิว การสังเกตดาว และปรากฎการณ์สำคัญที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละดวง พร้อมทั้งอธิบายว่าดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง แถบเข็มขัดไคเปอร์คืออะไร จบจากเรื่องระบบสุริยะก็จะเข้าสู่เรื่องปรากฎการณ์ที่เกี่ยวข้องกับดวงจันทร์ เช่น อุปราคา (สุริยุปราคา และจันทรุปราคา) ปรากฎการณ์น้ำขึ้น-น้ำลง และเรื่องชีวิตของดวงดาว ที่จะอธิบายการเกิดของดวงดาวที่เริ่มจากการรวมตัวของกลุ่มแก๊สในอวกาศที่เรียกว่า เนบิวลา(Nebula) ซึ่งมีอยู่มากมายในอวกาศ โดยจะมีภาพประกอบเนบิวลาต่างๆ เป็นสีสวยงามและอธิบายถึงเนบิวลาว่าประกอบไปด้วยแก๊สชนิดใดบ้าง โปรสตาร์:ดาวทารก (แกนแก๊สร้อนที่เรืองแสงของเนบิวลา) กระจุกดาวเปิด:เนบิวลาที่ประสบความสำเร็จในการรวมตัวเป็นดวงดาว และอื่นๆอีกมาก 2 บทสุดท้ายจะอธิบายเกี่ยวกับดาราจักรทางช้างเผือก ดาราจักรและจักรวาล

ส่งท้ายกันสักนิด ย่อหน้าข้างต้นที่ผู้แนะนำเรียบเรียงมาเป็นเพียงส่วนน้อยของหนังสือเล่มนี้ โดยผู้แนะนำเองอยากจะให้ท่านที่สนใจศึกษาเรื่องดาราศาสตร์ และจักรวาลวิทยาได้อ่านหนังสือเล่มนี้ดูสักนิด จะพบว่าตัวผู้เขียนเองได้รวบรวมเรื่องต่างๆ ที่เราควรทราบไว้แล้วแทบทั้งหมด โดยสามารถใช้เป็นเอกสารหรือตำราอ้างอิงได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเนื้อหาเรียงลำดับได้อย่างสอดคล้องทำให้เข้าใจได้ง่าย อ่านได้สนุกไม่น่าเบื่อเลย จากการจัดสัมมนาที่ผ่านมาหลายปีของสำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก็จะมีหัวข้อสัมมนาที่เกี่ยวกับดาราศาสตร์ เรื่องดาราศาตร์เบื้องต้น โดย วิทยากรคือ อาจารย์อารี สวัสดี (นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย พ.ศ.2548-2550) มาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูดาว หรือแม้กระทั่งการจัดค่ายดูดาวที่เจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า ก็ได้รับความสนใจจาก นักเรียน และครู อาจารย์ เป็นอย่างมาก จะเห็นได้ว่าดาราศาตร์เป็นศาสตร์ที่น่าสนใจและน่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง โดยให้ปีการศึกษาหน้าการสอบ PAT คือ ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (Professional and Academic Aptitude Test) ก็บรรจุเรื่องของดาราศาตร์เข้าไปด้วย

ดังนั้นหนังสือ "เอกภพ เพื่อความเข้าใจในธรรมชาติของจักรวาล" เล่มนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะหามาอ่านเพื่อความรู้ ความเข้าใจในอวกาศ และจักรวาลของเรา จากการสัมมนาที่ผ่านมา มักจะมีคำถามหนึ่งที่ถามท่านวิทยากร อ.อารี เสมอว่า ถ้าเราจะดูดาวจะเริ่มต้นอย่างไร? คำตอบของ อาจารย์ อารี สวัสดีคือ เริ่มต้นที่ตัวเองก่อน โดยใช้เครื่องมือที่ง่ายที่สุดคือตาของเรานั่นเอง ไม่ต้องลงทุนอะไรเลย จากนั้นเพียงแต่คุณรู้จักทิศต่างๆ และมีความรู้เรื่องการวัดองศาด้วยมือ ของเราเอง(หาอ่านได้จากเอกสารประกอบการสัมมนา ที่อยู่ในเวบไซต์ http://www.space.mict.go.th/) พร้อมมีแผนที่ดาวอีกหนึ่งแผ่นก็สามารถดูดาวได้แล้ว ว่าดาวดวงใดขึ้นทางทิศใด เวลาเท่าไร ในวันใดจะเห็นอะไรบ้าง จากนั้นก็อาจจะเพิ่มเครื่องมือดูดาวด้วยการซื้อกล้องส่องทางไกลแบบสองตาซึ่งราคาไม่กี่ร้อยบาท ก็เพียงพอแล้วที่จะเพลิดเพลินกับความสวยงามของดวงดาวบนท้องฟ้า แล้วจากนั้นเมื่อเราดูดาวเป็นแล้วจึงเริ่มสอนคนอื่นๆ ได้ต่อไป การศึกษาจักรวาลก็เปรียบเสมือนการศึกษาการกำเนิดของดวงดาว การกำเนิดของโลก และของตัวเรานั่นเอง

แก้ไขล่าสุด 15 สิงหาคม 2552

หมายเหตุ สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ จัดทำเว็บไซต์ www.space.mict.go.th เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ
หากท่านใดจะนำข้อมูลของเว็บไซต์ไปใช้ กรุณาอ้างอิงเว็บไซต์ด้วย

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]