ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ แนะนำหนังสือ

    แนะนำหนังสือ

โดย ประสูตร เดชสุวรรณ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 51 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพ 10530
โทร 02-988-3655, 02-988-3666 โทรสาร 02-988-4040 E-mail: [email protected]


หนังสือ : 25 ความคิดพลิกโลก (25 Big Ideas: the Science That’s Changing Our World)
ผู้แต่ง : โรเบิร์ต แมททิวต์
ผู้แปล : รศ.ดร.ชัยวัฒน์ คุประตกุล
สำนักพิมพ์ : วี วิชช์
จำนวนหน้า : 288 หน้า

ความก้าวหน้าทางวิทยาการ ล้วนแล้วแต่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย ไม่ว่าจะเป็นไปการพัฒนาในด้านที่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือก่อให้เกิดการทำลายก็ตาม แต่ทุกวิทยาการนั้นล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อเราทั้งสิ้น มนุษย์ทุกคนในโลกล้วนแล้วแต่ต้องพึ่งวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิตประจำวัน

"25 ความคิดพลิกโลก" หนังสือที่ผู้เขียน โรเบิร์ต แมททิวต์ ได้รวบรวม ความคิดของ บุคคลสำคัญของโลกที่ได้นำเสนอ แนวคิด ความคิด หรือ ทฤษฎีต่างๆทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือวิทยาการแขนงอื่นๆที่มีผลกระทบที่ยิ่งใหญ่กับโลกของเรา

โดยในหนังสือเล่มนี้จะแบ่งออกเป็น 25บท แบ่งเป็นหมวดหมู่ทำหมด 8 หมวดหมู่ได้แก่

1.ตัวเรา และคนอื่นๆ ประกอบไปด้วยเรื่อง จิตสำนึก ,ทฤษฎีโลกใบเล็ก ,ทฤษฎีเกมส์
2.ทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ประกอบไปด้วยเรื่อง ปัญญาประดิษฐ์ ,ทฤษฎีสารสนเทศ ,พืชจีเอ็ม
3.ชีวิต ประกอบไปด้วยเรื่อง ออกจาก แอฟริกา ,ธรรมชาติ หรือการเลี้ยงดู ,ยีนเห็นแก่ตัว
4.โลก ประกอบไปด้วยเรื่อง หลักความหายนะยิ่งใหญ่ ,เพลตเทคโทนิกส์
5.คณิตศาสตร์ที่มีความหมาย ทฤษฎีของเบเยศ ,เคออส ,ระบบอัติโนมัติแบบเซลล์ ,ทฤษฎีค่าสุดโต่ง
6.ความเจ็บปวด และสุขภาพ ประกอบไปด้วยเรื่อง การแพทย์ฐาน-หลักฐาน ,วิทยาการระบาด
7.ฟิสิกส์ของความจริง ประกอบไปด้วยเรื่อง สัมพัทธภาพภาคพิเศษ ,ควอนตัม เอนแทงเกิลเมนต์ ,สแตนดาร์ดโมเดล ,ทฤษฎีของสรรพสิ่ง
8.จักรวาล และที่ของเราในอวกาศ ประกอบไปด้วยเรื่อง บิกแบง ,พลังงานมืด ,จักรวาลขนาน ,หลักแอนโทรปิก

โดยการเรียบเรียงจะเริ่มจากสิ่งใกล้ตัวเราก่อนเช่น เรื่องของจิตสำนึก และค่อยๆขยายไปสู่ทฤษฎีที่มีผลกระทบกับคนหมู่มากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งไปสู่จักรวาลที่กว้างใหญ่ โดยในแต่ละบทจะมีการกล่าวถึงที่มาของแนวความคิดของทฤษฎีนั้นๆ


รศ.ดร.ชัยวัฒน์ คุประตกุล ผู้แปล

เส้นทางเวลาในการพัฒนา การเผยแพร่ และผลสำเร็จของทฤษฎีนั้นๆ อีกทั้งยังมีคำอธิบายคำศัพท์ที่ใช้ในทฤษฎีต่างๆที่มีความเฉพาะตัว เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น

หลายๆทฤษฎีเราเคยได้ยินมาอย่างผิวเผิน และไม่ค่อยเข้าใจอย่างแท้จริง หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณผู้อ่านได้เข้าใจแนวความคิดของทฤษฎีเหล่านั้นได้อย่างชัดเจน และเข้าใจได้อย่างง่ายขึ้น บางทฤษฎีเราอาจจะไม่เคยได้รับรู้มาก่อน การอ่านทำให้เป็นการเปิดโลกทัศน์ได้เป็นอย่างดี ตัวหนังสือเองได้รวบรวมทฤษฎีหลักๆที่มีความสำคัญอย่างมากกับ ผู้คนในโลก ที่ส่งผลกระทบกับการเปลี่ยนแปลงมากมาย ทั้งทางด้านจิตวิทยา ด้านการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์ จักรวาลวิทยา ด้านคณิตศาสตร์ โดยกล่าวถึงการนำทฤษฎีที่กล่าวมาประยุกต์ใช้ ผู้อ่านหลายท่านคงสงสัยว่าทฤษฎีทางคณิตศาสตร์เช่นทฤษฎีค่าสุดโต่ง ถูกเอามาประยุกต์ใช้ได้อย่างไร และจากการอ่านจะทำให้ท่านผู้อ่านเข้าใจได้ว่าคณิตศาสตร์มีประโยชณ์อย่างมากมาย และช่วยคาดการณ์ความเสียหายล่วงหน้าได้อย่างดีเยี่ยมเพื่อให้เราได้เตรียมการรับมือกับสถานะการณ์ได้อย่างทันท่วงที หรือแม้กระทั่งทฤษฎีที่เป็นที่รู้จักดีอย่างทฤษฎีสัมพัทธภาคพิเศษของไอน์สไตน์ ว่ามีที่มาอย่างไรและถูกนำไปประยุกต์ใช้กับเรื่องใดบ้างที่ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงในทางวิทยาศาสตร์จนทำให้เป็นทฤษฎีที่เป็น1ในสองของทฤษฎีเสาหลักทางฟิสิกส์ทฤษฎีหนึ่งที่ควบคู่ไปกับ กลศาสตร์ควอมตั้ม ที่ใช้อธิบายการเกิดขึ้นของสรรพสิ่งในจักรวาล

หากมีเวลาว่างซักนิด อยากให้ลองอ่านหนังสือเล่มนี้ดู คุณจะพบว่าวิทยาศาสตร์ไม่ได้เข้าใจได้ยากนัก แต่กลับทำให้เราได้รับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้น และส่งผลกระทบกับตัวเรา อย่างหลีกเลี่ยงเสียมิได้ ความรู้ทางวิทยาศาตร์ที่ยิ่งใหญ่ 25 ทฤษฎีได้ถูกย่อ และเขียนอย่างเรียบง่ายเพื่อให้ผู้อ่านสนุก และเข้าใจไปพร้อมๆกัน กับหนังสือเล่มนี้ "25 ความคิดพลิกโลก"

แก้ไขล่าสุด 20 สิงหาคม 2552

หมายเหตุ สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ จัดทำเว็บไซต์ www.space.mict.go.th เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ
หากท่านใดจะนำข้อมูลของเว็บไซต์ไปใช้ กรุณาอ้างอิงเว็บไซต์ด้วย

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]