ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ แนะนำหนังสือ

    แนะนำหนังสือ

โดย ประสูตร เดชสุวรรณ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพ 10530
โทร 02-988-3655, 02-988-3666 โทรสาร 02-988-4040 E-mail: [email protected]


หนังสือ : รอบรู้เรื่องดาวเทียม
หนังสือแจกฟรีโดย : บริษัทไทยคม จำกัด(มหาชน)
ปีที่พิมพ์ : ตุลาคม 2551
จำนวนหน้า : 116 หน้า

จากหนังสือที่แนะนำที่ผ่านมาโดยมากจะมีเนื้อหาค่อนไปทางดาราศาสตร์ และจักรวาลวิทยา ซึ่งหนังสือทางด้านวิศวกรรมระบบดาวเทียมที่เคยแนะนำ ก็เป็นภาษาต่างประเทศ และพบว่าส่วนใหญ่ในร้านขายหนังสือโดยทั่วไปโดยมากจะไม่พบหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับระบบดาวเทียม ซึ่งหนังสือเกี่ยวกับระบบดาวเทียมโดยมากแล้วจะเป็นหนังสือวิชาการที่มีใช้สอน และจำหน่ายในสถานบันการศึกษา ทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม ซึ่งผู้อ่านที่สนใจอาจจะหาซื้อได้ยาก และไม่สะดวกในการเดินทาง

ในครั้งนี้จะขอแนะนำหนังสือที่เกี่ยวกับระบบดาวเทียม ที่อ่านง่ายเล่มหนึ่งเหมาะสำหรับน้องๆนักเรียนมัธยม หรือผู้เริ่มต้นศึกษาด้านการสื่อสารดาวเทียม ซึ่งเป็นหนังสือแจกฟรีโดย บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้อ่านสามารถดาว์นโหลดหนังสือในรูปแบบ e-Book ได้จากลิงค์นี้ รอบรู้เรื่องดาวเทียม

เนื้อหาในหนังสือก็จะอธิบายเกี่ยวกับระบบดาวเทียม ตั้งแต่ ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการของดาวเทียม ดาวเทียมประเภทต่างๆที่มีใช้งาน การส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม การควบคุมดาวเทียม และการใช้งานดาวเทียมกับการพัฒนาประเทศ

ข้อดี ของหนังสือเล่มนี้ คือมีเนื้อหาอ่านง่าย และค่อนข้างใกล้ตัวเนื่องจาก ระบบสื่อสารดาวเทียมที่อธิบายในหนังสือจะเป็นดาวเทียมที่ใช้ในประเทศไทย(ดาวเทียมไทยคม) โดยท่านผู้ที่จะศึกษาระบบดาวเทียมน่าจะอ่านหนังสือเล่มนี้เป็นเล่มแรกๆ ซึ่งแนะนำหนังสือครั้งต่อๆไปจะแนะนำหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับระบบวิศวกรรมดาวเทียม เพิ่มขึ้น และพยายามจะหาหนังสือดาว์นโหลดฟรีมาให้ท่านผู้อ่านได้อ่านกัน ซึ่งจะทำให้ไม่เสียค่าใช้จ่าย และเสียเวลาในการออกไปหาซื้อมาอ่าน

แก้ไขล่าสุด 18 มิถุนายน 2556

หมายเหตุ สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ จัดทำเว็บไซต์ www.space.mict.go.th เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ
หากท่านใดจะนำข้อมูลของเว็บไซต์ไปใช้ กรุณาอ้างอิงเว็บไซต์ด้วย

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]