ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ แนะนำหนังสือ

    แนะนำหนังสือ

โดย ประสูตร เดชสุวรรณ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพ 10530
โทร 02-988-3655, 02-988-3666 โทรสาร 02-988-4040 E-mail: [email protected]


หนังสือ : วิศวกรรมสื่อสารดาวเทียม
ผู้แต่ง : ผศ.ชนินทร์ วงศ์งามขำ
ผู้จัดพิมพ์ และเผยแพร่ : โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนหน้า : 185 หน้า

จากครั้งก่อนที่แนะนำหนังสือที่เกี่ยวกับด้านดาวเทียม ที่มีเนื้อหาอ่านง่ายและเป็นความรู้พื้นฐานทั่วไปด้าน ดาวเทียม ครั้งนี้ก็ขอแนะนำหนังสือด้านวิศวกรรมดาวเทียมอีกเล่มหนึ่งที่มีเนื้อหาพัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง ซึ่งคราวนี้ จะเป็นหนังสือที่ใช้ในการเรียนระดับอุดมศึกษา ที่มีเนื้อหาครอบคลุมด้านวิศวกรรมดาวเทียม โดยแบ่งเป็น 10 บท เริ่มจากความเป็นมาของการสื่อสารผ่านดาวเทียม ประวัติการทดลองดาวเทียม การส่งดาวเทียม รวมถึงกฎ และทฤษฎีต่างๆ ที่ใช้ในระบบดาวเทียม การคำนวณ ระยะ ความเร็ว ความสูง ของวงโคจรดาวเทียม รวมทั้งระบบต่างๆบนดาวเทียม ระบบ การรับ และส่งสัญญาณของดาวเทียม สื่อสาร การเลือกความถี่ใช้งาน การคำนวณกำลังงานขาขึ้น และขาลงในการรับ-ส่ง สัญญาณดาวเทียม

นอกเหนือจากตัวดาวเทียมเองแล้วในหนังสือเล่มนี้ ยังมีความรู้ในส่วนอื่นๆที่เกี่ยวกับระบบดาวเทียมอีก ด้วย เช่นระบบของสถานีรับ-ส่ง สัญญาณดาวเทียมภาคพื้นดิน อุปกรณ์ของสถานีรับ-ส่งสัญญาณภาคพื้นดิน และการใช้งานระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม

โดยหนังสือเล่มนี้ให้ท่านผู้อ่านสามารถดาวน์โหลดไปอ่านได้ฟรีในแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นโครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ระดับอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการ โดยท่านสามารถดาวน์โหลดตามลิงค์ http://www.thailis.or.th/ebook/ebook.php?RecId=16แก้ไขล่าสุด 27 มิถุนายน 2556

หมายเหตุ สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ จัดทำเว็บไซต์ www.space.mict.go.th เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ
หากท่านใดจะนำข้อมูลของเว็บไซต์ไปใช้ กรุณาอ้างอิงเว็บไซต์ด้วย

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]