ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ แนะนำหนังสือ

    แนะนำหนังสือ

โดย วิศิษฐ์ สุขจิตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพ 10530
โทร 02-988-3655, 02-988-3666 โทรสาร 02-988-4040 E-mail: [email protected]


หนังสือ : การใช้ประโยชน์จากดาวเทียม
ผู้แต่ง : รศ.ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ อ.ไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ อ. มรกต ทีฆพุฒิ
สำนักพิมพ์ : ดอกหญ้ากรุ๊ป
จำนวนหน้า : 284 หน้า

ความจริงหนังสือเกี่ยวกับดาวเทียมทั่วๆไปมีเยอะมากในร้านหนังสือทั่วๆไปครับแต่ผู้เขียนได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วมีความรู้สึกว่า หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่จะตอบคำถามที่พบบ่อย ๆ ว่าการใช้ประโยชน์จากดาวเทียมมีอะไรบ้าง ตั้งแต่เริ่มต้นว่า ดาวเทียมคืออะไร หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาประกอบด้วย วงโคจรและตำแหน่งของดาวเทียม การใช้ประโยชน์จากดาวเทียมเบื้องต้น ดาวเทียมสื่อสารเพื่อการพาณิชย์ ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ดาวเทียมสำรวจทรัพยากร ดาวเทียมกำหนดตำแหน่ง ดาวเทียมในกิจการวิทยุสมัครเล่น ระบบโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม โครงข่ายวีแซต VSAT(Very Small ApertureTerminal)ซึ่งเป็นสถานีภาคพื้นดินของระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม และโครงข่ายเอ็มแซตMSAT (Mobile Satellite Networks)เป็นระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมที่ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆที่ห่างไกลกัน กิจการวิทยุสมัครเล่น เป็นต้น

ส่วนที่สองของหนังสือจะเป็นภาคผนวกที่ประกอบด้วย ตัวอย่างโปรแกรมคำนวณหาตำแหน่งดาวเทียม ORBITRON ซึ่งสามารถโหลดมาใช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากลิงค์ http://www.amsat.org/amsat-new/tools/software.php เป็นโปรแกรมที่ใช้งานในระบบปฏิบัติการวินโดวส์มีการสอนการติดตั้งโปรแกรม เหมาะสำหรับผู้เริ่มใช้งาน สามารถใช้โปรแกรม ORBITRN ในการแสดงตำเหน่งหรือวงโคจรดาวเทียม ภาคผนวกอื่นๆประกอบด้วย ตัวอย่างดาวเทียมสื่อสารเพื่อการพาณิชย์ ตัวอย่างดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ตัวอย่างดาวเทียมสำรวจทรัพยากร ตัวอย่างดาวเทียมในกิจการวิทยุสมัครเล่น ซึ่งอธิบายถึงรายละเอียดของดาวเทียมนั้นเช่นภาพถ่ายดาวเทียม หน่วยงานที่เป็นเจ้าของ ประเทศเจ้าของ วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ชนิดของดาวเทียม วงโคจร อายุการใช้งาน และอุปกรณ์ที่ใช้ สำหรับผู้สนใจด้านการใช้ประโยชน์จากดาวเทียมหนังสือเล่นนี้คงสามารถตอบโจทย์ด้านดาวเทียมได้ไม่น้อย

แก้ไขล่าสุด 9 ตุลาคม 2556

หมายเหตุ สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ จัดทำเว็บไซต์ www.space.mict.go.th เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ
หากท่านใดจะนำข้อมูลของเว็บไซต์ไปใช้ กรุณาอ้างอิงเว็บไซต์ด้วย

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]