ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ดาวน์โหลด

    ดาวน์โหลด


 วีดิโอ
วีดิโอการส่งดาวเทียมไทยคม 5

คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด 14.5M
ข้อมูลจากบริษัท ไทยคม จำกัด(มหาชน)

แจกฟรีดีวีดีบันทึกการอบรม

คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดจากเว็บไซต์ ดีวีดีการอบรม  
การประกวดแข่งขัน โครงการทางวิทยาศาสตร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศ ระดับมัธยมศึกษา


คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์

การอบรมโครงการอบรมแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ ปี 2556 ครั้งที่ 2
ไฟล์รูปแบบ DVD

คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ DVD

ไฟล์รูปแบบ ISO

คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ ISO

การอบรมโครงการอบรมแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ ปี 2556 ครั้งที่ 1
ไฟล์รูปแบบ DVD

คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ DVD

ไฟล์รูปแบบ ISO

คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ ISO


 วีดิโอประกอบการสัมมนา  
การอบรมโครงการอบรมแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ ปี 2556 ครั้งที่ 2
หัวข้อ ผู้บรรยาย ไฟล์สกุล MPEG ไฟล์สกุล AVI

1. เทคโนโลยีดาวเทียม และการใช้งานดาวเทียมของประเทศไทย

รศ.ดร.สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์

2. เทคโนโลยีสื่อสารผ่านดาวเทียม และแนวโน้มการใช้งานในอนาคต

รศ.ดร.อธิคม ฤกษบุตร

3. การจัดการด้านตำแหน่งดาวเทียม

รศ.ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์

4. การจัดการเครือข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม

ดร.เจษฎา ศิวรักษ์

การอบรมโครงการอบรมแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ ปี 2556 ครั้งที่ 1
หัวข้อ ผู้บรรยาย ไฟล์สกุล MPEG ไฟล์สกุล AVI

1. เทคโนโลยีดาวเทียม และการใช้งานดาวเทียมของประเทศไทย

นางทรงพร โกมลสุรเดช

2. เทคโนโลยีสื่อสารผ่านดาวเทียม และแนวโน้มการใช้งานในอนาคต

รศ.ดร.อธิคม ฤกษบุตร

3. การจัดการด้านตำแหน่งดาวเทียม

รศ.ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์

4. การจัดการเครือข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม

ดร.เจษฎา ศิวรักษ์

 ซอฟต์แวร์ ไฟล์
เว็บไซต์
  โปรแกรม Orbitron
  โปรแกรม Satellite Antenna Alignment
  โปรแกรม Satellite Finder

หมายเหตุ  ไฟล์สกุล exe  ไฟล์ pdf ความละเอียดสูง  ไฟล์ MS powerpoint
 ไฟล์สกุล zip  ไฟล์ pdf ความละเอียดต่ำ  ไฟล์ MS word
 ไฟล์สกุล rar  ไฟล์ pdf ขาวดำ  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


 จดหมายข่าว ไฟล์
เว็บไซต์
  จดหมายข่าว ฉบับที่ 4 ปี 2552
  จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 ปี 2552
  จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ปี 2552
  จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ปี 2552
  จดหมายข่าว ฉบับที่ 4 ปี 2551
  จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 ปี 2551
  จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ปี 2551
  จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ปี 2551
  จดหมายข่าว ฉบับที่ 5 ปี 2550
  จดหมายข่าว ฉบับที่ 4 ปี 2550
  จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 ปี 2550
  จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ปี 2550
  จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ปี 2550
  จดหมายข่าว ฉบับที่ 6 ปี 2548
  จดหมายข่าว ฉบับที่ 5 ปี 2548
  จดหมายข่าว ฉบับที่ 4 ปี 2548
  จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 ปี 2548
  จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ปี 2548
  จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ปี 2548


 เอกสารประกอบการสัมมนา ไฟล์
เว็บไซต์
  โครงการอบรมแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ ครั้งที่ 3/52 วันที่ 27-28 ส.ค. 2552  
- การพัฒนากิจการด้านอวกาศของประเทศไทย และทิศทางในอนาคต
 
- กฎหมายอวกาศเบื้องต้น
 
- วงโคจรดาวเทียมเบื้องต้น
 
- ดาราศาสตร์เบื้องต้น
 
- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ และเทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ
 
- วิศวกรรมระบบดาวเทียม
 
- เทคโนโลยีอวกาศและความมั่นคง
 
- การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อศึกษาภาวะโลกร้อน
 
  โครงการอบรมแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ ครั้งที่ 2/52 วันที่ 23-24 เม.ย. 2552  
- การพัฒนากิจการด้านอวกาศของประเทศไทย และทิศทางในอนาคต
 
- กฎหมายอวกาศเบื้องต้น
 
- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ และเทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ
 
- ดาราศาสตร์เบื้องต้น
 
- วงโคจรดาวเทียมเบื้องต้น
 
- วิศวกรรมระบบดาวเทียม
 
- เทคโนโลยีอวกาศและความมั่นคง
 
- การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อศึกษาภาวะโลกร้อน
 
  โครงการอบรมแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ ครั้งที่ 1/52 วันที่ 29-30 ม.ค. 2552  
- การพัฒนากิจการด้านอวกาศของประเทศไทย และทิศทางในอนาคต
 
- วงโคจรดาวเทียมเบื้องต้น
 
- วิศวกรรมระบบดาวเทียม
 
- ดาราศาสตร์เบื้องต้น
 
- กฎหมายอวกาศเบื้องต้น
 
- เทคโนโลยีอวกาศและความมั่นคง
 
- การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อศึกษาภาวะโลกร้อน
 
- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ และเทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ
 
  โครงการอบรมแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ ครั้งที่ 2 วันที่ 29-30 ก.ย. 2551  
- การพัฒนากิจการด้านอวกาศของประเทศไทย และทิศทางในอนาคต
 
- กฎหมายอวกาศเบื้องต้น
 
- วงโคจรดาวเทียมเบื้องต้น และวิศวกรรมระบบดาวเทียม
 
- ระบบนำร่องจีพีเอส และระบบนำร่องกาลิเลโอ
 
- ดาราศาสตร์เบื้องต้น
 
- ระบบถ่ายภาพดาวเทียมและการประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อศึกษาภาวะโลกร้อน
 
- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศเพื่อการพัฒนาด้านสื่อสารโทรคมนาคมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
 
- เทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ
 
  โครงการอบรมแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ ครั้งที่ 1 วันที่ 17-18 มี.ค. 2551  
- การพัฒนากิจการด้านอวกาศของประเทศไทย และทิศทางในอนาคต
 
- สัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ
 
- ดาราศาสตร์เบื้องต้น
 
- วงโคจรดาวเทียมเบื้องต้น และวิศวกรรมระบบดาวเทียม
 
- ระบบนำร่องจีพีเอส และระบบนำร่องกาลิเลโอ
 
- กฎหมายอวกาศเบื้องต้น
 
- ระบบถ่ายภาพดาวเทียมและการประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อศึกษาภาวะโลกร้อน
 
- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศเพื่อการพัฒนาด้านสื่อสารโทรคมนาคมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
 
- เทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ
 
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ดาราศาสตร์และอวกาศสำหรับนักเรียน วันที่ 7-8 มี.ค. 2551  
- ความรู้เบื้องต้นด้านวงโคจรดาวเทียม
 
- กล้องโทรทรรศน์
 
- นาฬิกาแดด
 
  การอบรมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ ระดับที่ 3 วันที่ 15-16 ต.ค. 2550  
- ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับกิจการอวกาศ 1
 
- ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับกิจการอวกาศ 2
 
- โครงสร้างระบบดาวเทียมและระบบขับเคลื่อนดาวเทียม (เอกสาร 1)
 
- โครงสร้างระบบดาวเทียมและระบบขับเคลื่อนดาวเทียม (เอกสาร 2)
 
- ระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารของดาวเทียม
 
- ระบบควบคุมวงโคจรและการวางตัวของดาวเทียม
 
- ระบบการจัดการข้อมูลบนดาวเทียมและระบบตรวจวัดติดตาม (เอกสาร 1)
 
- ระบบการจัดการข้อมูลบนดาวเทียมและระบบตรวจวัดติดตาม (เอกสาร 2)
 
- ระบบถ่ายภาพของดาวเทียม
 
- การระบุตำแหน่งดาวเทียมด้วยระบบนำร่องจีพีเอส
 
  การอบรมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ ระดับที่ 2 วันที่ 25-26 ก.ค. 2550  
- การใช้เทคโนโลยีอวกาศเพื่อการพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์
 
- การใช้เทคโนโลยีอวกาศ เพื่อการสื่อสารและโทรคมนาคม
 
- ปัญหากฎหมายทั่วไปสำหรับกิจกรรมต่างๆในอวกาศ 1
 
- ปัญหากฎหมายทั่วไปสำหรับกิจกรรมต่างๆในอวกาศ 2
 
- การใช้เทคโนโลยีอวกาศกับความมั่นคง (เอกสาร 1)
 
- การใช้เทคโนโลยีอวกาศกับความมั่นคง (เอกสาร 2)
 
- การใช้เทคโนโลยีอวกาศ เพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการจัดการด้านชุมชน (เอกสาร 1)
 
- การใช้เทคโนโลยีอวกาศ เพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการจัดการด้านชุมชน (เอกสาร 2)
 
  การอบรมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ ระดับที่ 1 วันที่ 19-20 เม.ย. 2550  
- การพัฒนากิจการด้านอวกาศของประเทศไทย
 
- วงโคจรดาวเทียม
 
- ดาราศาสตร์เบื้องต้น
 
- การปล่อยและส่งดาวเทียมเข้าสู่วงโคจร
 
- ระบบวิศวกรรมดาวเทียม
 
- กฎหมายอวกาศเบื้องต้น
 
  การอบรมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ ระดับที่ 2 วันที่ 18-19 ก.ย. 2549  
- การใช้เทคโนโลยีอวกาศ เพื่อการพัฒนาด้านการศึกษา
 
- การใช้เทคโนโลยีอวกาศ เพื่อความมั่นคง
 
- การใช้เทคโนโลยีอวกาศ เพื่อการพัฒนาด้านการแพทย์
 
- การใช้เทคโนโลยีอวกาศ เพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการจัดการด้านชุมชน
 
- กฎหมายอวกาศ
 
- การใช้เทคโนโลยีอวกาศ เพื่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
 
- การใช้เทคโนโลยีอวกาศ เพื่อการพัฒนาระบบเตือนภัยจากธรรมชาติ
 
- การใช้เทคโนโลยีอวกาศ เพื่อการสื่อสารและโทรคมนาคม
 
  การอบรมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ ระดับที่ 1 วันที่ 5-6 มิ.ย. 2549  
- การพัฒนากิจการด้านอวกาศของประเทศไทย
 
- วงโคจรดาวเทียมเบื้องต้น
 
- การปล่อยและส่งดาวเทียมเข้าสู่วงโคจร
 
- สภาพแวดล้อมอวกาศและผลกระทบต่อดาวเทียม
 
- ระบบวิศวกรรมดาวเทียมเบื้องต้น
 
- สถานีภาคพื้นดิน
 
- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ
 
- ทิศทางการพัฒนาและการใช้งานเทคโนโลยีอวกาศในอนาคต
 
  การสัมมนาและสาธิตครั้งที่ 4/2548 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  การสัมมนาและสาธิตครั้งที่ 3/2548 ภาคใต้
  การสัมมนาและสาธิตครั้งที่ 2/2548 ภาคกลาง  
- ดาวเทียมนักวิทยุสมัครเล่น
 
- Remote Sensing
 
- ดาวเทียมทางอุตุนิยมวิทยา
 
- ดาวเทียมทางวิทยาศาสตร์
 
- การใช้ระบบ RS และ GPS เพื่อการเรียนการสอนและจัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์ท้องถิ่น
 
  การสัมมนาและสาธิตครั้งที่ 1/2548 ภาคเหนือ

หมายเหตุ สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ จัดทำเว็บไซต์ www.space.mict.go.th เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ
หากท่านใดจะนำข้อมูลของเว็บไซต์ไปใช้ กรุณาอ้างอิงเว็บไซต์ด้วย

กลับไปด้านบน


copyright © 2017 กองกิจการอวกาศแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]