ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

 

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประยุกต์ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
คลิก>>
 

ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก
โดยองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟกิ(APSCO)
และ Beihang University
รายละเอียด คลิก>>
 

  ข่าวอวกาศ

ดูทั้งหมด >>

The 1st Space Science School on How to Design a Space Science
The 1st Space Science School on How to Design a Space Science ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ และสวนเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ......อ่านต่อ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการประยุกต์ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จึงเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานต่างๆ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และฝึกปฏิบัติการในการใช้โปรแกรมด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ ......อ่านต่อ
สำนักงานเลขาธิการองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (APSCO) ได้ประกาศ
สำนักงานเลขาธิการองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (APSCO) ได้ประกาศรับสมัครบุคคลประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเลขาธิการฯ ......อ่านต่อ
ดาวเทียมใหม่สำหรับเครือข่าย Global Xpress ของอินมาร์แซท
อินมาร์แซทประกาศว่า บริษัท โบอิง จำกัด จะเป็นผู้สร้างดาวเทียมใหม่ดวงที่ 4 ของรุ่น Inmarsat-5 สำหรับเครือข่าย Global Xpress โดยดาวเทียมดังกล่าวจะเป็นส ......อ่านต่อ
  ข่าวสำนัก

ดูทั้งหมด >>

โครงการเพื่อขอรับทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการ การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ
    ข้อกำหนดการเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการ "การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ ประจำปี 2560"
< อ่านต่อ > 
 

Space

Affairs

Bureau

Thailandหมายเหตุ กองกิจการอวกาศแห่งชาติ จัดทำเว็บไซต์ www.space.mict.go.th เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ
หากท่านใดจะนำข้อมูลของเว็บไซต์ไปใช้ กรุณาอ้างอิงเว็บไซต์ด้วย
คุณเข้ามาเยี่ยมชมเป็นคนที่ 231522   


copyright © 2017 กองกิจการอวกาศแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]