ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ศูนย์รวมความรู้

    ศูนย์รวมความรู้


   พระมหากษัตริย์ไทยกับดาราศาสตร์
   เกร็ดความรู้ทั่วไปด้านอวกาศ
   วงโคจรดาวเทียม
   ดาราศาสตร์
   การใช้เทคโนโลยีอวกาศ
   GNSS และการประยุกต์ใช้งาน
   ระบบวิศวกรรมดาวเทียม
   ข้อมูลดาวเทียม
   การสำรวจและภาวะโลกร้อน
   หน่วยงานอวกาศ
   กฎหมายอวกาศ
   รายงานการศึกษาวิจัย
   ระบบสุริยะ
   นักดาราศาสตร์เอกของโลก
   นักเทคโนโลยีอวกาศ

กลับไปด้านบน


copyright © 2017 กองกิจการอวกาศแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]