ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ศูนย์รวมความรู้

    ศูนย์รวมความรู้

องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (สหรัฐอเมริกา) ตอนที่ 2
ขอแนะนำศูนย์อวกาศของนาซาอีก 3 ศูนย์ และสำนักงานใหญ่ โดยทั้งสามศูนย์ที่จะกล่าวถึงในตอนนี้ ได้แก่ ศูนย์วิจัยเอมส์ (Ames Research Center : ARC) ศูนย์วิจัยการบินไดรเดน (Dryden Flight Research Center : DFRC) ศูนย์การบินอวกาศมาร์แชล (Marshall Space Flight Center : MSFC) ..... อ่านต่อ
องค์การบริหารอวกาศแห่งชาติจีน (CNSA : China National Space Administration)
องค์การบริหารอวกาศแห่งชาติจีน (CNSA) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 เมษายน 1993 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ..... อ่านต่อ
องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (สหรัฐอเมริกา) ตอนที่ 1
องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ หรือ เรียกสั้นๆ ว่า "นาซา" เป็นหน่วยงานของรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกา ที่รับผิดชอบโครงการอวกาศทางด้านพลเรือน และรวมไปถึงงานวิจัยด้านการบินและอวกาศ ..... อ่านต่อ
รายชื่อหน่วยงานด้านกิจการอวกาศของประเทศต่างๆ
รวบรวมรายชื่อหน่วยงานของรัฐบาลในประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านอวกาศ ..... อ่านต่อ


หมายเหตุ สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ จัดทำเว็บไซต์ www.space.mict.go.th เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ
หากท่านใดจะนำข้อมูลของเว็บไซต์ไปใช้ กรุณาอ้างอิงเว็บไซต์ด้วย

กลับไปด้านบน


copyright © 2017 กองกิจการอวกาศแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]