ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ศูนย์รวมความรู้

    ศูนย์รวมความรู้

โดย สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 51 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพ 10530
โทร 02-988-3655, 02-988-3666 โทรสาร 02-988-4040 E-mail: [email protected]


จากปัญหาเรื่องประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของจีพีเอสในการระบุตำแหน่ง โดยเป็นที่ทราบดีว่าการรับสัญญาณจีพีเอสจะประสบปัญหาเมื่อผู้ใช้อยู่ในบริเวณที่ล้อมรอบด้วยตึกสูงหรือผู้ใช้อยู่ภายในอาคาร นอกจากนี้ ถ้าเมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้ซึ่งอยู่ในสภาพแวดล้อมดังกล่าวทำการเปิดเครื่องรับ ซึ่งเครื่องรับเองก็อาจจะไม่สามารถดาวน์โหลดข้อมูลตำแหน่งของดาวเทียมจีพีเอส (ที่เรียกว่า อิเฟเมอริส หรือ อัลมาแนก) ซึ่งจะส่งผลให้เครื่องรับดังกล่าวไม่สามารถระบุตำแหน่งของผู้ใช้ได้เลย


แหล่งที่มาของภาพ: http://www.allaboutsymbian.com/features/item/The_future_of_GPS-equipped_smartphones.php


จากสาเหตุข้างต้น จึงเป็นจุดเริ่มของการพัฒนา A-GPS (Assisted-GPS) ซึ่งเป็นการผสมผสานการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องรับจีพีเอสที่มีชุดรับส่งของโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเซิฟร์เวอร์หรือโครงข่ายผู้ช่วยที่ทำหน้าที่ส่งข้อมูลให้เครื่องรับจีพีเอสผ่านโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ(หรืออินเทอร์เน็ต) เพื่อให้เครื่องรับฯ สามารถระบุตำแหน่งของผู้ใช้ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

โดยทั่วไปข้อมูลที่เซิฟร์เวอร์หรือโครงข่ายผู้ช่วยส่งให้เครื่องรับจีพีเอสประกอบด้วย ตำแหน่งดาวเทียมจีพีเอส ข้อมูลเวลาจีพีเอส และค่าเริ่มต้นในการระบุตำแหน่ง

แก้ไขล่าสุด 1 พฤษภาคม 2551

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]