ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ศูนย์รวมความรู้

    ศูนย์รวมความรู้

ดาวเทียมในกิจการวิทยุสมัครเล่น

กิจการวิทยุสมัครเล่นซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและทดลองเทคโนโลยีทางการสื่อสารและโทรคมนาคมได้มีการทดลองจัดสร้างและปล่อยดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 โดยมีโครงการดาวเทียมซึ่งเรียกว่า OSCAR (Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio) โดยแบ่งโครงการออกเป็นช่วงดังนี้

โครงการช่วงที่ 1 เป็นการทดลองเพื่อการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างและออกแบบดาวเทียมโดยที่ดาวเทียมเหล่านี้จะมีอายุการใช้งานจำกัด และอยู่ในวงโคจรต่ำ ( LEO ) ซึ่งได้แก่ดาวเทียม OSCAR I ถึง OSCAR 5

โครงการช่วงที่ 2 ( ยุคแรก ) เป็นการทดลองพัฒนาดาวเทียมและใช้งานจริง โดยมีอายุการใช้งานหลายปีและอยู่ในวงโคจรต่ำ รับและส่งสัญญาณที่เป็นเสียงพูดเท่านั้นดาวเทียมในกลุ่มนี้ได้แก่ OSCAR 6 ถึง OSCAR 8และ RS-1ถึง RS-15

โครงการช่วงที่ 2 (ยุคหลัง) เป็นการทดลองพัฒนาดาวเทียมและใช้งานจริงโดยมีอายุการใช้งานหลายปีและอยู่ในวงโคจรต่ำ รับและส่งสัญญาณที่เป็นดิจิตอลและ/หรือเสียงพูด ดาวเทียมในกลุ่มนี้ได้แก่ OSCAR 16 , 17 , 18 , 19 , 26 , 27 , 30 , Fuji-OSCAR 12, 20, 29 , RS-14 , UoSAT-OSCAR 9 , 11 , 14 , 15 , 22 ,KITSAT-OSCAR 23 , 25 , TMSAT-OSCAR 31 เป็นต้น

โครงกางช่วงที่ 3 เป็นดาวเทียมเพื่อการใช้งาน มีอายุการใช้งานยาวนาน มีวงโคจรแบบวงรีได้แก่ OSCAR 10,13, 40

โครงการช่วงที่ 4 เป็นดาวเทียมเพื่อการใช้งาน มีอายุการใช้งานยาวนาน มีวงโคจรแบบค้างฟ้า

โครงการช่วงที่ 5 เป็นดาวเทียมที่เดินทางระหว่างดวงดาว

นักวิทยุสมัครเล่นเป็นกลุ่มแรกที่สร้างดาวเทียมโดยใช้งบประมาณจำกัด เช่น ดาวเทียมดวงแรกคือ OSCAR 1 ใช้งบประมาณเพียง 500 บาท ทั้งนี้มีความพยายามในการประหยัดค่าใช้จ่ายหลายด้าน ยกตัวอย่างเช่น ใช้อาสาสมัครในการทำงานใช้อุปกรณ์ที่มีขายอยู่ทั่วไปในท้องตลาด ส่งขึ้นสู่อวกาศโดยฝากไปพร้อมกับดาวเทียมดวงอื่นหรือใช้จรวดที่อยู่ในขั้นตอนการทดลองซึ่งแนวคิดที่ดีหลายๆ อย่างที่เกิดจากการสร้างดาวเทียมวิทยุสมัครเล่นได้ถูกพัฒนาไปใช้ในทางพาณิชย์ อาทิ แนวคิดในการสร้างดาวเทียมขนาดเล็ก ( Micro Satellite ) แทนดาวเทียมขนาดใหญ่ แนวคิดในการติดตั้งกล้องถ่ายภาพบนดาวเทียม เป็นต้น

แหล่งที่มาข้อมูล :
1. Matin Davidiff, K2UBC, " The Radio Amateur's Satellite Handbook- Revised 1 st Edition", 2003 , The American Radio Rely League.
2. http://www.amsat.org
3. http://space.skyrocket.de

ตารางดาวเทียมในกิจการวิทยุสมัครเล่น
ชื่อดาวเทียม
วันที่ปล่อย/
อายุการใช้งาน
ปล่อยโดยประเทศ
เจ้าของ
อุปกรณ์ทวนสัญญาณ
ความกว้าง
ความถี่นำร่อง
กำลังส่ง
ความสูงของ
วงโคจร
หมายเหตุ
OSCAR I 12 ธ.ค. 2504 /21 วัน สหรัฐอเมริกา/สหรัฐอเมริกา
ไม่มี
144.983 MHz 0.1 วัตต์ 430 กม.  
OSCAR II 2 มิ.ย. 2505 / 19 วัน สหรัฐอเมริกา/สหรัฐอเมริกา
ไม่มี
145.000 MHz 0.1 วัตต์ 390 กม.  
OSCAR III 9 มี.ค. 2508 /18 วัน สหรัฐอเมริกา/สหรัฐอเมริกา 145.10/145.90 MHz (50 kHz) 145.850 MHz
145.95 MHz1
1.0 วัตต์ 940 กม. สามารถรับสัญญาณนำร่องได้หลายเดือน
OSCAR IV 21 ธ.ค. 2508 / 85 วัน สหรัฐอเมริกา/สหรัฐอเมริกา 144.100/431.938 MHz (10 kHz) 431.928 MHz 3.0 วัตต์ 33,600 กม.  
Australis-OSCAR 5 23 ม.ค. 2513 / 52 วัน นาซ่า/สหรัฐอเมริกา
ไม่มี
144.05 MHz
29.45 MHz
0.2 วัตต์ 1,480 กม.  
AMSAT-OSCAR 6 15 ต.ค. 2515 / 4.5 ปี นาซ่า/สหรัฐอเมริกา 145.90/29.45 MHz (100 kHz) 29.450 MHz
435.100 MHz
1.5 วัตต์ 1,460 กม.  
AMSAT-OSCAR 7 15 พ.ย. 2517 นาซ่า/สหรัฐอเมริกา 145.90/29.45 MHz (100 kHz)
432.15/145.95 MHz (40 kHz)
29.502 MHz
145.972 MHz
435.100 MHz
2304.1 MHz2
8.0 วัตต์ 1,460 กม.  
AMSAT-OSCAR 8 5 มี.ค. 2521 / 5.3 ปี นาซ่า/สหรัฐอเมริกา 145.90/29.45 MHz (100 kHz)
145.95/435.15 MHz (100 kHz)
29.402 MHz
435.095 MHz
1.5 วัตต์ 910 กม.  


สถานะดาวเทียมวิทยุสมัครเล่น
ชื่อ
สัญญาณนำร่อง
HF
VHF
UHF
L-Band
S-Band
C-Band
X-Band
K-Band
APRS
Packet
หมายเหตุ
AO-51 (Echo)
กำหนดเป็นเวลา
VO-52 (Hamsat)
ทำงานปกติ
AO-7
ทำงานเฉพาะมีแสงอาทิตย์
UO-11
RS-15
ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้าง
AO-16
สัญญาณดิจิตอลเท่านั้น
LO-19
เฉพาะสัญญาณนำร่อง CW
A0-27
อยู่ในสถานะกู้ระบบ
FO-29
GO-32
SO-41
เอาแน่ไม่ได้
NO-44
แบตเตอรี่อ่อน
MO-46
ได้รับรายงานว่าเสีย
SO-50
ARISS
RS-22
SSETI Express
พฤษภาคม 2548
P3-E Express
PCSat2


 ทำงานปกติ AO-51 , AO-27, FO-29, GO-32, SO-41, SO-50, ARISS
 ทำงานได้บางส่วน AO-7, UO-11, RS-15, AO-16, LO-19, SO-41, NO-44
 ไม่ทำงาน OSCAR, OSCAR II, OSCAR III, OSCAR-IV, AO-5, AO-6, AO-8, RS-1, RS-2, AO-10, FO-12, RS-10/11, UO-14, UO-15, DO-17, WO-18, FO-20, AO-21 (RS-14), RS 12/13, UO-22, KO-23, AO-24, KO-25, IO-26, PO-28, MO-30, TM-31, RS-17, SO-33, PO-34, SO-35, UO-36, AO-37, OO-38, WO-39, AO-40, SO-42, SO-43, NO-45, MO-46, BO-47, BO-48, AO-49
 ส่งขึ้นในอนาคต SSETI Express, VUSat (Hamsat), P3-E Express


รายชื่อดาวเทียมในกิจการวิทยุสมัครเล่น
ดาวเทียมในกิจการวิทยุสมัครเล่น    ดาวน์โหลด

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]