ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ศูนย์รวมความรู้

    ศูนย์รวมความรู้

โดย สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 51 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพ 10530
โทร 02-988-3655, 02-988-3666 โทรสาร 02-988-4040 E-mail: [email protected]


นาฬิกาอะตอม (atomic clock) เป็นนาฬิกาที่ให้เวลาที่มีความเที่ยงตรงสูงมาก โดยนำจำนวนครั้งของการถ่ายเทพลังงานระหว่างชั้นพลังงานที่ต่างระดับกันภายในอะตอมของธาตุมากำหนดเป็นค่าเวลา โดยหน่วยเวลาวินาทีตามมาตรฐาน SI (System International) ถูกกำหนดให้มีค่าเท่ากับ 9,192,631,770 ครั้งของการถ่ายเทพลังงานภายในอะตอมของธาตุซีเซียม 133 (Cesium 133)

นาฬิกาอะตอมซีเซียม NIST-F1 ที่ National Institute of Standards and Technology (NIST) สหรัฐอเมริกา
หอดูดาวกรีนิช ประเทศอังกฤษ

สำหรับนาฬิกาอะตอมที่ใช้เป็นฐานเวลาของระบบนำร่องจีพีเอสนั้น มีทั้งนาฬิกาอะตอมซีเซียม และนาฬิกาอะตอมรูบิเดียม (Rubidium) โดยค่า 1 วินาทีของนาฬิกาอะตอมรูบิเดียมมีค่าเท่ากับ 6,834,682,613 ครั้งของการถ่ายเทพลังงานภายในอะตอมของธาตุรูบิเดียม

ในปัจจุบัน นาฬิกาอะตอมซีเซียม NIST-F1 ซึ่งตั้งอยู่ที่ National Institute of Standards and Technology (NIST) สหรัฐอเมริกา ได้ถูกกำหนดให้เป็นฐานเวลาหลักและฐานความถี่หลักของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีค่าความผิดพลาด 1 วินาทีใน 20 ล้านปี

นอกจากนี้ นาฬิกาอะตอมซีเซียม NIST-F1 ยังถูกใช้ในการกำหนดค่าเวลาสากลเชิงพิกัด หรือที่เรียกว่า UTC (Coordinated Universal Time) ซึ่งหน่วยเวลาที่ใช้ในการอ้างอิงการหมุนของโลก ที่ใช้เครื่องหมาย บวก หรือ ลบ เทียบจากหน่วยเวลาสากลที่อ้างอิงกับเวลา GMT (Greenwich Mean Time) ซึ่งอ้างอิงกับเวลาสากลเชิงพิกัดที่ลองจิจูดที่ศูนย์องศา ซึ่งผ่านตำแหน่งของหอดูดาวกรีนิช ประเทศอังกฤษ

เอกสารอ้างอิง

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]