ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ศูนย์รวมความรู้

    ศูนย์รวมความรู้

โดย สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 51 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพ 10530
โทร 02-988-3655, 02-988-3666 ต่อ 2101 โทรสาร 02-988-4040 E-mail: [email protected]


หลังจากโครงการอะพอลโลประสบผลสำเร็จในการนำนักบินอวกาศของสหรัฐอเมริกาลงสำรวจดวงจันทร์เมื่อเกือบ 40 ปีที่แล้ว ก็ดูเสมือนว่าดวงจันทร์จะไม่มีอะไรที่น่าดึงดูดหรือน่าสนใจอีกแล้วสำหรับโครงการอวกาศ

ถ้าผู้อ่านได้ติดตามข่าวด้านอวกาศจะพบว่าเมื่อเดือนตุลาคม 2550 ประเทศจีนได้ส่งดาวเทียมฉางเอ๋อ1 เพื่อสำรวจและถ่ายภาพดวงจันทร์ โดยจีนวางแผนที่จะส่งยานอวกาศไร้นักบินลงสำรวจดวงจันทร์ภายในปี 2555 นอกจากนี้ อินเดียเพิ่งส่งยานอวกาศจันทรยาน-1 เพื่อสำรวจดวงจันทร์ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2551 คล้อยหลังดาวเทียมฉางเอ๋อ1 ของจีนเพียงหนึ่งปีเท่านั้น

ฉางเอ๋อ 1 ของจีน
จันทรยาน 1 ของอินเดีย

แต่ที่น่าสนใจมากที่สุดก็คือ โครงการคอนสเทลเลชัน (constellation) ของนาซา ทั้งนี้นาซาได้วางแผนพัฒนายานอวกาศและจรวดเพื่อทดแทนกระสวยอวกาศที่จะถูกปลดประจำการภายในปี 2010

โครงการคอนสเทลเลชันเป็นโครงการอวกาศที่จะส่งนักบินอวกาศไปสำรวจดวงจันทร์ และดาวอังคาร ทั้งนี้นาซาได้ออกแบบจรวดนำส่งไว้ 2 แบบ ซึ่งได้แก่ Ares I สำหรับนำส่งนักบินอวกาศ และ Ares V สำหรับการนำส่งชิ้นส่วนหรือยานอวกาศที่มีน้ำหนักมากสู่อวกาศ

จรวด Ares I สำหรับนำส่งนักบินอวกาศสู่อวกาศ

จรวด Ares V สำหรับขนส่งชิ้นส่วนที่มีน้ำหนักมากสู่อวกาศ

ยานอวกาศที่ถูกออกแบบไว้สำหรับใช้งานในโครงการคอนสเทลเลชันนี้ ได้แก่

  • ยานโอเรียน (Orion) สำหรับบรรทุกนักบินอวกาศ
  • ยานอัลแทร์ (Altair) สำหรับลงจอดบนดวงจันทร์
  • ยานขนส่ง (Earth Depart Stage) สำหรับขนส่งยานโอเรียนและอัลแทร์ไปยังดวงจันทร์
โอเรียน : โอเรียนประกอบด้วยมอดูลบริการ (Service Module) และมอดูลนักบิน (Crew Module) ทั้งนี้มอดูลนักบินมีรูปร่างคล้ายกับมอดูลนักบินของยานอะพอลโล แต่มีขนาดที่ใหญ่กว่า โดยเป็นที่ทราบกันดีว่ารูปร่างตามต้นแบบของยานอะพอลโลนั้นมีข้อดีในเรื่องการกันความร้อนที่เกิดขึ้นในขณะที่ยานอวกาศเดินทางกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลก โดยเฉพาะการเดินทางกลับจากดวงจันทร์สู่โลกโดยตรง

มอดูลบริการและมอดูลนักบินของยานโอเรียน
ที่มา http://spaceflightsystems.grc.nasa.gov/Orion/ServiceModule/

สำหรับมอดูลบริการทำหน้าที่บรรทุกเชื้อเพลิง อากาศและน้ำสำหรับนักบินอวกาศ ทั้งนี้มอดูลบริการถูกติดตั้งอยู่ใต้มอดูลนักบิน โดยมอดูลทั้งสองจะถูกติดตั้งบนส่วนยอดของจรวด Ares I

มอดูลบริการมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เมตร น้ำหนัก 3.7 ตัน และบรรทุกเชื้อเพลิงได้ถึง 8.3 ตัน

ทั้งนี้เครื่องยนต์ของมอดูลบริการสามารถสร้างแรงขับเคลื่อนได้ถึง 33,000 นิวตัน

สำหรับมอดูลนักบิน ภายในมีขนาดใหญ่กว่ามอดูลนักบินของยานอะพอลโลถึงสองเท่าครึ่ง โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เมตร น้ำหนัก 25 ตัน ด้วยขนาดที่ใหญ่ ทำให้มอดูลนักบินของยานโอเรียนสามารถบรรทุกนักบินอวกาศได้ถึง 4 คนสำหรับการเดินทางไปยังดวงจันทร์ และบรรทุกได้ถึง 6 คนสำหรับการเดินทางไปยังสถานีอวกาศนานาชาติไอเอสเอส

ยานโอเรียนเดินทางไปยังสถานีอวกาศนานาชาติ
ที่มา http://spaceflightsystems.grc.nasa.gov/Orion/ServiceModule

ยานโอเรียน
ที่มา http://www.nasa.gov/mission_pages/constellation/orion/index.html

ยานโอเรียนถูกออกแบบให้สามารถเชื่อมต่อหรือประกอบกับยานขนส่งเพื่อการเดินทางไปยังดวงจันทร์ และเชื่อมกับส่วนบนของยานอัลแทร์เพื่อเดินกลับมายังโลก ทั้งนี้นาซาได้ออกแบบให้โอเรียนเป็นยานสำหรับการเดินทางกลับมายังโลกหลังจากการสำรวจดวงจันทร์

โอเรียนถูกกำหนดให้เดินทางสู่อวกาศครั้งแรกภายในปี 2014 โดยเดินทางไปยังสถานีอวกาศนานาชาติไอเอสเอส และเดินทางไปยังดวงจันทร์ภายในปี 2020

นอกจากนี้ระบบยับยั้งการปล่อยจรวดที่อยู่ด้านบนของยานโอเรียนจะช่วยให้ตัวยานและนักบินอวกาศมีความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในขณะปล่อยจรวดจากฐานยิง

อัลแทร์ : อัลแทร์เป็นยานที่จะนำนักบินอวกาศร่อนลงบนดวงจันทร์ ทั้งนี้โครงสร้างของอัลแทร์คล้ายกับยาน ลูนาร์มอดูล (LM : lunar module) ของโครงการอะพอลโล อัลแทร์ประกอบด้วยสองส่วน ได้แก่ส่วนร่อนลงบนดวงจันทร์ (descent stage) ซึ่งส่วนนี้จะบรรทุกเชื้อเพลิง ระบบกำลังไฟฟ้า และก๊าซอ็อกซิเจนเพื่อใช้ในการหายใจของนักบินอวกาศ ส่วนที่สองเป็นยานสำหรับการเดินทางขึ้นจากพื้นผิวของดวงจันทร์ (ascent stage) ซึ่งส่วนนี้จะเป็นห้องโดยสารสำหรับนักบินอวกาศที่มี อุปกรณ์สนับสนุนการดำรงชีพ และเชื้อเพลิงสำหรับการเดินทางออกจากดวงจันทร์ ทั้งนี้ภายในยานอัลแทร์สามารถจุนักบินอวกาศได้ถึง 4 คน และอุปกรณ์สนับสนุนการดำรงชีพได้ยาวนานถึงหนึ่งสัปดาห์

ยานอัลแทร์
ที่มา http://www.nasa.gov/mission_pages/constellation/altair/index.html

ยานขนส่ง : ยานขนส่งเป็นยานที่จะนำยานอัลแทร์และยานโอเรียนเดินทางไปยังดวงจันทร์ ทั้งนี้ยานขนส่งนี้จะเชื่อมต่อกับยานอัลแทร์อยู่แล้ว โดยทั้งคู่ถูกบรรจุอยู่ในจรวด Ares V ซึ่งเป็นจรวดนำส่งยานทั้งสองขึ้นสู่อวกาศ


ยานขนส่ง(เชื่อมต่ออยู่กับอัลแทร์)
กำลังแยกตัวออกจากจรวด Ares V

ยานโอเรียนเชื่อมต่อกับยานอัลแทร์
และยานขนส่งนำยานทั้งสองไปยังดวงจันทร์
ที่มา http://spaceflightsystems.grc.nasa.gov/LaunchSystems/AresV

การเดินทางไปยังดวงจันทร์
ที่ผ่านมานั้น นาซาได้ใช้จรวด Saturn V (โครงการ อะพอลโล) หรือใช้กระสวยอวกาศในการนำส่งทั้งนักบินอวกาศและสัมภาระพร้อมกันสำหรับการปฏิบัติภารกิจด้านอวกาศ แต่สำหรับโครงการคอนสเทลเลชันนี้ นาซาจะใช้จรวด 2 ลำแยกทำหน้าที่ต่างกัน โดยจรวด Ares V จะถูกใช้ในการนำส่งยานขนส่งและยานอัลแทร์ ซึ่งไม่มีนักบินอวกาศ สำหรับจรวด Ares I จะถูกใช้ในการนำส่งยานโอเรียนที่บรรทุกนักบินอวกาศ

เมื่อยานทั้งสามถูกนำส่งไปยังนอกชั้นบรรยากาศของโลกแล้ว ยานโอเรียนจะเชื่อมต่อกับยานอัลแทร์ในอวกาศ จากนั้นยานขนส่ง (ซึ่งประกบกับยานอัลแทร์อยู่แล้ว) จะนำยานทั้งสองเดินทางไปยังดวงจันทร์

ยานโอเรียนและยานอัลแทร์ เดินทางเข้าสู่วงโคจรของดวงจันทร์
ที่มา http://www.plasmaben.com/

เมื่อเดินทางเข้าสู่วงโคจรของดวงจันทร์ จะเหลือเพียงแต่ยานโอเรียนและยานอัลแทร์ ทั้งนี้นักบินอวกาศทั้ง 4 คน จะเดินทางสู่พื้นผิวของดวงจันทร์ด้วยยานอัลแทร์ ในขณะที่ยานโอเรียนยังโคจรอยู่รอบดวงจันทร์ เมื่อนักบินอวกาศเสร็จสิ้นภารกิจบนดวงจันทร์แล้วจะอาศัยส่วนเดินทางขึ้นจากพื้นผิวดวงจันทร์ของยานอัลแทร์ (ส่วนบนของยานอัลแทร์) เดินทางกลับสู่ยานโอเรียนที่โคจรอยู่ในอวกาศ (วงโคจรดวงจันทร์)

ส่วนบนของยานอัลแทร์กำลังเดินทางขึ้นจากดวงจันทร์
เพื่อนำนักบินอวกาศกลับสู่ยานโอเรียน
ที่มา http://www.plasmaben.com/

เมื่อส่วนบนของยานอัลแทร์นำนักบินอวกาศเดินทางขึ้นจากพื้นผิวของดวงจันทร์แล้ว ยานดังกล่าวจะทำการเชื่อมต่อกับยานโอเรียนในวงโคจรของดวงจันทร์ จากนั้นเครื่องยนต์หลักของมอดูลบริการของยานโอเรียนจะนำยานออกจากวงโคจรดวงจันทร์เพื่อมุ่งหน้ากลับสู่โลก และเมื่อยานโอเรียนเดินทางเข้าใกล้โลก มอดูลบริการและมอดูลนักบินจะแยกออกจากกัน เพื่อที่มอดูลนักบินจะเดินทางกลับสู่ชั้นบรรยากาศโลก

ยานโอเรียนเดินทางมุ่งหน้ากลับสู่โลก
ที่มา http://spaceflightsystems.grc.nasa.gov/Orion/CrewModule/

มอดูลนักบินแยกตัวออกจากมอดูลบริการ
ที่มา http://spaceflightsystems.grc.nasa.gov/Orion/

ทั้งนี้ ภายนอกและภายในของมอดูลนักบินจะมีผนังกันความร้อนเพื่อป้องกันความร้อนที่เกิดขึ้นในขณะที่ยานเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศโลก

มอดูลนักบินขณะเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศโลก
ที่มา http://spaceflightsystems.grc.nasa.gov/Orion/CrewModule/

ก่อนการร่อนลง ณ จุดที่กำหนดไว้ ร่มของยานจะกางออกเพื่อนำมอดูลนักบินร่อนลงสู่พื้นดินหรือทะเลอย่างปลอดภัย

มอดูลนักบินร่อนลง ณ จุดที่กำหนดไว้
ที่มา http://www.plasmaben.com/

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

แก้ไขล่าสุด 15 ธันวาคม 2551

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]