ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ศูนย์รวมความรู้

    ศูนย์รวมความรู้

โดย สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 51 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพ 10530
โทร 02-988-3655, 02-988-3666 ต่อ 198 โทรสาร 02-988-4040 E-mail: [email protected]


ไฟไหม้ใกล้บิ๊กเซอร์ แคลิฟลอเนีย จากภาพถ่ายดาวเทียมที่ผสมสีด้วยข้อมูลอินฟาเรดความร้อน
โดยสีแดงแสดงพื้นที่ที่ไฟกำลังไหม้ ในขณะที่พื้นที่สีดำบริเวณด้านขวาล่างแสดงไฟไหม้ป่าเมื่อก่อนหน้านี้

Ikhana อากาศยานไร้นักบินของนาซาได้บรรทุกตัวตรวจวัดที่พัฒนาโดย NASA's Ames Research Center ได้บินเหนือพื้นที่ของรัฐแคลิฟอร์เนียในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม ด้วยข้อมูลดังกล่าวได้ถูกนำมาช่วยการต่อสู้กับไฟป่ามากกว่า 300 แห่งในรัฐนี้

Ikhana อากาศยานไร้นักบินของนาซา พัฒนาโดย NASA's Dryden Flight Research Center
ที่มา http://www1.dfrc.nasa.gov/Gallery/Photo/Ikhana/HTML/ED07-0038-067.html

ตัวตรวจวัดบนอากาศยาน Ikhana สามารถตรวจวัดอุณหภูมิที่แตกต่างได้ตั้งแต่ 1.5 องศา ถึง 1,000 องศาฟาเรนไฮต์ ทั้งนี้ตัวตรวจวัดดังกล่าวทำงานคล้ายกับกล่องถ่ายภาพดิจิตอลที่มีฟิลเตอร์ชนิดพิเศษที่สามารถตรวจจับพลังงานแสงในย่านที่ตามองเห็น ย่านอินฟาเรด และย่านความร้อน

นาซาและหน่วยงานกลางด้านเกษตรของสหรัฐอเมริกาได้ร่วมกันถ่ายภาพไฟป่าตามคำร้องขอของหน่วยงานป้องกันไฟป่าของรัฐแคลิฟอร์เนีย ทั้งนี้ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย อาร์โนลด์ ชวาลเซเนกเกอร์ ได้กล่าวว่า ภาพถ่ายที่นาซาถ่ายให้กับเรานั้นเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ในการจัดการกับไฟป่า ระบุพื้นที่เสี่ยง และการส่งทีมเข้าไปจัดการกับไฟป่า พร้อมกันนี้ ผู้ว่าการรัฐได้กล่าวขอบคุณนาซาที่ช่วยเหลือด้านข้อมูลซึ่งเปรียบเสมือนกับเครื่องมือสำคัญสำหรับการต่อสู้กับไฟป่า ซึ่งช่วยให้รัฐแคลิฟอร์เนียสามารถต่อสู้กับไฟป่าที่เกิดขึ้นมากกว่า 300 ครั้ง

ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย อาร์โนลด์ ชวาลเซเนกเกอร์ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ด้านไฟป่าของรัฐ และ เจ้าหน้าที่ของนาซา
ณ NASA Ames Research Center โดยมีฉากหลังเป็นภาพถ่ายย่านอินฟราเรดของพื้นที่ที่เกิดไฟป่า
ที่มา http://www.usatoday.com/travel/cruises/item.aspx?type=article&aid=0bRL5E6ca84N9&tid=00gc5cKdl31Vj&pn=3

อากาศยาน Ikhana ได้ถ่ายภาพเป็นพื้นที่เกือบ 4,000 ตารางไมล์ จากซานทาบาร์บาราเหนือถึงขอบของรัฐโอเรกอน ทั้งนี้ภาพถ่ายดังกล่าวจะให้ข้อมูลสำคัญด้านตำแหน่ง ขนาด และ ภูมิประเทศรอบๆ ไฟป่าให้กับหัวหน้าหน่วยภาคสนามได้ภายใน 10 นาที

ไฟป่าในแคลิฟอร์เนียถ่ายโดยสถานีอวกาศนานาชาติ

ภาพถ่ายที่ถ่ายโดย Ikhana จะถูกส่งผ่านดาวเทียมสื่อสารไปยังศูนย์ควบคุมที่ NASA Ames โดยภาพถ่ายดังกล่าวถูกเขียนทับบนกูลเกิลเอิร์ธ และไมโครซอฟท์ เวอร์ชัวล์ เอิร์ธแมป เพื่อให้ได้ภาพที่มีมุมมองด้านตำแหน่งและขอบเขตของไฟป่า จากนั้นภาพถ่ายที่ถูกปรับปรุงจะถูกส่งไปยังศูนย์กระจายข้อมูลเพื่อที่จะกระจายข้อมูลให้กับหัวหน้าหน่วยภาคสนามต่อไป นอกจากนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลในมิติที่กว้างขึ้น นาซาได้ถูกร้องขอให้จัดหาข้อมูลเพิ่มเติมโดยเฉพาะภาพถ่ายอินฟาเรดของพื้นที่ที่เกิดไฟป่า

ห้องควบคุมภาคพื้นดินของอากาศยานไร้นักบิน Ikhana สำหรับนักบินภาคพื้นสองคน
พร้อมตำแหน่งที่นั่งสำหรับนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร
ที่มา http://www.nasa.gov/centers/dryden/news/FactSheets/FS-097-DFRC.html

ห้องควบคุมภาคพื้นดินของอากาศยานไร้นักบิน Ikhana แบบเคลื่อนที่
ที่มา http://www.nasa.gov/centers/dryden/research/ESCD/ikhana.html

จากห้องควบคุมภาคพื้นดิน นักบินภาคพื้นดินของนาซาจะทำการควบคุมการบิน Ikhana โดยการประสานการควบคุมร่วมกับ FAA (Federal Aviation Administration) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ควบคุมการจราจรทางอากาศของสหรัฐอเมริกา โดย FAA ได้อนุญาตให้เที่ยวบินของนาซาทำการบินได้อย่างคล่องตัวในการที่จะสนับสนุนข้อมูลให้กับหน่วยต่อสู้ไฟป่าของแคลิฟอร์เนีย

ทั้งนี้การทำงานร่วมกันระหว่างนาซาและหน่วยงานกลางด้านเกษตรของสหรัฐอเมริกาจะเริ่มต้นในฤดูร้อนที่จะมาถึง แต่ได้มีการเลื่อนกำหนดการขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดไฟป่าเป็นพื้นที่บริเวณกว้าง อย่างไรก็ตาม ระบบที่ออกแบบไว้นั้นได้มีการทดสอบด้วยข้อมูลไฟป่าที่ถ่ายไว้ในช่วงเดือนสิงหาคม และกันยายน 2007

ภาพถ่ายไฟป่าในเขตซานทาบาร์บารา โดยสีเหลืองแสดงพื้นที่ที่ไฟป่ากำลังเกิดขึ้นอยู่
ในขณะที่สีแดง ชมพู และน้ำเงินแสดงพื้นที่ที่ถูกไฟป่าไหม้ไปแล้ว

จากเหตุการณ์ไฟป่าที่รุนแรงทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย ทำให้คณะทำงานจากสองหน่วยงานจำเป็นที่จะต้องทำงานร่วมกันก่อนกำหนดการที่วางไว้ถึง 6 สัปดาห์ ทั้งนี้คณะทำงานจะจัดเตรียมข้อมูลสำคัญด้านไฟป่าโดยใช้อากาศยานและเทคโนโลยีของนาซา นอกจากนี้ ภาพถ่ายไฟป่าจากดาวเทียมของนาซาจะช่วยเติมข้อมูลที่ Ikhana ไม่ได้ถ่ายไว้

ไฟป่าใหม่ (สีเหลือง) บริเวณแม่น้ำอเมริกัน ถ่ายโดยอากาศยาน Ikhana เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2008
ที่มา http://www.nasa.gov/topics/earth/features/fire_and_smoke.html

ภาพถ่ายจากอากาศยาน Ikhana ที่ถูกวางบนข้อมูลภูมิประเทศของกูลเกิล เอิร์ธ เพื่อสร้างข้อมูลให้กับผู้จัดการไฟป่า
เพื่อศึกษาพฤติกรรมไฟป่าบนเทอร์เรน
ทั้งนี้ สีเหลืองแสดงไฟป่าที่กำลังเกิดขึ้น สำหรับสีแดงและม่วงแสดงพื้นที่ที่ถูกไฟป่าไหม้ไปแล้ว
ที่มา http://www.nasa.gov/topics/earth/features/fire_and_smoke.html

ภาพถ่ายจากตัวตรวจวัดแบบอินฟาเรดความร้อน บนอากาศยาน Ikhana ของไฟป่าในซาน ดิเอโก
ที่มา http://www.nasa.gov/centers/dryden/news/Features

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

แก้ไขล่าสุด 8 ตุลาคม 2551

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]