ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ศูนย์รวมความรู้

    ศูนย์รวมความรู้

โดย สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 51 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพ 10530
โทร 02-988-3655, 02-988-3666 โทรสาร 02-988-4040 E-mail: [email protected]


หลายๆคน อาจจะสงสัยว่าตั้งคำถามมาได้อย่างไร ดูแล้วแสนจะง่าย เพราะแม้แต่เด็กประถมยังรู้เลยว่า กาลิเลโอ ก็คือ "กาลิเลโอ กาลิเลอี" (Galileo Galilei) นักวิทยาศาสตร์และนักดาราศาสตร์เอกของโลก ชาวอิตาลี ในยุค ค.ศ. 1564 ถึง 1642

แต่….ช้าก่อน ในแวดวงดาราศาสตร์และอวกาศนั้น ชื่อของ "กาลิเลโอ" ได้ถูกหยิบนำมาใช้เป็นชื่อของโครงการหลายโครงการ อาทิเช่น

กาลิเลโอ เป็นชื่อโครงการระบบนำร่องด้วยดาวเทียมของคณะกรรมาธิการยุโรป (EC: European Commission) และองค์การอวกาศแห่งยุโรป (ESA: European Space Agency) โดยระบบประกอบด้วยกลุ่มดาวเทียมจำนวน 30 ดวง (ใช้งาน 27 ดวง และสำรอง 3 ดวง) โคจรในระดับความสูง 23,000 กิโลเมตรจากพื้นโลก (ในขณะที่ดาวเทียมจีพีเอส โคจรที่ความสูง20,200 กิโลเมตรจากพื้นโลก) ระบบนำร่องกาลิเลโอจะให้ความแม่นยำในการระบุตำแหน่งของผู้ใช้ภายใน 10 เมตร โดยคาดว่าภายในปี 2010 ระบบนำร่องกาลิเลโอจะให้บริการได้เต็มประสิทธิภาพที่ได้ออกแบบไว้

สัญลักษณ์ของโครงการกาลิเลโอ
กลุ่มดาวเทียมกาลิเลโอ
ดาวเทียมกาลิเลโอ

กาลิเลโอ เป็นชื่อโครงการสำรวจดาวพฤหัสบดี (Jupiter) และดวงจันทร์ทั้งสี่ของดาวพฤหัสบดี อันได้แก่ Io Europa Ganymede และ Callisto ดำเนินโครงการโดยองค์การนาซ่า (NASA) ของสหรัฐอเมริกา สาเหตุที่ใช้ชื่อโครงการว่า "กาลิเลโอ" ก็เพื่อเป็นเกียรติแก่กาลิเลโอ นักวิทยาศาสตร์และนักดาราศาสตร์เอกของโลกชาวอิตาลี โดยเป็นที่ทราบกันดีว่า ในขณะที่กาลิเลโอมีชีวิตอยู่ ได้ทำการสำรวจดาวพฤหัสบดีและดวงจันทร์ทั้งสี่ไว้อย่างมากมาย

กาลิเลโอประกอบด้วย ออร์บิเตอร์ (orbiter) และ ยานสำรวจ (probe) โดยถูกส่งขึ้นสู่อวกาศในวันที่ 18 ตุลาคม 1989 และเดินทางถึงดาวพฤหัสบดีในเดือนธันวาคม 1995 โดยใช้เวลาร่วม 6 ปีในการเดินทางจากโลกถึงดาวพฤหัสบดี โครงการกาลิเลโอได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2003 เวลา 18:57 UTC โดยยาน กาลิเลโอได้เดินทางเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของดาวพฤหัสบดี

กาลิเลโอ และดาวพฤหัสบดี
ดวงจันทร์ทั้งสี่
ของดาวพฤหัสบดี
ภาพแสดงการลุกไหม้ในขณะที่ยานกาลิเลโอ
ผ่านเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของดาวพฤหัสบดี

เอกสารอ้างอิง

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]