ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ศูนย์รวมความรู้

    ศูนย์รวมความรู้

การสังเกตปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเขตเมืองด้วยดาวเทียม
ปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเขตเมือง เมื่อเมืองมีการพัฒนาหรือขยายตัว พื้นที่ว่างเปล่าและพื้นที่เกษตรกรรมถูกแทนที่ด้วยอาคาร ถนนและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ พื้นผิวที่น้ำสามารถแทรกซึมได้ดีและมีความชื้น ..... อ่านต่อ
Landsat 8 : โครงการสานความต่อเนื่องข้อมูลภาพของพื้นโลก จากอดีตสู่อนาคต
ข่าวเกี่ยวกับกิจการอวกาศที่สำคัญที่สุดในปี ค.ศ. 2013 นี้คงไม่พ้นข่าวการยิงจรวดเพื่อนำดาวเทียมดวงใหม่ในชุด Landsat ขึ้นสู่อวกาศ ..... อ่านต่อ
ดาวเทียมสำรวจ: ภารกิจการตรวจติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลก ตอนที่ 3
จากการขุดเจาะเพื่อนำแกนน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกที่เราเรียกว่า ชั้นดินเยือกแข็งคงตัว หรือ permafrost ซึ่งเป็นชั้นน้ำแข็งที่สะสมมานานแสนนานและยังไม่มีการละลายขึ้นมา เพื่อทำการศึกษาสภาพภูมิอากาศในอดีตจนถึงปัจจุบัน ..... อ่านต่อ
ดาวเทียมสำรวจ: ภารกิจการตรวจติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลก ตอนที่ 2
ความตอนที่ผ่านมาได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกในระดับชั้นบรรยากาศและการตรวจติดตามด้วยดาวเทียมไปแล้ว ในฉบับนี้ จะได้อธิบายถึงการใช้ดาวเทียมในการเฝ้าสังเกตการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นบนพื้นโลก ..... อ่านต่อ
ดาวเทียมสำรวจ: ภารกิจการตรวจติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในช่วงปีสองปีที่ผ่านมา เราทุกคนคงได้รับรู้และสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างชัดเจน อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่เพิ่มสูงขึ้น สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน อุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างมากในหน้าร้อนและลดต่ำลงมากในหน้าหนาว ..... อ่านต่อ
ภาวะโลกร้อน ตอนที่ 3 หยุดภาวะโลกร้อนด้วยมือของเรา
หน่วยงานและองค์กรต่างๆทั่วโลกก็ได้ร่วมกันรณรงค์ในการลดภาวะโลกร้อน โดยการกระตุ้นปลุกจิตสำนึกร่วมกันให้ตื่นตัวต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งร่วมมือกันลดสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน ..... อ่านต่อ
ภาวะโลกร้อน ตอนที่ 2 ปรากฎการณ์เรือนกระจกและผลกระทบ
จากตอนที่ 1 ที่ได้อธิบายถึงสาเหตุของการเกิด "ภาวะโลกร้อน" และผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งก็คงพอที่จะทำให้ผู้อ่านทุกท่านพอที่จะตระหนักได้ว่าภาวะโลกร้อนนั้นเป็นผลที่เกิดมาจากมนุษย์เราทั้งสิ้น ..... อ่านต่อ
ภาวะโลกร้อน ตอนที่ 1 ระเบิดเวลาทำลายโลก
ในระยะวลา 2-3 ปีมานี้ชาวไทยและชาวโลกได้ประสบกับภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น โดยในประเทศไทยเองก็เกิดการแปรปรวนของฤดูกาลต่างๆ ในฤดูร้อนอากาศก็ร้อนจัด ..... อ่านต่อ

หมายเหตุ สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ จัดทำเว็บไซต์ www.space.mict.go.th เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ
หากท่านใดจะนำข้อมูลของเว็บไซต์ไปใช้ กรุณาอ้างอิงเว็บไซต์ด้วย

กลับไปด้านบน


copyright © 2017 กองกิจการอวกาศแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]