ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ศูนย์รวมความรู้

    ศูนย์รวมความรู้

โดย สมคิด จรัสกิจวิกัยกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 51 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพ 10530
โทร 02-988-3655, 02-988-3666 โทรสาร 02-988-4040 E-mail: [email protected]
แก้ไขล่าสุด : 6 ธันวาคม 2550

จากตอนที่ 1 และ 2ได้อธิบายถึงสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อโลกและต่อตัวเราเอง แม้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอาจยังไม่ได้รุนแรงมากนักแต่เชื่อว่าทุกคนคงรับรู้ได้ถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้น

หน่วยงานและองค์กรต่างๆทั่วโลกก็ได้ร่วมกันรณรงค์ในการลดภาวะโลกร้อน โดยการกระตุ้นปลุกจิตสำนึกร่วมกันให้ตื่นตัวต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งร่วมมือกันลดสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน หลายประเทศได้ร่วมลงนามในพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ซึ่งเป็นข้อผูกพันทางกฎหมายที่ดำเนินการเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายในการรับมือกับสภาวะโลกร้อน โดยมีสาระสำคัญส่วนหนึ่งคือการร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พิธีสารเกียวโตดังกล่าวมีการเจรจาที่เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2540 มีประเทศต่างๆรวม 169 ประเทศร่วมให้สัตตยาบันแล้ว (ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2549)


ภาพจาก http://en.wikipedia.org/wiki/Kyoto_Protocol คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ภาพจาก http://www.britannica.com/eb/art-84923 คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่


ในส่วนของประเทศไทยก็ได้ให้สัตยาบันต่อพิธีสารเกียวโตแล้วเมื่อ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2545 แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าสหรัฐอเมริกายังปฏิเสธที่จะเข้าร่วมในพิธีสารเกียวโต โดยสหรัฐอเมริกาอ้างว่าจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมในประเทศเนื่องจากพิธีสารดังกล่าวเอื้อประโยชน์แก่จีนและอินเดีย อย่างไรก็ตามพิธีสารเกียวโตนี้จะหมดอายุลงในปีพ.ศ.2555 ซึ่งก็มีหลายประเทศต้องการให้มีการขยายเวลาพิธีสารเกียวโตออกไปอีก ซึ่งเรื่องนี้ก็คงต้องติดตามความคืบหน้าต่อไป

กลับมาในส่วนของบ้านเราบ้าง เชื่อได้ว่าถึงวันนี้แล้วคงไม่มีใครไม่เคยได้ยินคำว่า "โลกร้อน" ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมถึงสื่อต่างๆได้ร่วมกันรณรงค์กันอย่างเต็มที่ให้ประชาชนรับทราบถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้อนรวมทั้งการยับยั้งหรือชลอการเกิดภาวะโลกร้อนอีกด้วย มีโครงการต่างๆเกิดขึ้นมากมาย อาทิเช่น การรณรงค์ปิดไฟฟ้าเป็นเวลา 15 นาทีในกรุงเทพมหานครในวันที่ 9 พฤษภาคม 2550 ซึ่งนอกจากประชาชนจะประหยัดค่าไฟแล้วยังสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 50 ตันหรือปีละกว่า 18,000 ตันเลยทีเดียว


นอกจากนี้ยังมีโครงการการรณรงค์การปั่นจักรยาน โครงการใช้ถุงผ้าในการจับจ่ายซื้อสินค้าเป็นต้น แม้กระทั่งบุคคลบางกลุ่มเริ่มคิดที่จะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพื่อที่จะลดปัญหาโลกร้อนที่เกิดจากโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เป็นแหล่งผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ที่สำคัญ แต่ก็ยังถูกต่อต้านอยู่จากบุคคลที่เชื่อว่ายังมีทางออกทางอื่นและไม่เชื่อถึงความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ สำหรับเรื่องนี้ก็คงต้องเป็นเรื่องของนักวิชาการที่ต้องถกเถียงกันต่อไป

สำหรับตัวเราเองนั้นก็มีวิธีหลายวิธีที่จะพอช่วยโลกของเราได้ดังที่ผู้เขียนได้พอรวบรวมมาจากเว็บไซต์ต่างๆพอสังเขปดังนี้

http://www.eppo.go.th/encon/encon-108-T.html 108 วิธีประหยัดพลังงาน กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผน กระทรวงพลังงาน

http://www.lakkai.com/forum/data/2/0021-1.html คู่มือ 80 วิธีหยุดโลกร้อน ที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำขึ้นมาเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2550 รวบรวมโดยเว็บไซต์ http://www.lakkai.com/

http://www.whyworldhot.com/category/stop-global-warming/ บทความเกี่ยวกับวิธีลดปัญหาโลกร้อนที่ทางทีมงาน Whyworldhot.com รวบรวม เช่น บทความเกี่ยวกับ 51 วิธี แก้ปัญหา โลกร้อน ที่พวกเราสามารถทำได้จาก TIME Magazine ฉบับวันที่ 9 เมษายน 2007 หรือ 10 อย่างง่ายๆ หยุด ภาวะโลกร้อนนอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์อื่นๆอีกมากมาย ผู้อ่านสามารถค้นหาข้อมูลได้ทางอินเทอร์เน็ต แต่ช้าก่อนก่อนที่จะค้นหาข้อมูลด้วยเว็บไซต์ search engine ชื่อดังอย่าง google ลองอ่านย่อหน้านี้ต่อให้จบก่อนแล้วค่อยค้นหาข้อมูลกัน ตอนนี้มีผู้พัฒนาเว็บไซต์ http://www.blackle.com/ สำหรับในการค้นหาข้อมูลโดยมีลักษณะที่คล้ายกับ google เพียงแต่เปลี่ยนสีหน้าจอเป็นสีดำ ด้วยเหตุผลที่ว่าการแสดงผลสีที่ต่างกันบนหน้าจอจะมีการใช้พลังงานที่ต่างกัน โดยมีผู้วิจัยอ้างว่าถ้าทุกคนเปลี่ยนจาก google เป็น blackle แล้ว จะสามารถประหยัดพลังงานได้ถึง 750 เมกกะวัตต์-ชั่วโมง (megawatt-hours) ต่อปีเลยทีเดียว (มีผู้วิจัยท่านอื่นอ้างว่าจะประหยัดพลังงานสำหรับผู้ที่ใช้จอ CRT เท่านั้นไม่มีผลกับจอ LCD) ถึงแม้ว่าความสามารถหรือฟังก์ชันต่างๆของ blackle จะไม่เทียบเท่ากับ google ก็ตามแต่ถ้าเราต้องการช่วยโลก blackle ก็คือทางเลือกอีกหนทางหนึ่ง

อย่างที่กล่าวมาตั้งแต่ข้างต้นว่าทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่า "ภาวะโลกร้อน" มีผลต่อเราและโลกของเราอย่างไร การแก้ไขหรือชลอหายนะที่อาจจะเกิดขึ้นทำได้อย่างไร ที่เหลือก็คือถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะเริ่มต้นแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมต่างๆของตนเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น ไม่สำคัญว่าคนอื่นจะเริ่มหรือยัง หากสำคัญที่เราได้เริ่มต้นที่ตัวเราเอง

เอกสารอ้างอิง

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]