ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ศูนย์รวมความรู้

    ศูนย์รวมความรู้

โดย สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 51 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพ 10530
โทร 02-988-3655, 02-988-3666 โทรสาร 02-988-4040 E-mail: [email protected]


จากประเด็นต่อเนื่องที่จรวดขนส่งไม่มีที่ว่างพอสำหรับติดตั้งดาวเทียมขนาดกลาง (หลังจากคำนวณพื้นที่ติดตั้งดาวเทียมดวงใหญ่แล้ว) การที่จะซื้อบริการเป็นเพย์โหลดหลักของจรวด แต่ติดตั้งดาวเทียมขนาดกลางแทนดาวเทียมดวงใหญ่นั้น ก็เป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่สูงมากเกินความจำเป็น

เมื่อต้องเผชิญปัญหาข้างต้น เจ้าของโครงการดาวเทียมขนาดกลางจำเป็นที่จะต้องเสาะหาแหล่งยิงใหม่ที่เหมาะสม โดยในห้วงเวลาดังกล่าว ประเทศรัสเซียซึ่งประสบปัญหาด้านการเงิน แต่มีจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปจำนวนมาก จึงเป็นที่มาของการนำขีปนาวุธดังกล่าวมาใช้ในการส่งดาวเทียมขนาดกลาง

ขีปนาวุธพิสัยไกล ICBM
ที่มา http://en.wikipedia.org/wiki/ICBM

ICBM (intercontinental ballistic missile) เป็นจรวดขีปนาวุธพิสัยไกล (ระยะทำการ 5,500 กิโลเมตร) ได้ถูกนำมาดัดแปลงส่วนหัวเดิมซึ่งติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ โดยถูกแทนที่ด้วยส่วนสำหรับติดตั้งดาวเทียม

ตัวอย่างขีปนาวุธที่ถูกดัดแปลงเพื่อการนำส่งดาวเทียม (converted ICBM) ได้แก่จรวดเนปเปอร์ของรัสเซีย ซึ่งส่ง UoSat-12 (น้ำหนัก 200 กิโลกรัม) ของบริษัท SSTL (Surrey Satellite Technology Limited) แห่งมหาวิทยาลัยเซอร์เรย์ ประเทศอังกฤษ ขึ้นสู่อวกาศในเดือนเมษายน 1999 จากนั้นก็ได้ให้บริการส่งดาวเทียมอีก 11 ดวง โดยดวงล่าสุดก็คือ ดาวเทียมธีออส

ดาวเทียม UoSat-12
ที่มา http://www.sstl.co.uk

นอกจากที่เราจะใช้จรวดขีปนาวุธดัดแปลงสำหรับส่งดาวเทียมขนาดกลางแล้ว เราสามารถที่จะใช้จรวดดังกล่าวนำส่งดาวเทียมดวงเล็กจำนวนหลายดวงในเวลาเดียวกันได้อีกด้วย

ดาวเทียมดวงเล็กหลายดวงติดตั้งในส่วนหัวของขีปนาวุธดัดแปลง
ที่มา http://www.sstl.co.uk

เอกสารอ้างอิง

แก้ไขล่าสุด 20 ตุลาคม 2551

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]