ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ศูนย์รวมความรู้

    ศูนย์รวมความรู้

โดย รศ.ดร.สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 51 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพ 10530
โทร 02-988-3655, 02-988-3666 โทรสาร 02-988-4040 E-mail: [email protected]


Michael Dodge นักศึกษาปริญญาเอกแห่งมหาวิทยาลัยมิซซิซีพพี (University of Mississippi) เป็นคนแรกของสหรัฐอเมริกาที่ได้รับใบรับรองกฎหมายอวกาศ (space law certificate) หลังจากที่สำเร็จการศึกษาเมื่อเดือนพฤษภาคม 2008 ที่ผ่านมา


Michael Dodge


Dodge สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาปรัญญาและศาสนาจากมหาวิทยาลัยเซาท์เธิร์นมิซซิซีพพี (University of Southern Mississippi) หลังจากนั้นได้เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชากฎหมายที่ National Center for Remote Sensing, Air and Space Law (ก่อตั้งเมื่อปี 1999 ) ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยในสังกัดโรงเรียนกฎหมายของมหาวิทยาลัยมิซซิซีพพี ในระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอก Dodge มีความสนใจในเนื้อหาทางด้านสิทธิทางปัญญา และทางด้านกฎหมายโดยเฉพาะการปกครองอวกาศส่วนนอก (concept of law governing outer space)

Dodge กล่าวว่า ใบรับรองดังกล่าวมีความหมายต่อตัวเขามากทั้งในแง่ความสำเร็จและเป็นใบเบิกทางในการประกอบวิชาชีพ นอกจากนี้ Dodge ยังกล่าวอีกว่า คงไม่มีที่ใดอีกแล้วที่จะทำให้เขาสามารถเพิ่มพูนความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอวกาศ อากาศ และการวัดระยะไกล ได้เท่ากับที่ศูนย์วิจัย National Center for Remote Sensing, Air and Space Law

Dodge ได้กล่าวเสริมว่า ศาสตราจารย์และเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์วิจัยแห่งนี้ล้วนแล้วแต่มีคุณภาพที่สูงมาก ตัวเขาเองได้เรียนรู้ทักษะทางปฏิบัติของกฎหมายอวกาศจากพวกเขาเหล่านั้น ถ้าใครต้องการฝึกทักษะเชิงปฏิบัติในสาขาวิชานี้ก็ควรที่เข้าเรียน ณ ที่นี่

ทั้งนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าในอนาคต นักกฎหมายอวกาศอาจจะต้องเผชิญกับประเด็นปัญหาทางข้อกฎหมายที่ยังไม่ชัดเจน โดยเฉพาะการขยายตัวของภาคเอกชนที่ดำเนินกิจกรรมและกิจการทางด้านอวกาศซึ่งอาจจะนำไปสู่ปัญหาใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีมาก่อน

Dodge ยังกล่าวอีกว่า ที่ตัวเขาเองสนใจในกฎหมายอวกาศ ก็เนื่องมาจากในวัยเยาว์มีความหลงไหลในเรื่องของการสำรวจอวกาศ และเมื่อเริ่มศึกษาในโรงเรียนกฎหมาย ความสนใจในอวกาศก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ ตัวเขาเองก็มีความสงสัยและอยากรู้อยากเห็นในประเด็นที่ว่า ทำไมอวกาศต้องการกฎระเบียบ รวมไปถึงจะทำอย่างไร ในการที่จะสร้างกฎเกณฑ์ที่จะนำไปใช้หรือดูแลท้องฟ้าอันแสนจะกว้างใหญ่ได้ อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ได้พบและพูดคุยกับศาสตราจารย์ Gabrynowicz ความอยากรู้อยากเห็นในตัวเขาก็เพิ่มมากขึ้น โดยในระหว่างศึกษาปริญญาเอก ตัวเขาได้ทุ่มเทในการวิจัยในประเด็นและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ของอวกาศ


Joanne Irene Gabrynowicz
Director, National Center for Remote Sensing, Air and Space Law and Research Professor of Law
(ภาพจาก http://www.spacelaw.olemiss.edu/index6.html)


ศาสตราจารย์ Gabrynowicz ซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยกล่าวว่า ในปัจจุบันการแข่งขันในภาคอุตสาหรรมด้านอวกาศ ทำให้นักศึกษา(รวมทั้ง Michael Dodge ด้วย) ได้มีโอกาสที่จะแสดงศักยภาพในหลายเวที ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขัน Manfred Lachs Space Law Moot Court competition หรือการเสนอผลงานวิจัยต่อวารสาร Journal of Space Law หรือการประชุมทางวิชาการ หรือการจัดประชุมอื่นๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้นักศึกษาได้ฝึกฝนความรู้ความเชี่ยวชาญ รวมไปถึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พบปะผู้คนในภาคอุตสาหรรม ซึ่งจะเป็นการโอกาสในการหางานหลังจากการสำเร็จการศึกษาไปแล้ว

นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ Gabrynowicz ยังได้อธิบายว่า ใบรับรองกฎหมายอวกาศนั้น จะได้รับเฉพาะกับผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการบินอวกาศ ที่ได้รับการรับรองจาก American Bar Association-accredited law school ทั้งนี้การที่จะได้รับใบรับรองดังกล่าว ผู้รับจะต้องผ่านการเรียนด้าน กฎหมายอวกาศและการบินของสหรัฐอเมริกาและของนานาชาติ และกฎหมายการวัดระยะไกล ทั้งนี้จะต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Space Law ด้วย

Samuel Davis คณบดีโรงเรียนกฎหมายของมหาวิทยาลัยมิซซิซีพพี กล่าวว่า เรารู้สึกภาคภูมิใจมากที่ได้มอบใบรับรองกฎหมายอวกาศเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่มีโปรแกรมด้านนี้ ทั้งนี้มีเพียงเราเท่านั้นในสหรัฐอเมริกาที่ดำเนินหลักสูตรดังกล่าว นอกจากเราแล้วยังมีอีกหนึ่งแห่งเท่านั้นในทวีปอเมริกาเหนือที่มีโปรแกรมทางด้านกฎหมายอวกาศ

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

แก้ไขล่าสุด 7 สิงหาคม 2551

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]