ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ศูนย์รวมความรู้

    ศูนย์รวมความรู้

โดย สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 51 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพ 10530
โทร 02-988-3655, 02-988-3666 โทรสาร 02-988-4040 E-mail: [email protected]


หน้าต่างการส่ง (launch window) เป็นช่วงเวลาที่เราสามารถส่งหรือยิงจรวด เพื่อนำส่งดาวเทียมเข้าสู่วงโคจรที่กำหนดไว้ได้โดยตรง (direct orbit) จากฐานปล่อยจรวด ถ้าเลยจากช่วงเวลาดังกล่าวนั้นไปแล้วในแต่ละวัน เราจำเป็นที่จะต้องรอหน้าต่างการส่งช่วงถัดไปจึงจะทำการส่งจรวดได้อีกครั้ง


ตัวอย่างหน้าต่างการยิงจรวด Ariane 5 ในการส่งดาวเทียมเข้าสู่
วงโคจร GTO (Geo-stationary Transfer Orbit)
http://www.astro.phys.ethz.ch/edu/theses/berthoud/main.htm


ในทางปฏิบัติ หน้าต่างการส่งจะครอบคลุมช่วงเวลาที่เราสามารถส่งดาวเทียมได้ โดยอาจจะเป็นหลายนาที หรือหลายชั่วโมง ดังนั้นการวางแผนโครงการอวกาศ ใดๆ ก็ตามควรที่จะกำหนดชุดสมาชิกวงโคจร (orbital elements ประกอบด้วยสมาชิก 5 ตัว ซึ่งสะท้อนถึงวงโคจรที่ต้องการ) ให้มีความยืดหยุ่น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบและเงื่อนไขที่ยอมรับได้ถ้าดาวเทียมถูกนำส่งเข้าสู่วงโคจรที่ไม่ตรงกับที่กำหนดไว้

แก้ไขล่าสุด 10 สิงหาคม 2551

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]