ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ศูนย์รวมความรู้

    ศูนย์รวมความรู้

การประยุกต์ใช้จีพีเอสตรวจจับสึนามิ ??? ตอนที่ 2
จากเนื้อหาของบทความฉบับที่แล้ว ที่ได้กล่าวถึงการใช้จีพีเอส-สึนามิ มิเตอร์ หรือ ทุ่นตรวจจับสึนามิ ในการตรวจจับการเกิดสึนามิ สำหรับบทความฉบับนี้จะเป็นเน ..... อ่านต่อ
การประยุกต์ใช้จีพีเอสตรวจจับสึนามิ ??? :: ตอนที่ 1
บทความนี้เป็นเนื้อหาต่อเนื่องจาก “การประยุกต์ใช้จีพีเอสตรวจวัดแผ่นดินไหว ???” ความเดิมจากเนื้อหาเรื่องดังกล่าว ที่กล่าวถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรง ณ บริเวณชายฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่น ขนาด 8.9 ริกเตอร์ ในวันที่ 11 มีนาคม 2554 และทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิที่มีความสูงถึง 40.5 เมตร พัดเข้าหาพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่น ..... อ่านต่อ
การประยุกต์ใช้จีพีเอสตรวจวัดแผ่นดินไหว ??? :: ตอนที่ 1
ผู้อ่านหลายท่านคงจะจำเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรง ณ บริเวณชายฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่น (ชายฝั่งแปซิฟิกโทโฮะกุ) ขนาด 8.9 ริกเตอร์ ในวันที่ 11 มีนาคม 2554 และทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิที่มีความสูงถึง 40.5 เมตร พัดเข้าหาพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่น ..... อ่านต่อ
จีเอ็นเอสเอส และความแปรผันของสัญญาณวิทยุในชั้นบรรยากาศ (ซินทิลเลชัน)
เราทราบกันดีว่า วัฏจักรสุริยะ เกิดขึ้นทุกๆ 11 ปี ทั้งนี้จะมีกิจกรรมต่างๆ เกิดขึ้นบนดวงอาทิตย์ อาทิ การปะทุใหญ่หรือที่เรียกว่า "โซลาแฟลร์" ซึ่งจะทำให้เกิดพายุสุริยะที่กระจายอนุภาคพลังงานสูงสู่ห้วงอวกาศ ..... อ่านต่อ
ระบบดาวเทียมนำร่อง "จีเอ็นเอสเอส" ตอนที่ 1
ในทศวรรษ 1980 ถึง 2000 เราเคยได้ยินแต่คำว่า "จีพีเอส" (GPS : Global Positioning System) ซึ่งเป็นระบบนำร่องโดยใช้ดาวเทียม โดยเป็นโครงการที่ริเริ่มโดยหน่วยงานความมั่นคงของประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 1973 ..... อ่านต่อ
การประยุกต์ใช้ดาวเทียมนำร่องในอวกาศ ตอนที่ 3
โดยทั่วไปเมื่อกล่าวถึงดาวเทียมในอวกาศแล้ว เรามักจะสนใจในเรื่องตำแหน่งหรือวงโคจรของดาวเทียม ทั้งนี้ความสนใจดังกล่าวได้ขยายตัวมากยิ่งขึ้นเมื่อมีการประยุกต์ใช้ระบบนำร่องด้วยดาวเทียมในอวกาศ ..... อ่านต่อ
เอ-จีพีเอส (A-GPS)
จากปัญหาเรื่องประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของจีพีเอสในการระบุตำแหน่ง โดยเป็นที่ทราบดีว่าการรับสัญญาณจีพีเอสจะประสบปัญหาเมื่อผู้ใช้อยู่ในบริเวณที่ล้อมรอบด้วยตึกสูงหรือผู้ใช้อยู่ภายในอาคาร ..... อ่านต่อ
การประยุกต์ใช้ดาวเทียมนำร่องในอวกาศ ตอนที่ 2
จากตอนที่แล้ว เราได้รับทราบถึงข้อพิจารณาและเงื่อนไขในการใช้สัญญาณนำร่องเพื่อระบุตำแหน่งดาวเทียมดวงอื่นๆ ในอวกาศ สำหรับตอนนี้ เราจะมาทำความเข้าใจต่อเนื่องจากตอนที่แล้ว ..... อ่านต่อ
การประยุกต์ใช้ดาวเทียมนำร่องในอวกาศ ตอนที่ 1
การระบุตำแหน่งดาวเทียมในอวกาศสามารถทำได้โดยติดตั้งเครื่องรับสัญญาณระบบนำร่อง อาทิเช่น จีพีเอส หรือโกลนาส หรือกาลิเลโอ บนดาวเทียมดวงที่เราต้องการติดตามหรือต้องการทราบค่าตำแหน่งในอวกาศ ..... อ่านต่อ
วิวัฒนาการการนำร่องโดยใช้ดาวเทียม ตอนที่ 5
จากตอนที่ 1 ถึง ตอนที่ 4 ได้กล่าวถึงวิวัฒนาการการนำร่องโดยใช้ดาวเทียม รวมไปถึงหลักการพื้นฐานและข้อมูลเบื้องต้นของระบบนำร่องต่างๆ สำหรับเนื้อหาในตอนนี้ จะเป็นการกล่าวถึงการประยุกต์ใช้ระบบนำร่องในด้านต่างๆ ..... อ่านต่อ
วิวัฒนาการการนำร่องโดยใช้ดาวเทียม ตอนที่ 4 ระบบนำร่องกาลิเลโอ
เนื่องจากจีพีเอสเป็นระบบนำร่องที่ถูกพัฒนาขึ้นตามความต้องการของหน่วยงานด้านความมั่นคงของสหรัฐอเมริกา (US DoD) อีกทั้งในช่วงแรกของการทำงานของจีพีเอส US DoD เป็นผู้ดูแลระบบ ..... อ่านต่อ
วิวัฒนาการการนำร่องโดยใช้ดาวเทียม ตอนที่ 3 ระบบนำร่องจีพีเอส ทศวรรษ 2000
สำหรับตอนที่ 1และ 2 ได้แนะนำประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของระบบนำร่องจีพีเอส ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นจนถึงปี 1995 ซึ่งเป็นปีที่ระบบสามารถทำงานได้ เต็มประสิทธิภาพตามที่ได้ออกแบบไว้ตั้งแต่ปี 1973 ..... อ่านต่อ
วิวัฒนาการการนำร่องโดยใช้ดาวเทียม ตอนที่ 2
ระบบนำร่องโดยใช้ดาวเทียมนำร่องไม่ว่าจะเป็นจีพีเอส (GPS: Global Positioning System) หรือโกลนาส (GLONASS: GLObal NAvigation Satellite System) ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ..... อ่านต่อ
วิวัฒนาการการนำร่องโดยใช้ดาวเทียม ตอนที่ 1
ในอดีตมนุษย์ใช้ความรู้และอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ในการวัดมุมดวงดาวบนท้องฟ้าเพื่อการนำร่อง จนกระทั่งศตวรรษที่ 19 การพัฒนาระบบวิทยุสื่อสารได้ทำให้เกิดการพัฒนาระบบนำร่องที่ใช้สัญญาณวิทยุ ..... อ่านต่อ

หมายเหตุ สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ จัดทำเว็บไซต์ www.space.mict.go.th เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ
หากท่านใดจะนำข้อมูลของเว็บไซต์ไปใช้ กรุณาอ้างอิงเว็บไซต์ด้วย

กลับไปด้านบน


copyright © 2017 กองกิจการอวกาศแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]