ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ศูนย์รวมความรู้

    ศูนย์รวมความรู้

การวิเคราะห์พันธกิจอวกาศ ด้านวงโคจร :: ตอนที่ 3 หน้าต่างการนำส่งสู่อวกาศ (launch windows)
ในการพิจารณาเวลาของการนำส่งดาวเทียมหรือยานอวกาศขึ้นสู่อวกาศนั้นมักจะมีข้อจำกัดอยู่หลายประการ อาทิ ความต้องการของระบบที่ต้องการจะนำส่งดาวเทียมไปยังวงโคจรที่ต้องการนั้น จะมีฐานปล่อยจรวดนำส่งที่ละติจูดที่ต้องการหรือไม่ หรือจะมีสถานีติดตามภาคพพื้นดิน ..... อ่านต่อ
การวิเคราะห์พันธกิจอวกาศ ด้านวงโคจร :: ตอนที่ 2
โดยทั่วไปแล้ว ดาวเทียมที่โคจรในวงโคจรต่ำใกล้โลกนั้นจะมีบางส่วนของรอบวงโคจรที่อยู่ในเงามืดของโลก ทั้งนี้ความถี่และระยะเวลาของการโคจรในเงามืดนั้นจะขึ้นอยู่กับระดับความสูงและมุมเอียงของระนาบวงโคจร ..... อ่านต่อ
การวิเคราะห์พันธกิจอวกาศ ด้านวงโคจร :: ตอนที่ 1
พันธกิจของโครงการอวกาศแต่ละโครงการนั้นจะมีความต้องการวงโคจรที่แตกต่างกัน ดังนั้นการวิเคราะห์พันธกิจของโครงการ (ซึ่งรวมไปถึงวงโคจรและระบบดาวเทียมทั้งหมด) จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากและควรดำเนินการตั้งแต่เริ่มต้นในขณะที่โครงการยังอยู่บนกระดาษ ..... อ่านต่อ
เรนดะฝู (ยานอวกาศสองลำมาพบกัน ณ จุดนัดหมาย) ตอนที่ 2
จากเรนดะฝู (ยานอวกาศสองลำมาพบกัน ณ จุดนัดหมาย) ตอนที่ 1 เป็นการอธิบายถึงยานอวกาศสองลำที่อยู่ในระนาบวงโคจรเดียวกัน มาพบกัน ณ จุดนัดหมาย ตามเวลาที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งมีพารามิเตอร์ 3 ตัวหลัก ..... อ่านต่อ
เรนดะฝู (ยานอวกาศสองลำมาพบกัน ณ จุดนัดหมาย) ตอนที่ 1
จากการถ่ายโอนโฮมันน์ในบทความตอนที่ 1 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนวงโคจรแบบง่ายที่สุดและประหยัดพลังงานมากที่สุด แต่มีข้อจำกัดตรงที่วงโคจรเริ่มต้นและวงโคจรสุดท้ายต้องอยู่ในระนาบเดียว ซึ่งถ้าเราไม่สามารถ ..... อ่านต่อ
เส้นทางการโคจรของดาวเทียมบนพื้นโลก
ในส่วนนี้เราจะมาศึกษาเส้นทางเคลื่อนที่ของดาวเทียมบนพื้นโลก หลายท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าเส้นทางการโคจรของดาวเทียมบนพื้นโลกคืออะไร? "เส้นทางการโคจรของดาวเทียมบนพื้นโลก ก็คือตำแหน่งของดาวเทียม (ในขณะเคลื่อนที่) ..... อ่านต่อ
การคำนวณหาสมาชิกวงโคจรดาวเทียม ตอนที่ 2
จากตอนที่ 1 เราได้ทราบถึงการหาค่ากึ่งแกนเอก ค่าความรี และ ค่าความเอียงของระนาบวงโคจร รวมไปถึงการกำหนดเวคเตอร์ความรีขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการหาค่าสมาชิกวงโคจรดาวเทียมส่วนที่เหลือ ..... อ่านต่อ
การคำนวณหาสมาชิกวงโคจรดาวเทียม ตอนที่ 1
จากบทความเรื่องวงโคจรเบื้องต้น เราได้ศึกษาสมาชิกวงโคจร (COE : classic orbital elements) ของดาวเทียมไปแล้ว อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติจริงเราไม่สามารถหาค่าสมาชิกวงโคจรดังกล่าวได้โดยตรง ..... อ่านต่อ
การอธิบายวงโคจรของวัตถุอวกาศ ตอนที่ 2
จากเนื้อหาในตอนที่ 1 เราได้อธิบายถึงองค์ประกอบวงโคจร 2 ตัวไปแล้ว โดยได้แก่ กึ่งแกนเอก (a) และ ความเยื้องศูนย์กลาง หรือความรี (e) สำหรับในเนื้อหาในตอนที่ 2 เราจะอธิบายองค์ประกอบวงโคจรอีก 4 ตัวที่เหลือ ..... อ่านต่อ
การอธิบายวงโคจรของวัตถุอวกาศ ตอนที่ 1
การอธิบายวงโคจรของวัตถุอวกาศ (อาทิเช่น ดาวเคราะห์ ดาวเทียม และยานสำรวจ เป็นต้น) มีความเกี่ยวข้องในหลายประเด็นที่สัมพันธ์และสอดคล้องกัน โดยอาจจะกล่าวได้เป็นสามประเด็นได้แก่ ..... อ่านต่อ
ระบบควบคุมวงโคจรดาวเทียม
ดาวเทียมที่ถูกส่งออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกจะถูกกำหนดวงโคจรเฉพาะเอาไว้ เพื่อให้การปฏิบัติงานในอวกาศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตัวอย่างเช่น ดาวเทียมสื่อสารส่วนใหญ่จะอยู่ในวงโคจรค้างฟ้า ..... อ่านต่อ
วงโคจรดาวเทียม
การศึกษาวงโคจรของดาวเทียมจำเป็นต้องทราบความแตกต่างเบื้องต้นของแนววิถีกับวงโคจร เพราะทั้งสองมีความเกี่ยวโยงกัน เมื่อจรวดที่พาดาวเทียมเข้าสู่วงโคจรพาดาวเทียมเข้าสู่ความสูงและทิศทางที่กำหนดแล้ว ..... อ่านต่อ
วงโคจรค้างฟ้า วงโคจรแบบวงกลม วงโคจรแบบวงรี
ดาวเทียมที่มีวงโคจรค้างฟ้าจะปรากฏอยู่ที่ตำแหน่งเดิมบนท้องฟ้าเสมอเมื่อผู้สังเกตการณ์อยู่บนพื้นโลกซึ่งวงโคจรดังกล่าวจะมีเงื่อนไขการโคจร ดังนี้ 1. ดาวเทียมเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วเท่ากับ ..... อ่านต่อ
กฏของ Kepler (Kepler's Laws)
การเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นผลมาจากแรงที่กระทำบนวัตถุนั้น ในการทำนายวงโคจรของดาวเทียมรอบโลกนั้นเราจะทำให้ง่ายขึ้นโดยการตั้งสมมติฐานดังนี้ 1.พิจารณาให้โลกอยุ่กับที่ และระบบพิพิกัดที่ใช้อ้างอิงมีจุดเริ่มต้นที่จุดศูนย์กลางของโลก ..... อ่านต่อ
Keplerien Elements
Keplerien Elements หรือ Satellite Orbital Elements คือ ชุดตัวเลขที่ใช้อธิบายวงโคจรของดาวเทียมแต่ละดวง ค่า Keplerien Elements เปรียบได้กับการถ่ายภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ..... อ่านต่อ

หมายเหตุ สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ จัดทำเว็บไซต์ www.space.mict.go.th เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ
หากท่านใดจะนำข้อมูลของเว็บไซต์ไปใช้ กรุณาอ้างอิงเว็บไซต์ด้วย

กลับไปด้านบน


copyright © 2017 กองกิจการอวกาศแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]