ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ศูนย์รวมความรู้

    ศูนย์รวมความรู้

โดย สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 51 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพ 10530
โทร 02-988-3655, 02-988-3666 โทรสาร 02-988-4040 E-mail: [email protected]


ในอดีต การส่งดาวเทียมดวงขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง (น้ำหนัก 50 ถึง 200 กิโลกรัมโดยประมาณ) ขึ้นสู่อวกาศนั้น เป็นเรื่องที่ค่อนข้างไม่สะดวกในเชิงการบริหารจัดการ สาเหตุก็เนื่องมาจากจรวดขนส่งส่วนใหญ่มุ่งให้บริการแก่ลูกค้าที่เป็นเจ้าของโครงการดาวเทียมสื่อสารขนาดใหญ่ (น้ำหนักประมาณ 1,000 กิโลกรัมขึ้นไป) เป็นหลัก และ หลังจากการคำนวณขนาดและพื้นที่ติดตั้งสำหรับดาวเทียมดวงใหญ่แล้ว ถ้ามีพื้นที่ว่างเหลืออยู่ ผู้ให้บริการจรวดขนส่งก็จะหาลูกค้าที่ต้องการส่งดาวเทียมขนาดเล็กหรือขนาดกลางต่อไป อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแล้ว พื้นที่ที่เหลืออยู่นั้นไม่พอกับการติดตั้งดาวเทียมขนาดกลางเข้าไปด้วย

ดาวเทียมดวงเล็กติดตั้งกับดาวเทียมดวงใหญ่
ที่มา http://www.bharat-rakshak.com/SPACE/

การติดตั้งดาวเทียมดวงเล็กเพื่อการฝากยิงหรือฝากส่งไปกับดาวเทียมดวงใหญ่ ในแวดวงอวกาศเรียกกันว่า เป็นการส่งดาวเทียมแบบ "พิกกี้แบ็ค (piggy back)" โดยมีความหมายในลักษณะเกาะหลังดวงใหญ่

โดยทั่วไปแล้ว ค่าส่งดาวเทียมแบบพิกกี้แบ็คจะอยู่ที่ประมาณ 10,000 ถึง 20,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อกิโลกรัม และกำหนดการส่งนั้นจะขึ้นอยู่กับความพร้อมของดาวเทียมดวงใหญ่เป็นหลัก ซึ่งในจุดนี้ การบริหารโครงการดาวเทียมดวงเล็กจำเป็นที่จะต้องมีความระมัดระวัง

การส่งดาวเทียมเข้าสู่วงโคจรโดยใช้กระสวยอวกาศ
ที่มา http://www.explainthatstuff.com/satellites.html

สำหรับการฝากส่งดาวเทียมดวงเล็กไปกับกระสวยอวกาศของนาซานั้นอาจจะไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโครงการที่นาซาให้การสนับสนุน หรือเป็นโครงการของนาซาเอง

แก้ไขล่าสุด 20 ตุลาคม 2551

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]