ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ศูนย์รวมความรู้

    ศูนย์รวมความรู้

โดย สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 51 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพ 10530
โทร 02-988-3655, 02-988-3666 โทรสาร 02-988-4040 E-mail: [email protected]


หลายท่านที่อ่านคอร์ลัม "วิวัฒนาการการนำร่องโดยใช้ดาวเทียม" ในจดหมายข่าวฉบับที่ 4 ปี 2550 อาจจะพบคำว่า "DGPS" ซึ่งผู้เขียนได้ระบุไว้ว่าเป็นหนทางในการแก้ไขความผิดพลาดอันเนื่องมาจากนโยบายเลือกปฏิบัติของผู้ดูแลระบบนำร่องจีพีเอส หรือในหมู่ผู้ใช้จีพีเอสเรียกสั้นๆ ว่า "SA (selective availability)"

อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนคอร์ลัมดังกล่าวยังได้ระบุว่า SA ได้ถูกยกเลิกไปแล้ว เมื่อพฤษภาคม 2000 ดังนั้นผู้อ่านหลายท่านอาจจะคิดต่อได้เองว่า "ไม่มีจำเป็นใดๆ ที่ผู้ใช้ระบบนำร่องจีพีเอสจะคิดถึง DGPS อีกต่อไป"

แต่ช้าก่อน จริงอยู่ที่ SA ได้ถูกยกเลิกไปแล้ว แต่เป็นที่ทราบกันดีว่า ในการระบุตำแหน่งโดยใช้จีพีเอสนั้นถึงแม้ว่าไม่มีผลของ SA มาเกี่ยวข้อง ความแม่นยำที่ผู้ใช้สามารถได้รับนั้นยังอยู่ในระดับ 10 เมตร (1 sigma หรือ 95%) หรืออาจจะมีค่ามากกว่านี้ โดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมรอบๆผู้ใช้ว่ามีผลกระทบต่อการรับสัญญาณจีพีเอสหรือไม่

เมื่อย้อนกลับมาดูความต้องการของภารกิจหลายๆ ประเภท อาทิเช่น การสำรวจของวิศวกรสำรวจ ไม่ว่าจะเป็นงานสำรวจสำหรับการก่อสร้างเส้นทางคมนาคม หรือ การรังวัดที่ดิน ซึ่งล้วนต้องการความแม่นยำสูง เพื่อมิให้เกิดข้อพิพาท ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายตามมาได้ นอกจากงานทางด้านสำรวจแล้ว การขนส่งที่ต้องการความปลอดภัยสูงสำหรับผู้โดยสาร อาทิเช่น การบินพาณิชย์ทั่วโลกที่ต้องการทั้งความแม่นยำและการแจ้งเตือนภายในกรอบเวลาที่กำหนด (อาทิเช่น ภายใน 10 วินาที)

เราจะพบว่าคุณสมบัติของระบบนำร่องจีพีเอสในยุคปัจจุบันไม่ได้ตอบสนองความต้องการสูงสุดของผู้ใช้พลเรือนในกลุ่มนี้เลย ซึ่งหลายท่านอาจจะกล่าวว่าวิพากษ์วิจารณ์ว่า SA เป็นตัวร้ายที่ทำให้เกิดคุณภาพที่ด้อยลง แต่โดยส่วนตัวแล้ว ผู้เขียนคิดว่า SA เปรียบเสมือนตัวช่วย ที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดมีระบบ DGPS เพราะในช่วงปี 1990 – 2000 นั้น ไม่มีผู้ใดทราบว่า (ยกเว้นพระเจ้าเท่านั้นที่ทราบ, only God knows) แท้จริงแล้วระบบนำร่องจีพีเอสมีความแม่นยำเพียงใด เพราะจีพีเอสถูกสั่งให้ทำงานในภาวะ SA มาตลอด


บันทึกค่าความแม่นยำในการระบุตำแหน่งในช่วงระหว่างเวลาที่ภาวะการทำงาน SA ได้ถูกปิดลง

ดังนั้นถ้าเรามองโลกในแง่ดีแล้วเราอาจจะพบว่า ถ้าไม่มี SA ในตอนนั้น ก็จะมีกลุ่มผู้ใช้จำนวนหนึ่งที่อาจจะเป็นกลุ่มที่ใหญ่มากและพอใจกับคุณภาพของฟรีที่ได้รับจากจีพีเอส เมื่อคนหมู่มากพอใจกับคุณภาพที่ได้รับแล้ว ความต้องการคุณภาพสูงอาจจะไม่ได้รับการตอบสนองจากภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ก็ได้ หรือถ้ามี ก็อาจจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการลงทุนหรือในการรับบริการมีต้นทุนที่สูงมาก ดังนั้นผู้เขียนจึงมองว่าเพราะ SA นี่แหละที่เป็นผู้ช่วยที่ช่วยทำให้คุณภาพที่ได้รับนั้นแย่มาก และทำให้เกิดการกระตุ้นให้เราต้องหาวิธีที่จะทำให้ได้รับคุณภาพที่ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า ฟังก์ชัน SA ยังคงปรากฏอยู่ในปฏิบัติการของจีพีเอส เพียงแต่ถูกปิดลงเท่านั้น โดยเฉพาะหลังเหตุการณ์ 9 กันยายน 2001 ได้มีรายงานข่าวว่ามีความเป็นไปได้ที่ฟังก์ชัน SA จะกลับมาทำงานอีกครั้ง แต่แล้วในวันที่ 17 กันยายน ปีเดียวกัน หน่วยงานIGEB [จดหมายข่าวฉบับที่ 1 ปี 2550] ซึ่งมีหน้าที่ดูแลและกำกับการปฏิบัติการระบบนำร่องจีพีเอสในช่วงเวลานั้น ได้แถลงว่าสหรัฐอเมริกาไม่ได้มีความพยายามใดๆ ที่จะให้ฟังก์ชัน SA กลับมาทำงานอีก

เนื่องจากเราและท่านทราบกันเป็นอย่างดีว่าช่วงห้าปีที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาเผชิญกับวิกฤติการณ์การก่อการร้ายทั้งในประเทศตนเอง และในประเทศที่สหรัฐอเมริกามีผลประโยชน์อยู่ ซึ่งโดยส่วนตัวผู้เขียนแล้วจะไม่แปลกใจเลย ถ้าจะมีการกล่าวถึงว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกาจะทบทวนให้จีพีเอสกลับมาทำงานในภาวะ SA อีกครั้ง

หลายท่านอาจจะมีข้อโต้แย้งในประเด็นนี้ว่า คงเป็นไปได้ยากมากเนื่องจากหลายองค์กรที่ทรงอำนาจและอิทธิพล อาทิเช่น FAA (Federal Aviation Administration) หน่วยงานในสังกัดของ US DOT (United States Department of Transportation) คงจะไม่ยอมให้เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นได้ แต่ผู้เขียนยังคงมองว่ามีความเป็นไปได้ เนื่องจากถึงแม้ว่า FAA จะประกาศว่าการควบคุมการบินในอนาคตจะใช้ระบบนำร่องด้วยดาวเทียมอย่างเต็มรูปแบบ โดยที่ระบบเรดาห์จะค่อยๆถูกลดบทบาทลง แต่ระบบนำร่องที่ FAA พัฒนาขึ้นใช้นั้น ก็ไม่ได้สนใจว่าค่าความแม่นยำของจีพีเอสจะใกล้เคียงหรือเป็นค่าที่ยอมรับได้ในด้านการบินพาณิชย์ เนื่องจากระบบนำร่องที่ FAA พัฒนาขึ้น (เรียกว่า WAAS เป็น DGPS รูปแบบหนึ่งๆ) จะต้องนำข้อมูลนำร่องของจีพีเอสที่รับได้นั้น มาทำการปรับปรุงและแก้ไขค่าความผิดพลาด และส่งข้อมูลนำร่องชุดที่มีค่าความแม่นยำสูงขึ้นสู่ดาวเทียมค้างฟ้า เพื่อทำการทวนสัญญาณนำร่องกลับมายังโลกอีกครั้งหนึ่ง

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]