ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ศูนย์รวมความรู้

    ศูนย์รวมความรู้

ระบบตรวจวัด ติดตาม และสั่งการ (TT&C)
สำหรับพันธกิจอวกาศ ไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมสื่อสาร ดาวเทียมสำรวจ ดาวเทียมทางวิทยาศาสตร์ สถานีอวกาศ หรือ ยานอวกาศสำรวจดวงดาวต่างๆ (โดยรวมเรียกว่า “วัตถุอวกาศ”) ..... อ่านต่อ
ระบบนำส่งสู่อวกาศ SLS ของนาซา
องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ หรือนาซา ของสหรัฐอเมริกา ได้ประกาศยุติการใช้งานกระสวยอวกาศอย่างเป็นทางการเมื่อ 27 สิงหาคม 2011 โดยก่อนหน้านี้ ในปี 2005 นาซา ได้นำเสนอโปรแกรมคอนสเทลเลชัน (constellation program) ..... อ่านต่อ
องค์ประกอบของพันธกิจอวกาศ :: ตอนที่ 2
จากการอธิบายภาพรวมของกระบวนการวิเคราะห์พันธกิจอวกาศและออกแบบ SMDP (Overview of Space Mission Analysis and Design Process) ในบทความก่อนหน้านี้ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการดำเนินการ 11 ขั้นตอนที่มีลักษณะการดำเนินการแบบวนซ้ำๆ ..... อ่านต่อ
องค์ประกอบของพันธกิจอวกาศ :: ตอนที่ 1
จากการอธิบายภาพรวมของกระบวนการวิเคราะห์พันธกิจอวกาศและออกแบบ SMDP (Overview of Space Mission Analysis and Design Process) ในบทความก่อนหน้านี้ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการดำเนินการ 11 ขั้นตอนที่มีลักษณะการดำเนินการแบบวนซ้ำๆ ..... อ่านต่อ
ภาพรวมของกระบวนการวิเคราะห์พันธกิจอวกาศและออกแบบ
โดยทั่วไปแล้ว เมื่อหน่วยงานหนึ่งๆ มีความประสงค์ที่จะมีโครงการอวกาศเป็นของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดหาจากบริษัทผู้สร้างดาวเทียม หรือจะดำเนินสร้างด้วยตนเอง สิ่งแรกที่ควรจะดำเนินการก็คือการวิเคราะห์และออกแบบโครงการอวกาศดังกล่าวในเบื้องต้น ..... อ่านต่อ
วิศวกรรมดาวเทียมสำหรับประเทศไทย
มนุษย์มีความสนใจเรื่องของอวกาศมาเป็นเวลาหลายพันปี เริ่มตั้งแต่การศึกษาด้านอิทธิพลของดวงดาวที่มีต่อชีวิตมนุษย์ โดยศาสตร์ดังกล่าวถูกเรียกว่าโหราศาสตร์ และในต่อมาจึงได้มีการศึกษาที่เป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้น ..... อ่านต่อ
การปรับวงโคจรในอวกาศ ตอนที่ 2 การเปลี่ยนระนาบวงโคจร
จากการถ่ายโอนโฮมันน์ในบทความตอนที่ 1 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนวงโคจรแบบง่ายที่สุดและประหยัดพลังงานมากที่สุด แต่มีข้อจำกัดตรงที่วงโคจรเริ่มต้นและวงโคจรสุดท้ายต้องอยู่ในระนาบเดียว ซึ่งถ้าเราไม่สามารถส่งดาวเทียมหรือยานอวกาศเข้าสู่วงโคจรแบบโดยตรงแล้ว ..... อ่านต่อ
การปรับวงโคจรในอวกาศ ตอนที่ 1
พันธกิจอวกาศ (space mission) เกือบทุกพันธกิจมีความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนค่าสมาชิกวงโคจรอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม อาทิ โครงการดังกล่าวไม่สามารถหาฐานยิงจรวดนำส่งดาวเทียมได้ตามต้องการ ..... อ่านต่อ
การนำส่งและปล่อยดาวเทียมสู่อวกาศ ตอนที่ 4
จากพื้นฐานของเนื้อหาทั้งสามตอนนั้น จึงเป็นที่มาของการพิจารณาว่า เราจะต้องใช้ความเร็วเป็นปริมาณเท่าใดสำหรับจรวดที่จะนำส่งดาวเทียมไปสู่วงโคจรที่เราเลือกไว้ หรือวงโคจรที่ต้องการ ทั้งนี้ในขณะที่จรวดกำลังทะยานขึ้นจากฐานยิง ..... อ่านต่อ
การนำส่งและปล่อยดาวเทียมสู่อวกาศ ตอนที่ 3
จากที่เราทราบเวลาที่จะนำส่งดาวเทียม (LWST) ขึ้นสู่วงโคจรแล้ว ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งที่เกี่ยวข้องก็คือ เราจะต้องยิงจรวดนำส่งดาวเทียมไปในทิศทางใดเพื่อให้ดาวเทียมของเราจะสามารถเข้าสู่วงโคจรที่เราต้องการได้ ..... อ่านต่อ
การนำส่งและปล่อยดาวเทียมสู่อวกาศ ตอนที่ 2
สำหรับเนื้อหาตอนที่ 2 นี้ จะเป็นการนำเสนอหลักการของการคำนวณเวลาของการส่ง ซึ่งจะมีความซับซ้อนมากขึ้นเมื่อเทียบกับเนื้อหาในตอนที่ 1 อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนจะพยายามใช้รูปวาดทางกายภาพเป็นสื่อในการอธิบาย ..... อ่านต่อ
การนำส่งและปล่อยดาวเทียมสู่อวกาศ ตอนที่ 1
การนำส่งและปล่อยดาวเทียมสู่อวกาศมีความสำคัญต่อพันธกิจโครงการอวกาศมาก เนื่องจากแต่ละพันธกิจมีความต้องการวงโคจรที่แตกต่างกัน การนำส่งและปล่อยดาวเทียมไปสู่วงโคจรที่ถูกต้องหรือใกล้เคียงมากที่สุด ..... อ่านต่อ
ดาวเทียมไทพัฒ
ไทพัฒเป็นดาวเทียมขนาดเล็กดวงแรกของประเทศไทยที่ออกแบบและสร้างโดยทีมวิศวกรไทย ภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของไทยและมหาวิทยาลัยเซอร์เรย์ แห่งประเทศอังกฤษ ..... อ่านต่อ
ระบบวิศวกรรมดาวเทียมเบื้องต้น
ระบบอวกาศประกอบด้วยกัน 3 ส่วนคือ ตัวดาวเทียม สถานีภาคพื้นดิน และระบบส่งดาวเทียมเข้าสู่วงโคจร ซึ่งทั้งสามส่วนนี้ถือว่ามีความสำคัญที่เท่าๆ กัน แน่นอนที่สุดความสำคัญของตัวดาวเทียมเองค่อนข้างจะชัดเจน ..... อ่านต่อ
วิศวกรรมระบบดาวเทียม ? บัสและเพย์โหลด ?
หลายท่านเมื่ออ่านพบหรือได้ฟังคำว่า "วิศวกรรมระบบดาวเทียม (satellite systems engineering)" ก็มักจะนึกถึงระบบต่างๆ ในเชิงวิศวกรรมที่ประกอบอยู่ภายในดาวเทียม อาทิเช่น ระบบไฟฟ้าต้นกำลัง (power system) ..... อ่านต่อ
สถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน
สถานีดาวเทียมภาคพื้นมีได้หลายแบบทั้งที่เป็นสถานีขนาดใหญ่และสถานีขนาดเล็กยกตัวอย่างเช่น สถานีรับสัญญาณเคเบิล TV ของ UBC ในประเทศไทยเป็นสถานีขนาดเล็กที่ทำหน้าที่รับสัญญาณอย่างเดียว ..... อ่านต่อ
การปล่อยและส่งดาวเทียมเข้าสู่วงโคจร
ในการดำเนินกิจกรรมทางด้านอวกาศจำเป็นต้องมีพาหนะที่จะนำพาสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่น ดาวเทียม หรือนำพามนุษย์เองเดินทางจากโลกขึ้นสู่ชั้นอวกาศ พาหนะที่ใช้จะมีหลักการแตกต่างจากการบินทั่วไป ..... อ่านต่อ
สภาพแวดล้อมอวกาศและผลกระทบต่อดาวเทียม
เรามักจะมีความเข้าใจในคำว่า "อวกาศ" ว่าเป็นบริเวณว่างเปล่าหยุดนิ่งอันกว้างใหญ่ไพศาล มีขอบเขตเริ่มต้นจากขอบนอกสุดของชั้นบรรยากาศโลก และขยายกว้างออกไปในจักรวาล แต่แท้จริงแล้ว ..... อ่านต่อ
ระบบสื่อสารดาวเทียม
หลังจากที่ดาวเทียมถูกส่งขึ้นสู่อวกาศแล้ว การสื่อสารติดต่อกับดาวเทียมจะถูกจำกัดเพียงการใช้สัญญาณคลื่นวิทยุเพียงอย่างเดียว เนื่องจากดาวเทียมโคจรอยู่บนอวกาศเหนือพื้นโลกหลายร้อยกิโลเมตร ..... อ่านต่อ

หมายเหตุ สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ จัดทำเว็บไซต์ www.space.mict.go.th เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ
หากท่านใดจะนำข้อมูลของเว็บไซต์ไปใช้ กรุณาอ้างอิงเว็บไซต์ด้วย

กลับไปด้านบน


copyright © 2017 กองกิจการอวกาศแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]