ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ศูนย์รวมความรู้

    ศูนย์รวมความรู้

โดย สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 51 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพ 10530
โทร 02-988-3655, 02-988-3666 โทรสาร 02-988-4040 E-mail: [email protected]


ผู้อ่านหลายท่านอาจจะเคยสงสัยว่า ฤดูกาลต่างๆ บนโลกของเราเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไมเมื่อมีฤดูร้อนแล้ว ถัดไปจึงเป็นฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาว และฤดูใบไม้ผลิตามลำดับ


นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการศึกษาเรื่องดังกล่าวและได้ข้อสรุปว่า มีปัจจัยสองประการร่วมกันที่ทำให้เกิดฤดูกาลต่างๆ บนโลกของเรา

ปัจจัยแรกได้แก่ แกนหมุนของโลกมีการเอียงไปจากระนาบวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ โดยเอียงไปเป็นมุม 23.5 องศา

แกนหมุนของโลกเอียงเป็นมุม 23.5 องศาเมื่อเทียบกับระนาบวงโคจร
ที่มา http://www.takahashiamerica.com/

ปัจจัยที่สองได้แก่ การที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ เมื่อโลกโคจรและหันซีกโลกเหนือเข้าหาดวงอาทิตย์ บริเวณซีกโลกเหนือก็จะเกิดฤดูร้อนขึ้น โดยที่ดวงอาทิตย์จะปรากฏบนท้องฟ้ายาวนานกว่าช่วงเวลากลางคืน ในขณะเวลาเดียวกันซีกโลกใต้ก็จะเกิดฤดูหนาวเนื่องจากอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์


เมื่อโลกโคจรจากตำแหน่งข้างต้นไปอีกครึ่งวงโคจร จะเกิดผลลัพธ์ตรงกันข้าม โดยซีกโลกเหนือจะเกิดฤดูหนาว ในขณะที่ซีกโลกใต้จะเกิดฤดูร้อน โดยเป็นผลอันเนื่องมาจากโลกได้หันซีกโลกใต้เข้าหาดวงอาทิตย์

สำหรับในช่วงระหว่างกลางทั้งสองตำแหน่งดังกล่าวในวงโคจร ซีกโลกทั้งสองได้รับปริมาณแสงแดดเท่าๆ กัน โดยจะทำให้เกิดฤดูใบไม้ร่วงและใบไม้ผลิตามลำดับ

เอกสารอ้างอิง
    [1] Garlick, M.A., Astronomy, MacMillan, 2004.

แก้ไขล่าสุด 18 พฤศจิกายน 2551

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]