ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ศูนย์รวมความรู้

    ศูนย์รวมความรู้

โดย สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 51 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพ 10530
โทร 02-988-3655, 02-988-3666 โทรสาร 02-988-4040 E-mail: [email protected]


ผู้อ่านหลายท่านอาจจะเคยเห็นคำนี้ในเนื้อหาข่าวอวกาศของประเทศจีน โดยเฉพาะอยางยิ่งในช่วงปลายเดือนกันยายน 2551 ที่ผ่านมา เนื่องจากจีนประสบผลสำเร็จในการส่งนักบินอวกาศออกปฏิบัติการ "เดินอวกาศ" ดังปรากฏตามภาพด้านล่าง

ที่มา http://news.xinhuanet.com/english/2008-09/28/content_10124626.htm

เมื่อสังเกตข้อความที่อยู่ในบรรทัดที่ 2 จะพบกับคำว่า "taikonaut" ปรากฏอยู่ โดยคำดังกล่าวนี้เป็นการผสม ผสานคำระหว่างคำว่า ไท่คง (taikong ในภาษาจีน ซึ่งหมายถึงอวกาศ) และคำว่า นอท (nautes ในภาษากรีก) ทั้งนี้คำว่า ไทโคนอท ได้ถูกเริ่มนำมาใช้กล่าวถึงนักบินอวกาศของจีนในปี 2003 เมื่อจีนส่งนักบินอวกาศคนแรกขึ้นสู่อวกาศด้วยยานอวกาศเสินโจว 5 ทั้งนี้คำว่า ไทโคนอท ถูกใช้โดยสำนักข่าวซินหัวภาคภาษาอังกฤษ

เอกสารอ้างอิง

แก้ไขล่าสุด 20 ตุลาคม 2551

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]