ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ศูนย์รวมความรู้

    ศูนย์รวมความรู้

โดย สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 51 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพ 10530
โทร 02-988-3655, 02-988-3666 โทรสาร 02-988-4040 E-mail: [email protected]


เวอนอล อิคิวน็อกซ์ เป็นจุดที่ตัดกันระหว่างระนาบวงโคจรของโลก (ecliptic) และระนาบเส้นศูนย์สูตรโลกที่ขยายออกไป

สังเกตได้ว่าดวงอาทิตย์จะปรากฏบนตำแหน่งตัดกันของระนาบทั้งสองเป็นจำนวนสองครั้งในรอบปี โดยตำแหน่งดังกล่าวถูกเรียกว่า อิคิวน็อกซ์ (equinox) ซึ่งมีความสำคัญทางดาราศาสตร์คือ ทำให้ช่วงเวลากลางวันและช่วงเวลากลางคืนมีคาบเวลาเท่ากัน


แหล่งที่มาของภาพ: สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์


เมื่อดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นที่ตำแหน่งอิคิวน็อกซ์ ในทิศทางการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์จากซีกโลกใต้ไปสู่ซีกโลกเหนือ ตำแหน่งอิคิวน็อกซ์ดังกล่าวถูกเรียกว่า เวอนอล อิคิวน็อกซ์ (vernal equinox, ) โดยวันดังกล่าวจะถือว่าเป็นวันแรกของฤดูใบไม้ผลิ (ประมาณวันที่ 21 มีนาคม)

หมายเหตุ มุม   เป็นมุมระหว่างระนาบวงโคจรของโลก (ecliptic) และระนาบเส้นศูนย์สูตรโลก โดยมีค่าประมาณ 23.5 องศา

แก้ไขล่าสุด 1 พฤษภาคม 2551

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]