ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าแรก \ เชื่อมโยงเว็บไซต์

    เชื่อมโยงเว็บไซต์หน่วยงานภายในกระทรวง

  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
http://www.mict.go.th/
  กรมอุตุนิยมวิทยา
http://www.tmd.go.th/
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ
http://www.nso.go.th/
  สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ
http://www.space.mict.go.th/หน่วยงานในการกำกับดูแล

  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
http://www.tot.co.th/
  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
http://www.cattelecom.co.th/
  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
http://www.thailandpost.co.th/
  สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
http://www.sipa.or.th/
  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
http://www.ega.or.th/
  สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
http://www.etda.or.th/
  ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์
http://www.lesa.biz/
  ศูนย์จัดการและประยุกต์ใช้งานดาวเทียม
http://smms.eng.ku.ac.th/
  ศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมอุตอนิยมด้วยระบบ DVB-S
http://dvbs.ee.ku.ac.th/


กลับไปด้านบน


copyright © 2017 กองกิจการอวกาศแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]