ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าแรก \ เชื่อมโยงเว็บไซต์

    เชื่อมโยงเว็บไซต์ภายในประเทศ

  ศูนย์ดาวเทียมไทพัฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
http://www.mut.ac.th/~tmsat
  หอดูดาวสิรินธร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.science.cmu.ac.th/observatory/ต่างประเทศ

  The Ohio State University - Department of Astronomy
http://www.astronomy.ohio-state.edu/
  Princeton University - Department of Astrophysical Sciences
http://www.astro.princeton.edu/
  The University of Chicago - Department of Astronomy & Astrophysics
http://astro.uchicago.edu/
  University of Washington - Department of Astronomy
http://www.astro.washington.edu/
  Big Bear Solar Observatory
http://www.bbso.njit.edu/
  Department of Astronomy and the Steward Observatory - The University of Arizona
http://www.as.arizona.edu/
  European Southern Observatory
http://www.eso.org/
  Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics
http://cfa-www.harvard.edu/
  International Meteor Organization
http://www.imo.net/
  Institute of Space and Astronautical Science | JAXA
http://www.isas.jaxa.jp/e/index.shtml
  Jet Propulsion Laboratory - California Institute of Technology
http://www.jpl.nasa.gov/
  Mount Wilson Observatory
http://www.mtwilson.edu/
  NASA, National Aeronautics and Space Administration
http://www.nasa.gov/
  The International Space University (ISU)
http://www.isunet.edu/
  California Space Institute
http://calspace.ucsd.edu/
  Connecticut Space Grant College
http://uhavax.hartford.edu/ctspgrant/
  Virginia Space Grant Consortium (VSGC)
http://www.vsgc.odu.edu/
  Alabama Space Grant Consortium (ASGC)
http://www.uah.edu/ASGC/
  Arizona Space Grant Consortium
http://spacegrant.arizona.edu/
  Florida Space Grant Consortium
http://fsgc.engr.ucf.edu
  The Henry Foundation, Inc.
http://msx4.pha.jhu.edu/
  Massachusetts Space Grant Consortium
http://www.mit.edu:8001/activities/masgc/
  Montana Space Grant Consortium
http://spacegrant.montana.edu/
  The University of Kansas
http://www.ku.edu/
  Universidad de puerto rico Recinto Universitario de Mayaguez
http://www.uprm.edu/academics/
  West Virginia University
http://www.wvu.edu/
  The Johns Hopkins University
http://www.jhu.edu/
  Worcester Polytechnic Institute (WPI)
http://www.wpi.edu/
  Montana State University
http://www.montana.edu/
  Purdue University
http://www.purdue.edu/
  College of Charleston
http://www.cofc.edu/
  Washington State University
http://www.wsu.edu/
  University of Colorado
http://www.colorado.edu/
  University of California
http://www.ucsd.edu/
  The University of Alaska Fairbanks
http://www.uaf.edu/
  University of Arkansas
http://www.uark.edu/
  The University of Texas at Austin
http://www.utexas.edu/
  Cornell University
http://www.cornell.edu/
  Lewis-Clark State College
http://www.lcsc.edu/
  GSFC Office of Higher Education
http://university.gsfc.nasa.gov/
  The University of North Dakota
http://www.und.nodak.edu/
  Gonzaga College High School
http://www.gonzaga.org/
  Colorado Space Grant Consortium
http://spacegrant.colorado.edu/boulder/
  Cranfield University
http://www.cranfield.ac.uk/soe/
  College of Science George Mason University
http://cos.gmu.edu/home/
  Georgia Institute of Technology
http://www.gatech.edu/
  Michigan Technological University
http://www.mtu.edu/
  North Carolina Agricultural and Technical State University
http://www.ncat.edu/~ecit/
  The Pennsylvania State University - Aerospace Engineering
http://www.aero.psu.edu/
  Systems Optimization Laboratory (SOL) - Stanford University
http://www.stanford.edu/group/SOL/
  Space Engineering Institute (SEI)
http://sei.tamu.edu/index.html
  University of Toronto Institute for Aerospace Studies Space Flight Lab.
http://www.utias-sfl.net/
  Charter Schools Institute The State University of New York
http://www.newyorkcharters.org/


กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]