ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าแรก \ เชื่อมโยงเว็บไซต์

    เชื่อมโยงเว็บไซต์เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับอวกาศ

  National Aeronautics ans Space Administration (NASA)
http://www.nasa.gov/
  NASA TV
http://www.nasa.gov/multimedia/nasatv/index.html
  Gunter's Space Page
http://space.skyrocket.de/
  GeoEye
http://www.spaceimaging.com/
  ESA Portal
http://www.esa.int/esaCP/index.htmlสถานีอวกาศนานาชาติ ISS

  เว็ปหลักหรือเว็ปทางการของสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS official web)
http://spaceflight.nasa.gov/station/
  เว็บจากช่องสารคดี Discovery channel
http://www.discovery.com/stories/science/iss/iss.html
  เว็ปแสดงตำแหน่งสถานีอวกาศนานาชาติแบบ real time
http://space.cweb.nl/space3d_iss.html
  Amateur Radio Satellite Experiments on board the International Space Station
http://www.marexmg.org/
  เว็บรายงานสถานะของสถานีอวกาศและดาวเทียม
http://oscar.dcarr.org/
http://www.amsat.org/amsat-new/satellites/status.php
http://www.planet4589.org/space/jsr/jsr.html
http://www.heavens-above.com/เว็บไซต์อื่นๆ

  UFO Evidence
http://ufoevidence.org/welcome.asp


กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]