ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวอวกาศ

    อุปราคา ปี 2550


ในปี 2550 จะเกิดปรากฎการณ์อุปราคาทั่วโลกจำนวน 4 ครั้ง[1] ได้แก่
  1. จันทรุปราคาเต็มดวง 4 มีนาคม 2550
  2. สุริยุปราคาบางส่วน 19 มีนาคม 2550
  3. จันทรุปราคาเต็มดวง 28 สิงหาคม 2550
  4. สุริยุปราคาบางส่วน 11 กันยายน 2550
สำหรับประเทศไทย เรามีโอกาสได้ชมอุปราคาถึง 3 ครั้ง ได้แก่
  1) จันทรุปราคาเต็มดวง ในช่วงเวลารุ่งสางของวันที่ 8 มีนาคม
  2) สุริยุปราคาบางส่วนในช่วงเช้าของวันที่ 19 มีนาคม และ
  3) จันทรุปราคาเต็มดวงในช่วงเวลาหัวค่ำของวันที่ 28 สิงหาคม
เอกสารอ้างอิง
  [1] การแถลงข่าวของ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ โดยรองศาสตราจารย์ บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันฯ และ ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันฯ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2550

ข่าววันที่ 00 543

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]