ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวอวกาศ

    อินเดียเตรียมสร้างดาวเทียมนำร่อง


อินเดียทุ่มงบประมาณกว่า 16,000 ล้านรูปีเตรียมสร้างกลุ่มดาวเทียมนำร่องจำนวน 7 ดวง ขึ้นไปโคจรในวงโคจรค้างฟ้า (GEostationary Orbit - GEO) เพื่อใช้ในงานนำร่องสำหรับระบบขนส่งและการสำรวจสำหรับภูมิภาคของอินเดียเอง

นาย G Madhavan Nair เลขาธิการหน่วยงานด้านอวกาศ (secretary in the Department of Space) และประธานองค์การวิจัยด้านอวกาศของอินเดีย (The Indian Space Research Organization, ISRO) กล่าวว่าขณะนี้การออกแบบดาวเทียมได้ใกล้เสร็จสิ้นแล้ว และกำลังอยู่ในขั้นตอนของการสร้างดาวเทียมต้นแบบดวงแรก

การส่งดาวเทียมดวงแรกขึ้นสู่วงโคจรจะเริ่มในปีค.ศ. 2010 โดยจะทำการส่งดาวเทียมด้วยจรวดส่งดาวเทียม Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) ซึ่งอินเดียเป็นผู้พัฒนาสร้างขึ้นเอง และจะทยอยส่งดาวเทียมจนครบ 7 ดวงในปี ค.ศ. 2012 โดยดาวเทียมทั้ง 7 ดวงนี้จะนำมาใช้ในระบบนำร่องสำหรับรถ รถไฟ หรืออากาศยานต่างๆ และยังให้ฐานเวลาที่มีความแม่นยำสูง เพื่อสามารถใช้ในงานสำรวจต่างๆได้

โดยปกติการที่จะให้ระบบดาวเทียมนำร่องครอบคลุมการใช้งานได้ทั่วโลก จะต้องสร้างกลุ่มดาวเทียมนำร่องจำนวน 24 ดวงโคจรรอบโลกที่ความสูงประมาณ 20,000 กิโลเมตร เช่นกลุ่มดาวเทียมนำร่อง GPS หรือกลุ่มดาวเทียมนำร่อง GLONASS (ดูข้อมูลได้จากจดหมายข่าวฉบับที่ 2) แต่ระบบดาวเทียมนำร่องของอินเดียนี้จะนำดาวเทียมนำร่องไปโคจรที่วงโคจรค้างฟ้าที่ความสูงประมาณ 36,000 กิโลเมตร (ซึ่งปกติเป็นวงโคจรของดาวเทียมสื่อสาร) จะทำให้ใช้ดาวเทียมเพียง 7 ดวงเท่านั้นในการใช้งานได้ครอบคลุมทั่วภูมิภาคของอินเดีย

เอกสารอ้างอิง

ข่าววันที่ 15 กันยายน 2550

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]