ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวอวกาศ

    สถานีอวกาศนานาชาติรับเป็นเจ้าภาพสำหรับงานวิจัยด้านโรคติดเชื้อ


ที่มาของภาพ http://old.mfb-geo.com/pic/pic_news/20060425_esa_columbus-lab-iss_model.jpg


เชอริล นิคเคอร์สัน นักวิจัยด้านจุลชีววิทยา แห่งมหาวิทยาลัยรัฐอริโซนา กำลังติดตามงานวิจัยใหม่บนสถานีอวกาศนานาชาติ ในด้านผลกระทบของสภาวะไร้น้ำหนักที่มีต่อสิ่งมีชีวิตที่ก่อให้เกิดโรค ทั้งนี้เป็นที่ทราบกันดีในแวดวงทางวิชาการว่าการทดลองทางชีววิทยาที่สำคัญนั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาก โดยนิคเคอร์สันได้นำเสนองานวิจัยของเธอ ชื่อ“Microgravity: A Novel Tool for Advances in Biomedical Research” ในการประชุมประจำปีของสมาคมอเมริกันสำหรับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ที่จัดขึ้น ณ นครบอสตัน

ทั้งนี้งานวิจัยด้านสภาวะไร้น้ำหนัก (Microgravity research) อาจจะให้โอกาสในการระบุเป้าหมายใหม่สำหรับการพัฒนาวัคซีน ทีมนักวิจัยของเชอริล นิคเคอร์สัน และบรอย เคอทิสส์ ผู้อำนวยการของสถาบันไบโอดีดีไซน์ ศูนย์สำหรับโรคติดเชื้อและเทคโนโลยีวัคซีน ได้ทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายดังกล่าว ทั้งนี้จากผลการวิจัยก่อนหน้านี้ที่ระบุว่า นักวิทยาศาสตร์ได้ตั้งสมมุติฐานไว้ว่าผลจากการทดลองสภาวะไร้น้ำหนักอาจจะถูกนำมาใช้เพื่อช่วยให้การพัฒนาวัคซีนบนพื้นโลกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


การทดลองทางวิทยาศาสตร์ในสภาวะไร้น้ำหนักบนสถานีอวกาศนานาชาติ
ที่มาของภาพ http://a5812dc8bd9140d242e5-6a6d461ce122a15fb2cf3be7c57b2f08.r88.cf2.rackcdn.com/wp-content/uploads/2013/02/NanoRacks_Plate_Reader.jpg

นิคเคอร์สันกล่าวว่า โฟกัสที่สำคัญของงานวิจัยเธอนั้น ก็คือ การใช้สภาพแวดล้อมไร้น้ำหนักของการบินอวกาศเป็นแพล็ทฟอร์มสำหรับงานวิจัยที่สำคัญด้านชีวการแพทย์ ทั้งนี้นักวิจัยพยายามจะเปิดเผยกลไกในระดับเซลล์และโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าของโรคติดเชื้อ โดยนักวิจัยไม่สามารถที่จะสังเกตการณ์เหตุการดังกล่าวบนพื้นโลกได้ และยังรวมไปถึงการนำผลการทดลองที่ได้ไปกำหนดกลยุทธ์สำหรับใช้ในการรักษาและการป้องกัน

ก่อนหน้านี้ นาซาได้ทำการทดลองทั้งบนภาคพื้นดินและบนกระสวยอวกาศ โดยทีมวิจัยของนิคเคอร์สันได้ค้นพบที่น่าตกใจว่า ที่ผ่านมานั้น วัฒนธรรมของการบินอวกาศที่ใช้และยึดถือกันมานั้น เพิ่มศักยภาพในการก่อให้เกิดโรค (รุนแรง) ของเชื้อโรคอาหารเป็นพิษที่เกิดจากแบคทีเรีย Salmonella ซึ่งความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับการออกแบบกลยุทธ์ที่กำหนดเป้าหมายเพื่อป้องกันการติดเชื้อได้ โดยเฉพาะกับนักบินอวกาศที่ต้องเดินทางไปกับยานสำรวจดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลจากโลก


ตัวอย่างของ Salmonella ที่เข้าไปในเซลล์ของมนุษย์
ที่มาของภาพ http://www.24-7pressrelease.com/attachments/031/press_release_distribution_0312490_60280.jpg

ทั้งนี้ในการทดลองในอวกาศจะมีการทดสอบว่าเชื้อโรคที่อยู่ในระหว่างขั้นตอนการติดเชื้อในร่างกายมนุษย์จะมีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับในกรณีที่มีเพาะเลี้ยงเชื้อในอวกาศหรือไม่ รวมไปถึงสภาพแวดล้อมในอวกาศมีปัจจัยใดบ้างที่อาจจจะก่อให้เกิดโรคจากเชื้อโรคที่สำคัญ ๆ เช่น Salmonella อย่างไรก็ตาม การทำการทดลองในอวกาศนั้นมีความคาดหวังว่านักวิทยาศาสตร์จะสามารถได้ข้อมูลเชิงลึกในกลไกการเกิดโรคติดเชื้อที่ไม่สามารถบรรลุผลโดยใช้วิธีการทดลองแบบดั้งเดิมบนโลกที่แรงโน้มถ่วงไปปิดกั้นการตอบสนองที่สำคัญของเซลล์

การศึกษาของงานวิจัยในอวกาศของนิคเคอร์สันยังได้ชี้ว่าโปรตีนที่ชื่อว่า Hfq ดูเหมือนกับว่าทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมการตอบสนองของยีนที่อยู่ในสภาพอวกาศ นอกจากนี้ทีมของนิคเคอร์สันยังได้เผยแพร่ว่า โปรตีน Hfq เป็นสื่อกลางสำคัญในการตอบสนองในสภาพอวกาศที่เกิดจากแบคทีเรียอื่น ๆ รวมทั้ง Pseudomonas aeruginosa

ในการทดสอบหลังจากการบินในอวกาศแล้ว ทีมของนิคเคอร์สันศึกษาการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของแบคทีเรียโดยใช้เทคโนโลยีไมโครอะเรย์ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ยีนทั้ง 4.8 ล้านคู่ที่พบในโครโมโซมของ Salmonella โดยผลการวิเคราะห์ได้เผยออกมาว่า 167 ยีนที่สำคัญและ 73 โปรตีน มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างการเจริญเติบโตภายใต้เงื่อนไขสภาวะไร้น้ำหนัก โดยที่ 167 ยีนดังกล่าวเจริญขึ้นและลงตามการตอบสนองของการบินในอวกาศ และ หนึ่งในสามของยีนดังกล่าวถูกควบคุมโดยโปรตีน Hfq

การศึกษาในสภาวะไร้น้ำหนักได้เปิดหน้าต่างใหม่ให้ทราบถึงกลไกของโรคติดเชื้อ Salmonella ซึ่งเป็นเชื้อโรคที่เป็นเหตุให้เกิดการติดเชื้อประมาณ 94 ล้านคนทั่วโลกและทำให้เกิดการเสียชีวิตปีละ 155,000 คน ทั้งนี้ นิคเคอร์สัน ได้กล่าวเน้นว่า สถานีอวกาศนานาชาติ ได้ให้โอกาสที่ไม่เคยมีมาก่อนในการศึกษากระบวนการการติดเชื้อภายใต้สภาวะไร้น้ำหนัก ทำให้เกิดความก้าวหน้าในความเข้าใจของนักวิทยาศาสตร์ ในเรื่องยีนของเชื้อจุลินทรีย์และการตอบสนองของโฮสต์ประกอบในระหว่างการติดเชื้อได้โดยละเอียด

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ข่าววันที่ 07 มีนาคม 2556

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]