ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวอวกาศ

    นาซาประสบความสำเร็จในการสร้างระบบปล่อยดาวเทียมนาโนระบบปล่อยดาวเทียมนาโน (NLAS : Nanosatellite Launch Adapter System)
ที่มาของภาพ http://www.spacedaily.com/reports/NASA_Built_Nanosatellite_Launch_Adapter
_System_Ready_For_Flight_999.html


จากที่ผ่านมา การปล่อยดาวเทียมดวงเล็กไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมที่เรียกว่า “ไมโครแซทเทลไลท์ (Microsatellite)” (น้ำหนักไม่เกิน 100 กิโลกรัม อาทิ ดาวเทียมไทพัฒ) หรือดาวเทียม “นาโนแซทเทลไลท์(Nanosatellite)” (น้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม) หรือ ดาวเทียม “พิโคแซทเทลไลท์ (Pico-satellites)” (น้ำหนักไม่เกิน 1 กิโลกรัม) จะประสบปัญหาเรื่องการนำส่งขึ้นสู่อวกาศ เนื่องจากเป็นดาวเทียมขนาดเล็ก การส่งจะเป็นลักษณะฝากส่งไปกับดาวเทียมดวงใหญ่ หรือที่เรียกว่า "พิกกี้แบ็ค (piggyback)"  "ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง"

ซึ่งบริษัทจรวดที่นำส่งดาวเทียม ก็ต้องมีการปรับแต่งแก้ไขส่วนที่ติดตั้งดาวเทียมเพื่อรองรับการนำส่งดังกล่าว สำหรับในส่วนของเจ้าของดาวเทียมดวงเล็ก (ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานที่เป็นองค์กรขนาดไม่ใหญ่และไม่ได้มีฐานะการเงินที่ร่ำรวย) ก็จะถูกจำกัดในด้านการเลือกวงโคจรและช่วงเวลาการนำส่งขึ้นสู่อวกาศ

นาซาซึ่งในอดีตที่ผ่านมาได้ให้ “ฟรีลอนช์ (free launch)” แก่สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ ฝากดาวเทียมไปกับกระสวยอวกาศหรือจรวดที่นำส่งดาวเทียมของนาซา(NASA)

ระบบปล่อยดาวเทียมนาโน NLAS ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มจำนวนการนำส่งดาวเทียมดวงเล็กในการส่งครั้งเดียว ระบบดังกล่าวประกอบด้วยอะแดปเตอร์ ตัวปล่อย 4 ตัวและตัวเรียงลำดับการปล่อย ทั้งนี้อะแดปเตอร์ถูกติดตั้งระหว่างส่วนล่างของสเตทบนสุดของจรวดและส่วนติดตั้งดาวเทียมดวงใหญ่ที่เป็นเพย์โหลดหลักของจรวด

ทั้งนี้ระบบปล่อยดาวเทียมนาโน NLAS มีกำหนดจะถูกนำไปใช้งานจริงภายในปี 2013 นี้ โดยระบบดังกล่าวสามารถบรรจุ ดาวเทียมนาโนได้ถึง 24 ดวง โดยรับน้ำหนักได้มากถึง 45 กิโลกรัม

ระบบปล่อยดาวเทียมนาโน NLAS มีความสูงเพียง 10 นิ้ว ซึ่งสามารถที่จะปรับให้เข้ากับดาวเทียมดวงเล็กๆ ที่เรียกว่า “คิวบ์แซท (cubesat) ” ที่มีขนาด 10 ลูกบาศ์กเซนติเมตร ได้


คิวบ์แซท 1 ยูนิต (กว้าง ยาว สูง ด้านละ 10 เซนติเมตร)
ที่มาของภาพ http://i.space.com/images/i/000/012/093/i02/cubesat-close-up.jpg?1315951976มาตรฐานดาวเทียมคิวบ์แซท 1 ยูนิต ยาว 4 นิ้ว (10 เซนติเมตร) กว้าง 4 นิ้ว และสูง 4 นิ้ว ระบบปล่อย NLAS 1 ชุด
สามารถจุคิวบ์แซทได้ 24 ยูนิต
ที่มาของภาพ http://www.nasa.gov/centers/ames/images/content/747975main_NLAS_CubeSat_FULL.jpg


ทั้งนี้วิศวกร ได้ออกแบบไว้สำหรับหลายกรณี อาทิ จำนวน 3 ดาวเทียม ซึ่งจะมีขนาดความยาว 14 นิ้ว กว้าง 4 นิ้ว และสูง 4 นิ้ว หรือสำหรับดาวเทียม 6 ดวง จะมีขนาดความยาว 14 นิ้ว กว้าง 9 นิ้ว และสูง 4 นิ้ว


ดาวเทียมคิวบ์แซท 3 ยูนิต (3U Cubesat)
ที่มาของภาพ http://space.skyrocket.de/doc_sat/cubesat.htm


นอกจากนี้ ระบบปล่อยดังกล่าวยังได้ถูกออกแบบให้สามารถสแตคซ้อนกันได้ ทำให้เราสามารถส่งดาวเทียมดวงเล็กได้เป็นจำนวนมากๆ ต่อการส่งเพียง 1 ครั้ง

การพัฒนาระบบปล่อย NLAS นี้เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของนาซาในการพัฒนาดาวเทียมดวงเล็กและปล่อยขึ้นสู่อวกาศ ในลักษณะที่เป็นเพย์โหลดรองของการส่ง (เพย์โหลดหลักเป็นดาวเทียมดวงใหญ่ของนาซาเองเช่นกัน) ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในดาวเทียมดวงเล็กจะช่วยเสริมในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและการทดสอบจริงในอวกาศ ซึ่งถ้าได้ผลสำเร็จเป็นอย่างดี เทคโนโลยีดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ในดาวเทียมดวงใหญ่ต่อไป

ระบบปล่อย NLAS ถูกออกแบบและสร้างโดยทีมวิศกรจากแผนกการออกแบบพันธกิจของนาซา-อแมส (NASA-AMES) โดยใช้อุปกรณ์ที่วางจำหน่ายโดยทั่วไป (off-the-shelf components) และถูกออกแบบไว้ตามมิติที่เป็นมาตรฐานสำหรับดาวเทียมนาโนจำนวน 1 3 และ 6 ยูนิต โดยระบบปล่อย NLAS นี้สามารถติดตั้งบนจรวดหลายรุ่น อาทิ Falcon 1 และ Minotaur 1


จรวด Falcon 1 ของบริษัท Space-X
ที่มาของภาพ http://th05.deviantart.net/fs17/PRE/f/2007/151/1/4/Falcon_1_and_Merlin_1c
_by_HajaVaikutus.jpgจรวด Minotaur 1 ของบริษัท Orbital Sciences Corporation
ที่มาของภาพ http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/Minotaur-1_1.jpg


แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ข่าววันที่ 21 พฤษภาคม 2556

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]