ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวอวกาศ

    เสินโจว 10 เชื่อมต่อห้องปฏิบัติการอวกาศเทียนกง 1ภาพนักบินอวกาศทั้งสามบนหน้าจอ ณ ศูนย์ควบคุมพันธกิจอวกาศขององค์การบริหารอวกาศแห่งชาติจีน (CNSA) ณ กรุงปักกิ่ง โดยนักบินอวกาศอยู่ในห้องปฏิบัติการอวกาศเทียนกง 1 หลังจากยานเสินโจว 10 ประสบความสำเร็จในการเชื่อมต่อกับห้องปฏิบัติการอวกาศเทียนกง 1
ที่มาของภาพ http://gbtimes.com/news/shenzhou-10-successfully-docks-orbiting-space-module


ทางการจีนแถลงว่า ยานเสินโจว(shenzhou) 10 ประสบความสำเร็จในการเชื่อมต่อกับห้องปฏิบัติการอวกาศเทียนกง 1 เมื่อเวลา 13:18 น. ตามเวลาท้องถิ่น ของวันที่ 13 มิถุนายน 2013 โดยการเชื่อมต่อนี้เป็นการเชื่อมต่ออย่างอัตโนมัติ ทั้งนี้หลังจากการเชื่อมต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นักบินอวกาศทั้งสามได้เข้าไปสู่ห้องปฏิบัติการอวกาศเทียนกง 1 เมื่อเวลา 16.17 น. ตามเวลาท้องถิ่น (เกือบสามชั่วโมงหลังจากการเชื่อมต่อ)


นักบินอวกาศทั้งสาม กำลังรอการเชื่อมต่อแบบอัติโนมัติระหว่างยานเสินโจว 10 กับโมดูลเทียนกง 1
ที่มาของภาพ http://english.people.com.cn/102774/8283572.html


ทั้งนี้ภารกิจสำคัญของนักบินอวกาศบนห้องปฏิบัติการอวกาศเทียนกง 1 ได้แก่การเชื่อมต่อสัญญาณติดต่อกับศูนย์ควบคุมพันธกิจอวกาศขององค์การบริหารอวกาศแห่งชาติจีน (CNSA) ณ กรุงปักกิ่ง รวมถึงการทดลองทางวิทยาศาสตร์ในห้วงเวลา 15 วัน ที่นักบินอวกาศจะปฏิบัติภารกิจในห้องปฏิบัติการอวกาศเทียนกง 1


โปสเตอร์แสดงการเชื่อมต่อระหว่างยานเสินโจว 10 และห้องปฏิบัติการอวกาศเทียนกง 1
ที่มาของภาพ http://d2t74xxbcxl05d.cloudfront.net/cdn/farfuture/QArtfyUZUEl4gbS_p
OAnUadedxgqMewuhG58SCx9JDU/mtime:1371107553/sites/default/files/styles/
web_full/public/shenzhou-10-mission-overview-cd.jpg


การเชื่อมต่อครั้งนี้ถือเป็นเป็นการเชื่อมต่อครั้งที่ 5 ที่เกิดขึ้นระหว่างยานอวกาศแบบเสินโจว และห้องปฏิบัติการอวกาศเทียนกง 1 โดยที่การเชื่อมต่อแบบอัตโนมัติสองครั้งเกิดขึ้นในปี 2011 โดยยานเสินโจว 8 ที่ไม่มีนักบินอวกาศ และการเชื่อมต่ออีก 2 ครั้ง (แบบอัตโนมัติและแบบด้วยมือ) เกิดขึ้นในปี 2012 โดยยานเสินโจว 9 ที่มีนักบินอวกาศเดินทางไปด้วย


ภาพจากกล้องของเทียนกง 1 ขณะที่การเชื่อมจอดประสบความสำเร็จแล้ว
ที่มาของภาพ http://english.people.com.cn/202936/8283563.html


ทั้งนี้การเชื่อมต่อแบบด้วยมือ เมื่อปี 2012 โดยยานเสินโจว 9 เป็นการทดสอบทางเทคนิคครั้งสำคัญที่จำเป็นสำหรับการสร้างสถานีอวกาศของจีนที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในปี 2020


ภาพจำลองสถานีอวกาศของจีนที่มีกำหนดสร้างเสร็จภายในปี 2020
ที่มาของภาพ http://www.chinadaily.com.cn/china/2011-04/26/content_12393158.htm


แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ข่าววันที่ 13 มิถุนายน 2556

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]