ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวอวกาศ

    ญี่ปุ่นนำส่งหุ่นยนต์นักบินอวกาศพูดได้ขึ้นสู่อวกาศคิโรโบ: นักบินอวกาศหุ่นยนต์พูดได้
ที่มาของภาพ http://www.space.com/22230-japan-launching-talking-robot-space-cargo.html


ญี่ปุ่นจะนำส่งยานคาร์โกใหม่ที่บรรทุกสิ่งของสัมภาระที่จำเป็นจำนวนมากไปยังสถานีอวกาศนานาชาติ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2013 โดยหนึ่งในนั้นก็คือหุ่นยนต์ขนาดเล็กที่สามารถสื่อสารกับนักบินอวกาศได้ คิโรโบ เป็นชื่อหุ่นยนต์ตัวดังกล่าว โดยภารกิจของคิโรโบจะเป็นส่วนหนึ่งของการสนทนาครั้งแรกระหว่างหุ่นยนต์และนักบินอวกาศชาวญี่ปุ่น โคอิชิ วาคะตะ เมื่อทั้งคู่อยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติในเดือนธันวาคม 2013

สำหรับยานขนส่งของญี่ปุ่นที่ชื่อว่า H-II Transfer Vehicle นับว่าเป็นเที่ยวบินที่ 4 แล้ว (HTV-4) ที่ถูกกำหนดให้ดำเนินภารกิจขนส่งสัมภาระไปยังสถานีอวกาศนานาชาติ โดยไม่มีนักบินอวกาศเดินทางไปด้วย ทั้งนี้เที่ยวบิน HTV-4 มีกำหนดจะถูกยิงจากศูนย์อวกาศเทนกาชิมา (Tanegashima Space Center) ทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่น


ยานขนส่ง H-II Transfer Vehicle ณ ศูนย์อวกาศเทนกาชิมา
ที่มาของภาพ http://www.nasa.gov/mission_pages/station/multimedia/gallery/jsc2010e188666.html


คิโรโบเป็นหุ่นยนต์ที่ถูกสร้างเพื่อเป็นนักบินอวกาศหุ่นยนต์ (robot astronaut) และถูกออกแบบให้พูดกับนักบินอวกาศในอวกาศได้ คิโรโบมีความสูงประมาณ 34 เซนติเมตรและพูดภาษาญี่ปุ่นได้ คิโรโบถูกพัฒนาและสร้างโดยศูนย์วิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหุ่นยนต์คิโบ ที่พยายามพัฒนาเทคโนโลยีใหม่สำหรับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์สำหรับภารกิจอากาศที่ห่างไกลจากโลก


หุ่นยนต์คิโรโบ ขณะถูกทดสอบในสภาวะไร้น้ำหนักในห้องปฏิบัติการบนพื้นโลก เมื่อปลายเดือนมิถุนายน 2013 เพื่อการเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานจริงบนสถานีอวกาศนานาชาติ
ที่มาของภาพ http://www.space.com/22230-japan-launching-talking-robot-space-cargo.html


นักบินอวกาศหุ่นยนต์ที่ถูกพัฒนาสร้างขึ้น 2 ตัว โดยแต่ละตัวจะเพียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีการจดจำเสียง การจดจำใบหน้า การจดจำภาพและความรู้สึก และการประมวลผลทางด้านภาษา ทั้งนี้ หุ่นยนต์ตัวที่สองที่ชื่อมิราตะ (Mirata) จะอยู่บนพื้นโลกเพื่อช่วยวิศวกรโครงการแก้ไขปัญหา ในกรณีที่คิโรโบเกิดปัญหาในขณะปฏิบัติงานในสถานีอวกาศนานาชาติ คิโรโบมีกำหนดจะถูกส่งกลับมายังโลกในเดือนธันวาคม 2014


คิโรโบ: นักบินอวกาศหุ่นยนต์พูดได้
ที่มาของภาพ http://www.space.com/21754-kirobo-talking-space-robot-photos.html


แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ข่าววันที่ 04 สิงหาคม 2556

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]