ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวอวกาศ

    ดิสคัพเวอรี่กับภารกิจในอวกาศ


แม้ว่าการปล่อยยานอวกาศดิสคัพเวอรี่ (Discovery) ขึ้นไปสู่วงโคจรดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่เราคุ้นเคยกันไปแล้ว แต่สิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งก็คือ ภารกิจครั้งนี้ของยานดิสคัพเวอรี่เที่ยวบินล่าสุด STS-120 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2550 ที่ผ่านมา ณ เวลา 15.38 ตามเวลามาตรฐานกรีนิช ที่ศูนย์อวกาศเคนเนดี้ (Kennedy Space Center) ที่ต้องปฏิบัติภารกิจเป็นเวลา 14 วัน โดยประกอบด้วยภารกิจ 2 ส่วนหลัก ได้แก่ การติดตั้งส่วนเชื่อมต่อโมดูลใหม่ให้กับสถานีอวกาศนานาชาติ (International Space Station : ISS) และ การเคลื่อนย้ายแผงเซลล์สุริยะ (solar cell) ไปยังส่วนโครงสร้างที่ถาวรของสถานี ภารกิจนี้ยังเป็นการปูทางไปสู่ภารกิจการสร้างห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ ภายใน 2-3 เดือนข้างหน้า


รูปที่ 1 ส่วนเชื่อมต่อ Harmony


เที่ยวบินดังกล่าวมีลูกเรือทั้งหมด 7 คน โดยมีนักบินอวกาศสหรัฐอเมริกา Pam Melroy เป็นผู้นำ และเป็นผู้ดูแลการสับเปลี่ยนนักบินอวกาศบนสถานีอวกาศนานาชาติ โดยนักบินอวกาศ Dan Tani จะอยู่บนสถานีแทนนักบินอวกาศ Clay Anderson ที่ปฏิบัติภารกิจบนสถานีมาเป็นระยะเวลาเกือบ 5 เดือนแล้ว ซึ่งเขาจะเดินทางกลับมายังโลกพร้อมกับยานดิสคัพเวอรี่


รูปที่ 2 ห้องทดลอง European Columbus


ภารกิจแรกของเที่ยวบินนี้ลูกเรือจะทำการติดตั้งชิ้นส่วนโมดูลเชื่อมต่อที่สำคัญ เรียกว่า Harmony (ดังรูปที่ 1 แสดงด้วยวงกลมสีเหลือง) ให้กับสถานี ซึ่งโมดูลนี้เป็นระเบียงทางเดินไปสู่ห้องทดลองที่ชื่อว่า European Columbus (รูปที่ 2) ซึ่งจะถูกติดตั้งในเดือนธันวาคมข้างหน้านี้ ถ้าเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างจะเป็นการเชื่อมต่อห้องทดลองวิทยาศาสตร์ 3 ห้องด้วยกันคือ ห้องทดลอง US Destiny; European Columbus และ Japanese Kibo โมดูล Harmony นี้ถูกสร้างในอิตาลี ทำให้การติดตั้งครั้งนี้ต้องอาศัย Paolo Nespoli ซึ่งเป็นนักบินอวกาศและผู้เชี่ยวชาญจากอิตาลีเป็นผู้นำในการติดตั้ง Harmory ที่มีขนาด 7 เมตร x 4.6 เมตร น้ำหนัก 14 ตัน ซึ่งถือว่าเป็นส่วนต่อขยายส่วนแรกสำหรับการอยู่อาศัยและการทำงานในสถานีอวกาศนับตั้งแต่ พ.ศ. 2544 นอกจากนั้นมันยังถูกออกแบบให้เป็นท่าเทียบยานสำหรับปฏิบัติภารกิจอื่นๆ เช่น สำหรับการเป็นท่อลำเลียงเชื้อเพลิงของประเทศญี่ปุ่น

งานพัฒนาทางอวกาศจะนำไปสู่ความสำเร็จของมวลมนุษยชาติ นับจากนี้ไปจะเป็นอย่างไร คงกระพริบตาไม่ได้แล้ว ไว้เจอกันเที่ยวบินหน้าครับ

เอกสารอ้างอิง

ข่าววันที่ 11 พฤศจิกายน 2550

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]